Ing. Tomáš Adamec

E-mail:   Tomas.Adamec@vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
odbor inženýrské mechaniky
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   D5/447
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   3
Obor:   bez specializace
Téma:   Vývoj kinematického modelu zpevnění s časovou a teplotní závislostí
Školitel:   doc. Ing. František Šebek, Ph.D.

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT