doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc.

E-mail:   florian@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
odbor biomechaniky
Zařazení:   Docent
Místnost:   A2/719

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1976, Ing., Vysoké učení technické v Brně, strojní fakulta, katedra chemických a potravinářských strojů
 • 1981, Vysoké učení technické v Brně, PGS obor informatika, numerické metody
 • 1991, CSc., Vysoké učení technické v Brně, strojní fakulta, obor Stavba energetických strojů a zařízení
 • 2012, doc., Vysoké učení technické v Brně, fakulta strojního inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1976 – 1984, výzkumný pracovník, Výzkumný ústav energetického strojírenství v Brně
 • 1984 – dosud, odborný asistent, Vysoké učení technické v Brně, fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Odbor aplikované mechaniky a biomechaniky

Pedagogická činnost

 • Pružnost a pevnost I (4PP)
 • Pružnost a pevnost II (5PP)
 • Biomechanika II (RBI)
 • Statika (3ST)
 • Přetvárné a degradační procesy (RPC)
 • Mezní stavy a spolehlivost (RMS)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Spoluřešitel
 • GAČR 103/94/0419 - Numerická analýza interakčních procesů v lidském těle
 • (1994-6).
 • GAČR 106/96/0652 - Počítačové podpory v biomedicínském inženýrství a v biomechanice (1996-8).
 • IGA MZ ČR ND/5191-3 Biomechanická studie o stabilitě poraněného obratle, augmentovaného rychle tuhnoucí biokeramikou. (1999 – 2001)
 • IGA MZ ČR ND/6622-3 Transpozice šlach na ruce tetraplegika. (2001-2003)
 • GAČR 101/01/0974 - Specifické biomechanické problémy kyčelních endoprotézy a jejich řešení modelováním (2001-2003).
 • GAČR 101/05/0136 - Klinické biomechanické problémy velkých kloubů člověka
 • (2005-2007)
 • Záměr MSM 262100001 - Výpočtové a fyzikální modelování problémů inženýrské termofluidní mechaniky, mechaniky těles a fázových přeměn (1998-2004).
 • Záměr MSM 262100024 - Výzkum a vývoj mechatronických soustav, (2001-2004).
 • Výzkumný záměr MSM 0021630518 Simulační modelování mechatronických soustav,(2005 – dosud)
 • KONTAKT 1P05ME789, Simulace mechanické funkce vybraných prvků lidského těla, (2005-2008)
 • IGA MZ ČR NS9620 - Obnova aktivního pohybu v lokti u tetraplegických pacientů (2009-2010, MZ0/NS)

Projekty

 • GAČR 103/94/0419 - Numerická analýza interakčních procesů v lidském těle (1994-6).
 • GAČR 106/96/0652 - Počítačové podpory v biomedicínském inženýrství a v biomechanice (1996-8).
 • IGA MZ ČR ND/5191-3 - Biomechanická studie o stabilitě poraněného obratle, augmentovaného rychle tuhnoucí biokeramikou (1999 – 2001).
 • IGA MZ ČR ND/6622-3 - Transpozice šlach na ruce tetraplegika (2001-2003).
 • GAČR 101/01/0974 - Specifické biomechanické problémy kyčelních endoprotézy a jejich řešení modelováním (2001-2003).
 • GAČR 101/05/0136 - Klinické biomechanické problémy velkých kloubů člověka (2005-2007).
 • Záměr MSM 262100001 - Výpočtové a fyzikální modelování problémů inženýrské termofluidní mechaniky, mechaniky těles a fázových přeměn (1998-2004).
 • Záměr MSM 262100024 - Výzkum a vývoj mechatronických soustav, (2001-2004).
 • Výzkumný záměr MSM 0021630518 - Simulační modelování mechatronických soustav(2005 – dosud)
 • KONTAKT 1P05ME789, Simulace mechanické funkce vybraných prvků lidského těla,(2005-2008)
 • IGA MZ ČR NS9620 - Obnova aktivního pohybu v lokti u tetraplegických pacientů (2009-2010, MZ0/NS)

