Ing. Gabriel Cabaj

E-mail:   Gabriel.Cabaj@vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
NCK MESTEC - sekce mechaniky těles a mechatroniky
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   D5/447
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   1
Obor:   bez specializace
Téma:   Výzkum stability rotorových soustav s nízkoviskózními pracovními médii
Školitel:   doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
Místnost:   D5/448

Vzdělání a akademická kvalifikace

2023, Ing., FSI VUT, Inženýrská mechanika, Diplomová práce: Deformačně-napěťová analýza kontislitku při kontinuálním odlévání oceli

2021, Bc., FSI VUT, Základy strojního inženýrství

 

Vědeckovýzkumná činnost

Výzkum stability rotorových soustav s nízkoviskózními pracovními médii

Využití metody digitální korelace obrazu při analýze strojních součástí

Univerzitní aktivity

2024 - dosud Člen AS FSI

2024 - dosud Člen AS VUT

 

Ocenění vědeckou komunitou

2023 - Cena Děkana FSI