Ing. Petr Krejčí, Ph.D.

E-mail:   krejci.p@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://www.umt.fme.vutbr.cz/~pkrejci/
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
odbor mechatroniky
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A2/607

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1998, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Mechtronika
 • 2003, Phd., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika

Přehled zaměstnání

 • 2001-dosud, Akademie věd České Republiky, Ústav termomechaniky, Centrum pro mechatroniku. Vědecký pracovník
 • 2002- 2003, Framatome-ANP (Siemens and Areva company) Lynchburg, USA. Koordinátor projektu mezi LKE Engineering a Framatome-ANP
 • 2002-součastnost, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně. Odborný asistent na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Výuka: Pružnost a pevnost, Statika, Technická mechanika II, Experimentální mechanika

Pedagogická činnost

 • Statika
 • Technická Mechnika II
 • Pružnost Pevnost I
 • Experimentální mechanika
 • Simulace dynamických systémů
 • Seminář k diplomové práci

Vědeckovýzkumná činnost

 • Mechatronika
 • Senzorika
 • MKP

Projekty

 • GAČR 102/98/0288, 1998-1999, Teoretická a experimentální analýza a optimalizace přístrojových transformátorů, 1997-1999
 • GAČR 102/00/1586, 2000-2002, Komplexní dynamické systémy se změnami parametrů v silnoproudé elektrotechnice
 • GAČR 101/00/0478,2000-2002, Čerpadlo na kapalné soli pro transmutační zařízení
 • MSM 262100024, 2002-2004, Výzkum a vývoj mechatronických soustav
 • MSM 0021630518, 2005-dosud, Simulační modelování mechatronických soustav
 • Projekt ESF č. CZ.04.1.03/3.2.15.2/0285, 2006-2008, Inovace VŠ oborů strojního zaměření v podmínkách informační společnosti

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

0

Citace ostatní (bez autocitací)

