Ing. Barbora Thomková

E-mail:   Barbora.Thomkova@vutbr.cz 
Pracoviště:   NeTME Centre
NCK MESTEC - sekce mechaniky těles a mechatroniky
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   A2/704
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   4
Obor:   Inženýrská mechanika
Téma:   Studie biomechanické interakce dentálního implantátu a kosti s využitím výpočtového modelování
Školitel:   Ing. Petr Marcián, Ph.D.

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT