doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D.

E-mail:   profant@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
odbor mechaniky pokročilých materiálů
Zařazení:   Docent
Místnost:   A2/604

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2003, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor inženýrská mechanika.
 • 2011, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor aplikovaná mechanika.

Přehled zaměstnání

 • 2000-2002, Technik, Nová Mosilana a.s.
 • 2004-2011, odb. asistent, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně.
 • 2011, docent, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Lomová mechanika

Projekty

 • GAČR 101/05/P290 Výpočet lomově mechanických parametrů pro trhliny v anizotropních prostředích pomocí techniky spojitě rozdělených dislokací, 2005-2007.
 • GAČR 101/05/0320 Řešení obecných koncentrátorů napětí v anisotropních heterogenních prostředích pomocí kombinace MKP a techniky spojitě rozložených dislokací, 2005-2007.
 • GAČR 106/06/0724 Mikrostrukturně indukované stínící efekty při porušování kompozitů s keramickou matricí, 2006-2008.
 • GAČR 101/08/0994 Stanovení podmínek iniciace porušení v bi-materiálových vrubech složených ze dvou ortotropních materiálů, 2008-2010.
 • GAČR 108/10/2049 Iniciace a šíření trhliny ze singulárních koncentrátorů napětí souvisejících s rozhraním, 2010-2012.
 • GAČR16/18702S Problematika porušování v blízkosti rozhraní plniva a matrice kompozitů na silikátové bázi (AMIRI)
 • GAČR 17/8566S Kombinace atomistických modelů s teorií elasticity vyššího řádu v lomové nanomechanice, 2017-2019.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

73

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

66

Vybrané publikace:

 • ŠEVEČEK, O.; LEGUILLON, D.; PROFANT, T.; KOTOUL, M.:
  Validity of the Finite Fracture Mechanics based Asymptotic Analysis for Predictions of Crack Deflection in Thin Layers of Ceramic Laminates,
  Advances in Fracture and Damage Mechanics XIII, pp.237-240, ISBN 978-3-03835-235-8, (2015), Trans Tech Publications
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 13th International Conference on Fracture and Damage Mechanics, Ponta Delgada, Azores, 23.09.2014-25.09.2014
 • ŠEVEČEK, O.; BERMEJO, R.; PROFANT, T.; KOTOUL, M.:
  Influence of the T-stress on the crack bifurcation phenomenon in ceramic laminates,
  20th European Conference on Fracture (ECF 2014), pp.1062-1067, ISBN 9781632669094, (2014), Elsevier
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 13th International Conference on Fracture, Beijing, 16.06.2013-21.06.2013
 • KLUSÁK, J.; HRSTKA, M.; PROFANT, T.; KREPL, O.; ŠEVEČEK, O.; KOTOUL, M.:
  The influence of the first non-singular stress terms on crack initiation direction in an orthotropic bi-material plate, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PROFANT, T.; KLUSÁK, J.; ŠEVEČEK, O.; HRSTKA, M.; KOTOUL, M.:
  An energetic criterion for a micro-crack of finite length initiated in orthotropic bi-material notches,
  Engineering Fracture Mechanics, Vol.110, (2013), No.2013, pp.396-409, ISSN 0013-7944, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KLUSÁK, J.; PROFANT, T.; KNÉSL, Z.; KOTOUL, M.:
  The influence of discontinuity and orthotropy of fracture toughness on conditions of fracture initiation in singular stress concentrators,
  Engineering Fracture Mechanics, Vol.110, (2013), No.2013, pp.438-447, ISSN 0013-7944, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠEVEČEK, O.; KOTOUL, M.; PROFANT, T.:
  Effect of higher order asymptotic terms on the competition between crack penetration and debond at a bimaterial interface between aligned orthotropic materials
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KLUSÁK, J.; PROFANT, T.; KOTOUL, M.:
  Conditions for crack initiation in an orthotropic bi-material notch, Taylor & Francis Group
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KLUSÁK, J.; PROFANT, T.; KOTOUL, M.:
  Determination of the threshold values of orthotropic bi-material notches,
  Procedia Engineering, Vol.2, (2010), No.1, pp.1635-1642, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd.
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • PROFANT, T.; KLUSÁK, J.; ŠEVEČEK, O.; HRSTKA, M.; KOTOUL, M.:
  An energetic criterion for a micro-crack of finite length initiated in orthotropic bi-material notches,
  Engineering Fracture Mechanics, Vol.110, (2013), No.2013, pp.396-409, ISSN 0013-7944, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Singulární napěťové pole u kořene bimateriálového vrubu může způsobit iniciaci mikrotrhlin do jedné z jeho materiálových složek. Za předpokladu rovinné anizotropní pružnosti lze pro vyjádření charakteru singulárního pole napětí v okolí kořene vrubu, pomocného řešení nezbytného pro výpočet integrálů nezávislých na integrační cestě a následně zobecněných faktorů intenzity napětí použít Lechnicky-Eshelby-Struhův formalismus.
 • KOTOUL, M.; ŠEVEČEK, O.; PROFANT, T.:
  Analysis of multiple cracks in thin coating on orthotropic substrate under mechanical and residual stresses,
  Engineering Fracture Mechanics, Vol.77, (2009), No.2, pp.229-248, ISSN 0013-7944
  článek v časopise - ostatní, Jost

