Ing. Filip Radil

E-mail:   Filip.Radil@vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
odbor mechatroniky
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   4
Obor:   Inženýrská mechanika
Téma:   Robotické montáže využívající silověmomentovou zpětnou vazbu
Školitel:   Ing. Petr Krejčí, Ph.D.

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT