Ing. Jakub Diakov

E-mail:   200788@vutbr.cz 
Pracoviště:   NeTME Centre
NCK MESTEC - sekce mechaniky těles a mechatroniky
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   kombinované studium
Ročník:   2
Obor:   bez specializace
Téma:   Vývoj algoritmů pro topologickou optimalizaci elektrických strojů
Školitel:   doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D.