0

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • KREJČÍ, P.:
  Contact sensor for robotic applications,
  Mechatronic Systems - Applications, pp.35-46, ISBN 978-953-307-040-7, (2010), In-Teh
  kapitola v knize
 • PALOUŠEK, D.; KREJČÍ, P.; ROSICKÝ, J.:
  Long-Term Monitoring of Transtibial Prosthesis Deformation,
  Recent Advances in Mechtronics, pp.419-424, ISBN 978-3-642-05021-3, (2009), Springer-Verlag Berlin Heidelberg
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mechatronics 2009, Luhačovice, 18.11.2009-20.11.2009
 • KREJČÍ, P.:
  Simulation of magnetic clutch behavior using permanent magnet synchronous machine model,
  Proceedings of the 2008 International Confereence on Electrical Machines, pp.1-3, ISBN 978-1-4244-1736-0, (2008), IEEE
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: XVIII International Conference on Electrical Machines, Vilamoura, 06.09.2008-09.09.2008
 • KREJČÍ, P.; VLACH, R.:
  DESIGN OPTIMIZATION OF CONTACT FORCE SENSOR,
  Engineering Mechanics 2008, pp.128-129, ISBN 978-80-87012-11-6, (2008)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 2008, Svratka, 12.05.2008-15.05.2008
 • KREJČÍ, P.:
  Contact sensor for robotic applications - Design and verification of functionality,
  Recent Advances in Mechatronics, pp.576-581, ISBN 978-3-540-73955-5, (2007), Springer
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mechatronics 2007, Warsaw, 19.09.2007-21.09.2007
 • GREPL, R., VLACH, R., KREJČÍ, P.:
  An Effective Approach To Design Of Interactive Mechatronic System,
  Engineering mechanics 2006, pp.82-83, ISBN 80-86246-27-2, (2006), ÚT AVČR
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 2006, Svratka, 15.05.2006-18.05.2006
 • KREJČÍ, P.; VLACH, R.; GREPL, R.:
  CONTACT SENSOR FOR ROBOTIC APPLICATIONS - VERIFICATION OF FUNCTIONALITY,
  Engineering Mechanics 2006, pp.182-183, ISBN 80-86246-27-2, (2006), Ústav termomechniky AVČR
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 2006, Svratka, 15.05.2006-18.05.2006
 • VLACH, R., GREPL, R., KREJČÍ, P.:
  Ŕízení nekonvenčního cházení statorového vinutí vodou,
  Engineering Mechanics 2006, pp.424-425, ISBN 80-86246-27-2, (2006)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 2006, Svratka, 15.05.2006-18.05.2006
 • KREJČÍ, P.:
  USING CONTACT FORCE INFORMATION FOR ROBOT CONTROL,
  Simulation Modelling of Mechatronic Systems I, pp.38-42, ISBN 80-214-3144-X, (2005), VUT Brno, FSI
  kapitola v knize
 • KREJČÍ, P.:
  Kontaktní senzor pro robotické aplikace,
  Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, Vol.12, (2005), No.A1, pp.257-261, ISSN 1210-2717
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KREJČÍ, P., ONDRŮŠEK, Č.:
  Design Optimization of Magnetic Coupling Using Genetic Algorithm and 2D FEM Model,
  Fracture Methodologies and Manufacturing Processes, pp.167-171, ISBN 0-7918-4669-5, (2004), ASME
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: ASME/JSME Pressure Vessels and Piping Conference 2004, San Diego, California, 25.07.2004-29.07.2004
 • HOUFEK, L.; KREJČÍ, P.:
  Modelování a optimalizace magnetických spojek,
  Modelování a optimalizace magnetických spojek, ISBN 80-214-2851-1, (2004), VUT Brno
  kniha odborná
 • KREJČÍ, P.:
  OPTIMALIZACE VLASTNOSTÍ MAGNETICKÉ SPOJKY A MODELOVÁNÍ DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ SPOJKY S VYUŽITÍM METOD UMĚLÉ INTELIGENCE,
  OPTIMALIZACE VLASTNOSTÍ MAGNETICKÉ SPOJKY A MODELOVÁNÍ DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ SPOJKY S VYUŽITÍM METOD UMĚLÉ INTELIGENCE, ISBN 80-214-2524-5, (2003), VUT Brno
  kniha odborná
 • ONDRŮŠEK, Č., KREJČÍ, P.:
  Simulation of magnetic clutch dynamic behavior,
  39th International Symposium on Electrical Machines, pp.P229-2, ISBN 83-88829-69-6, (2003), The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Poland Section
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: SME 2003 - XXXIX SYMPOZJUM MASZYN ELEKTRYCZNYCH, Gdańsk, 09.06.2003-11.06.2003
 • KREJČÍ, P., ONDRŮŠEK, Č.:
  Optimalizace vlastností magnetické spojky s permanentními magnety.,
  Aplikovaná mechanika 2002, pp.139-140, ISBN 80-248-0079-9, (2002), VŠB Technical University of Ostrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Aplikovaná mechanika 2002, Ostrava, 08.04.2002-11.04.2002
 • KREJČÍ, P., ONDRŮŠEK, Č.:
  EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL MODELING AND OPTIMIZATION OF MAGNETIC DRIVE,
  Měření, analýza a identifikace parametrů pro simulační modely asynchronních strojů, ISBN 80-214-1979-2, (2001), VUT Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Měření, analýza a identifikace parametrů pro simulační modely asynchronních strojů, Brno - Šlapanice, 14.11.2001-16.11.2001
 • KREJČÍ, P.:
  ANALÝZA VLASTNOSTÍ MAGNETICKÉ SPOJKY - VLIV TEPLOTY NA MAXIMÁLNÍ MOMENT,
  Vybrané problémy elektrických strojů a pohonů 2001, (2001), UVEE FEI VUT Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Vybrané problémy elektrických strojů a pohonů 2001 , Hustopeče u Brna, 28.05.2001-29.05.2001
 • KREJČÍ, P., VLACH, R.:
  Optimization of ventilation network parameters of asynchronous generator by genetic algorithm,
  Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskej - Elektryka, Vol.177, (2001), No.05, pp.45-48, ISSN 0072-4688
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KREJČÍ, P., ONDRŮŠEK, Č.:
  Influence of temperature on behaviour of magnetic drive and magnetic drive design optimisation,
  Mechatronics, robotics and biomechanics, pp.165-168, ISBN 80-7204-207-6, (2001), UMT FSI VUT Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mechatronics robotics and biomechanics 2001, Třešť, ČR, 10.09.2001-12.09.2001
 • KREJČÍ, P., ONDRŮŠEK, Č.:
  Torsional Vibration monitoring of Elecrtomechanical Systems,
  Engineering Mechanics 2000, pp.203-209-209, ISBN 80-86246-07-8, (2000), Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences, Czech Republic
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Seznam publikací na portálu VUT