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

21

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

21

Citace ostatní (bez autocitací)

26

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • MARCIÁN, P.; BORÁK, L.; VALÁŠEK, J.; KAISER, J.; FLORIAN, Z.; WOLFF, J.:
  Finite Element Analysis of Dental Implant Loading on Atrophic and Non-atrophic Cancellous and Cortical Mandibular Bone - a Feasibility Study, ELSEVIER SCI LTD
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • MARCIÁN, P.; VALÁŠEK, J.; HRSTKA, M.; MAJER, Z.; ŠEVEČEK, O.; PROFANT, T.; DLOUHÝ, I.; FLORIAN, Z.:
  Computational Modeling of Porous Ceramics with Bioactive Layer,
  MATERIALS STRUCTURE & MICROMECHANICS OF FRACTURE VII, pp.378-381, ISBN 978-3-03785-934-6, (2014), Trans Tech Publications
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-7), Brno, 01.07.2013-03.07.2013
 • JANŮ, I.; KOČIŠ, J.; NÁVRAT, T.; FLORIAN, Z.; WENDSCHE, P.:
  Srovnávací analýza šroubů Socon CS a Socon v ošetření osteoporotických zlomenin torakolumbální páteře - biomechanická studie,
  Acta Chirurgie Orthopaedicae et Traumatologie Čechoslovaca, Vol.78, (2011), No.4, pp.334-338, ISSN 0001-5415, Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • BORÁK, L.; FLORIAN, Z.; BARTÁKOVÁ, S.; PRACHÁR, P.; MURAKAMI, N.; ONA, M.; IGARASHI, Y.; WAKABAYASHI, N.:
  Bilinear elastic property of the periodontal ligament for simulation using a finite element mandible model,
  DENTAL MATERIALS JOURNAL, Vol.30, (2011), No.4, pp.448-454, ISSN 0287-4547
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ČIŽMÁŘ, I.; FLORIAN, Z.; NÁVRAT, T.; PALOUŠEK, D.:
  A biomechanical study of a suture between the deltoid muscle and a free tendon graft for reconstruction of the elbow extension, PALACKY UNIV, MEDICAL FAC, CENTRAL LIBRARY, HNEVOTINSKA 3, OLOMOUC, CZECH REPUBLIC
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • URBANOVÁ, L.; SRNEC, R.; PROKS, P.; STEHLÍK, L.; FLORIAN, Z.; NÁVRAT, T.; NEČAS, A.:
  Comparison of the Resistance to Bending Forces of the 4.5 LCP Plate-rod Construct and of 4.5 LCP Alone Applied to Segmental Femoral Defects in Miniature Pigs,
  ACTA VETERINARIA BRNO, Vol.79, (2010), No.4, pp.613-620, ISSN 0001-7213, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KOČIŠ, J.; NÁVRAT, T.; FLORIAN, Z.; WENDSCHE, P.:
  Biomechanical testing of spinal segment fixed by thoracolumbar spine locking plate on the swine lumbar spine,
  Biomedical Papers, Vol.154, (2010), No.4, pp.345-354, ISSN 1213-8118, Palacký University
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SMIŽANSKÝ, M.; GALLO, J.; FLORIAN, Z.; NOVOTNÝ, R.:
  FRAKTURA DŘÍKU TIBIÁLNÍ KOMPONENTY TEP KOLENNÍHO KLOUBU, Galen
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • JANŮ, I.; KOČIŠ, J.; NÁVRAT, T.; FLORIAN, Z.; WENDSCHE, P.:
  Srovnávací analýza šroubů Socon CS a Socon v ošetření osteoporotických zlomenin torakolumbální páteře - biomechanická studie,