  The analysis addresses a typical failure development pattern in thin films consisting of a system of multiple surface cracks leading to and branching along or near the interface between the film and the base material. The process is driven by thermal residual stresses and/or mechanical loading.
 • PROFANT, T.; ŠEVEČEK, O.; KOTOUL, M.; VYSLOUŽIL, T.:
  Dislocation tri-material solution in the analysis of bridged crack in anisotropic bimaterial half-space,
  INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE, Vol.147, (2007), No.4, pp.199-217, ISSN 0376-9429
  článek v časopise - ostatní, Jost

  The problem of an edge-bridged crack terminating perpendicular to a bimaterial interface in a half- space is analyzed for a general case of elastic anisotropic bimaterials and specialized for the case of orthotropic bimaterials. The edge crack lies in the surface layer of thickness h bonded to semi-infinite substrate. It is assumed that long fibres bridge the crack. Bridging model follows from the assumption of "large" slip lengths adjacent to the crack faces and neglect of initial stresses. The crack is modelled by means of continuous distribution of dislocations, which is assumed to be singular at the crack tip. With respect to the bridged crack problems in finite dissimilar bodies, the reciprocal theorem ( - integral) is demonstrated as to compute, in the present context, the generalized stress intensity factor through the remote stress and displacement field for a particular specimen geometry and boundary conditions using FEM. Also the application of the configurational force mechanics is discussed within the context of the investigated problem.
 • PROFANT, T.; ŠEVEČEK, O.; KOTOUL, M.:
  Calculation of k-factor and t-stress for cracks in anisotropic bimaterials,
  Engineering Fracture Mechanics, Vol.75, (2007), No.11, pp.3707-3726, ISSN 0013-7944
  článek v časopise - ostatní, Jost

  The problem of a crack in a thin layer terminating perpendicular to a layer/substrate interface is analyzed for a general case of elastic anisotropy. The crack is modelled by means of continuous distribution of dislocations, which is assumed to be singular at the crack tip. A system of simultaneous functional equations is obtained that enables to find the singularity exponent . The reciprocal theorem is used to compute the generalized stress intensity factor (GSIF) through the remote stress and displacement field for a particular specimen geometry and boundary conditions using FEM. The results obtained are compared with the evaluation of GSIF based upon the dislocation arrays technique. Existing semi-analytical solution for singularities in anisotropic trimaterials is applied and its validity for the specimen investigated is checked by FEM. The evaluation of T-stress using the dislocation arrays technique is performed.
 • T.PROFANT, M.KOTOUL:
  On collinear microcrack-inclusion arrays interaction and related problems,
  Theoretical and Applied Fracture Mechanics, Vol.44, (2005), No.11, pp.297-328, ISSN 0167-8442
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Je vyšetřován problém interakce kolineárních trhlin a inkluzí v křehké matrici. Problém je řešen pomocí techniky spojitě rozložených dislokací. Součinitel intenzity napětí je vypočten pro různá uspořádání mikrotrhlin a inkluzí a pro různé kombinace elastických konstant. Stabilita, případně nestabilita trajektorií pomalu rostoucích mikrotrhlin je vyšetřována s ohledem na vliv inkluzí. Jsou diskutovány některé aplikace týkající se tunelování periodicky rozmístěných mikrotrhlin a oslabení matrice mikrotrhlinami před magistrální trhlinou.