  Acta Chirurgie Orthopaedicae et Traumatologie Čechoslovaca, Vol.78, (2011), No.4, pp.334-338, ISSN 0001-5415, Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Cílem bylo testovat hypotézu, zda má použití augmentovaných šroubů Socon CS nebo šroubů Socon vliv na pevnost spojení kost - šroub. Problém byl řešen experimentálním modelováním na kadaverózních obratlích s využitím standardního zkušebního stroje. Hodnotili jsme také vztah mezi kostní denzitou změřených obratlů a velikostí síly potřebné k uvolnění šroubů. Statistické zpracování naměřených dat potvrzuje, že u šroubů Socon CS dochází k porušení ukotvení při signifikantně vyšší hodnotě síly než u šroubů Socon. Lze tedy konstatovat, že efekt byl prokázán - v souladu s mechanickou podstatou zvýšení pevnosti ukotvení kanylovaných šroubů přídavným materiálem, který vyplní chybějící kostní hmotu.
 • BORÁK, L.; FLORIAN, Z.; BARTÁKOVÁ, S.; PRACHÁR, P.; MURAKAMI, N.; ONA, M.; IGARASHI, Y.; WAKABAYASHI, N.:
  Bilinear elastic property of the periodontal ligament for simulation using a finite element mandible model,
  DENTAL MATERIALS JOURNAL, Vol.30, (2011), No.4, pp.448-454, ISSN 0287-4547
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Tato studie je zaměřena na určení bilineárních elastických modulů (E1 a E2) periodontia pro výpočtový model zubu k analýze napětí v dolní čelisti.
 • ČIŽMÁŘ, I.; FLORIAN, Z.; NÁVRAT, T.; PALOUŠEK, D.:
  A biomechanical study of a suture between the deltoid muscle and a free tendon graft for reconstruction of the elbow extension, PALACKY UNIV, MEDICAL FAC, CENTRAL LIBRARY, HNEVOTINSKA 3, OLOMOUC, CZECH REPUBLIC
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  U tetraplegických pacientů užívajících zadní část deltového svalu je možné provést rekonstrukci pohybu v lokti. Při této operaci je cílem dosáhnout pevného stehu mezi deltovým svalem a šlachou. Tato studie hodnotí dvě metody upevnění mezi svalem a šlachou.
 • URBANOVÁ, L.; SRNEC, R.; PROKS, P.; STEHLÍK, L.; FLORIAN, Z.; NÁVRAT, T.; NEČAS, A.:
  Comparison of the Resistance to Bending Forces of the 4.5 LCP Plate-rod Construct and of 4.5 LCP Alone Applied to Segmental Femoral Defects in Miniature Pigs,
  ACTA VETERINARIA BRNO, Vol.79, (2010), No.4, pp.613-620, ISSN 0001-7213, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Studie se zabývá stanovením mechanických vlastností, zejména odolnost vůči ohybu, pružné opěrné osteosyntézy s použitím dvou různých kostních implantátů (4.5 mm titanium LCP a 3 mm drát, 4.5 mm titanium LCP bez drátu). Implantát stabilizuje porušenou stehenní kost.
 • SMIŽANSKÝ, M.; GALLO, J.; FLORIAN, Z.; NOVOTNÝ, R.:
  FRAKTURA DŘÍKU TIBIÁLNÍ KOMPONENTY TEP KOLENNÍHO KLOUBU, Galen
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  V článku prezentujeme neobvyklý případ selhání revizní endoprotézy kolenního kloubu. Důvodem k revizní operaci byla zlomenina dříku tibiální komponenty, k níž došlo v důsledku kvalitativní změny v procesu degradace a porušování materiálu navozené podstatnou změnou mechanického namáhání v místě lomu. Ta byla vyvolána asymetrickou progresivní osteolýzou proximální tibie, čímž došlo k vyřazení důležitého prvku mechanické soustavy kost-endoprotéza. Převedením zmíněné klinické situace na technický model jsme zjistili, že v uvedeném místě mohly snadno vznikat síly několikanásobně přesahující mez pevnosti titanové slitiny. Případy s progresivní osteolýzou kolem endoprotézy kolenního kloubu by proto měly být zvýšeně sledovány. Studie také nepřímo podtrhuje význam sanace kostních defektů pro přežití implantátu.