doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D.

E-mail:   fuis@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
odbor biomechaniky
Zařazení:   Docent
Místnost:   B3/414a

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1994, Ing., FS VUT v Brně, Ústav mechaniky těles, obor Aplikovaná mechanika
 • 2000, Ph.D., FSI VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika
 • 2012, doc., FSI VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika

Přehled zaměstnání

 • 2000 - 2012, odborný asistent - Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně
 • 2012 - dosud, docent - Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Statika - cvičení, přednášky
 • Pružnost a pevnost I - cvičení, přednášky
 • Pružnost a pevnost II - cvičení
 • Průmyslový projekt
 • Vybrané kapitoly z pružnosti a pevnosti

Vědeckovýzkumná činnost

 • Řešení biomechanických problémů kyčelního kloubu.
 • Výpočtové modelování v mechanice těles.
 • Micro a makro tvarové odchylky kontaktních ploch kyčelních implantátů.
 • Pravděpodobnost porušení keramických hlavic kyčelní endoprotézy.
 • Výpočtové modelování magnetických spojek.
 • Modelování degradačních procesů.
 • Zbytková napjatost v povrchové vrstvě EUCOR keramiky.
 • Stabilita odporníků lokomotiv.

Ocenění vědeckou komunitou

 • 1997 - Cena prof. Špačka za nejlepší biomechanickou publikaci za rok 1996

Projekty

 • GAČR 103/94/0419 – Numerická analýza interakčních procesů v lidském těle (1994-1995).
 • GAČR 106/96/0652 – Počítačové podpory v biomedicínském inženýrství a v biomechanice (1996-1998).
 • GAČR 101/01/0974 – Specifické biomechanické problémy kyčelních endoprotéz a jejich řešení modelováním (2001-2003).
 • MSM262100024 – Výzkum a vývoj mechatronických soustav (2002-2004).
 • GAČR 101/05/0136 – Klinické biomechanické problémy velkých kloubů člověka (2005-2008).
 • MSM0021630518 – Simulační modelování mechatronických soustav (2005-2012).
 • MPO ČR č. FR-TI2/010 – Nový dveřní systém dopravních prostředků pro hromadnou přepravu osob (2010-2012).

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

18

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

37

Citace ostatní (bez autocitací)

15

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • Kovář Jaroslav, Fuis Vladimír:
  FEM simulation of the nanoindentation test with rigid and non-rigid indenter
 • Fuis Vladimír:
  Sensitivity Analysis of the Material Parameters Obtained from the Measurements
 • SVOJANOVSKÝ, T.; FUIS, V.:
  Stress Analysis of the Thin Coating of the Trapeziometacarpal Replacement,
  Defect and Diffusion Forum, pp.213-217, ISBN 978-3-0357-1209-4, (2018), Trans Tech Publications Ltd
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 6th International Conference on Engineering and Innovative Materials, Tokyo, 03.09.2017-05.09.2017
 • FUIS, V.; JANÍČEK, P.; NÁVRAT, T.:
  Stress Analysis of the Ceramics Heads with different Sizes under the Destruction Tests,
  World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol.8, (2014), No.12, pp.1748-1752, ISSN 1307-6892
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: XII International Conference on Applied Mechanics and Mechanical Engineering 2014, Melbourne, 11.12.2014-12.12.2014
 • FUIS, V.; KOUKAL, M.; FLORIAN, Z.; JANÍČEK, P.:
  Computational Modelling of the Shape Deviations of the Sphere Surfaces of Ceramic Heads of Hip Joint Replacement,
  XI Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2013, pp.89-92, ISBN 978-3-319-00845-5, (2013), Springer
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: XI Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2013, Seville, 25.09.2013-28.09.2013
 • KRATOCHVÍL, C.; HOUFEK, L.; GREPL, R.; FUIS, V.:
  Analysis and Modeling of Dynamic Properties if Interactive Drive System, Croatian Metallurgical Society
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • FUIS, V.:
  Tensile stress analysis of the Ceramic Head with micro and macro shape deviations of the contact areas,
  Recent Advances in Mechatronics, pp.425-430, ISBN 978-3-642-05021-3, (2009), Springer
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mechatronics 2009, Luhačovice, 18.11.2009-20.11.2009
 • FUIS, V.:
  Differences between the Stress and Reliability Analyses of the Ceramic Head of the Total Hip Joint Endoprosthesis with the Shape Deviations,
  11Th International Conference on advanced Materials, pp.1-2, (2009)
  abstrakt
  akce: 11th International Conference on Advanced Materials, VIII Encontro SBPMat, Rio de Janeiro, 20.09.2009-25.09.2009
 • BURŠA, J.; FUIS, V.:
  Finite element simulation of mechanical tests of individual cells.,
  IFMBE Proceedings, pp.16-19, ISBN 978-3-642-03897-6, (2009), Springer
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Medical Physics and Biomedical Engineering, world congress 2009, Mnichov, 07.09.2009-12.09.2009
 • FUIS, V.; VARGA, J.:
  Stress Analysis of the Hip Joint Endoprosthesis Ceramics Head with Different Shapes of the Cone Opening,
  13th International Conference on Biomedical Engineering, pp.2012-2015, ISBN 978-3-540-92840-9, (2008), Springer
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 13th International Conference on Biomedical Engineering (ICBME2008), Singapore, 03.12.2008-06.12.2008
 • FUIS, V.; HLAVOŇ, P.; JANÍČEK, P.:
  Contact Surfaces of the Big Joints - Sites of the Developments of Limit States and Other Considerations,
  Engineering Mechanics, Vol.15, (2008), No.5, pp.381-388, ISSN 1802-1484, Engineering Academy of the Czech Republic
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: Human biomechanics 2008, Praha, 29.09.2008-01.10.2008
 • VAVERKA, M.; NÁVRAT, T.; VRBKA, M.; FLORIAN, Z.; FUIS, V.:
  Stress And Strain Analysis of The Hip Joint Using FEM,
  Technology and Health Care, Int. Journal of Health Care Engineering, Vol.14, (2006), No.4-5, pp.271-279, ISSN 0928-7329
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • FUIS, V., HLAVOŇ, P., NÁVRAT, T.:
  CALCULATION OF THE CERAMICS MATERIAL PARAMETERS FROM THE TESTING DESTRUCTIONS OF THE HEADS,
  Engineering Mechanics 2006, pp.76-77, ISBN 80-86246-27-2, (2006), ÚTAM AV ČR
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 2006, Svratka, 15.05.2006-18.05.2006
 • HARTL, M., FUIS, V., LIŠKA, M.:
  Experimental study of lubricant film thickness behavior in the vicinity of real asperities passing through lubricated contact,
  Tribology Transactions, Vol.47, (2004), No.3, pp.376-385, ISSN 0569-8197
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • FUIS, V.; JANÍČEK, P.:
  Stress and reliability analyses of damaged ceramic femoral heads,
  Damage and Fracture Mechanics VII, pp.475-485, ISBN 1-85312-926-7, (2002), WIT Press, UK
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Damage and Fracture Mechanics 2002, Kihei, Maui, 15.10.2002-17.10.2002
 • JANÍČEK, P., PEŠLOVÁ, F., FUIS, V., VÉMOLA, A., BLAŽÍKOVÁ, J.:
  Lomy neoriginálních kulových kloubů ramene nápravy u osobního automobilu zahraniční výroby,
  Soudní inženýrství, Vol.2002, (2002), No.5, pp.235-252, ISSN 1211-443X
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • FUIS, V.; KOUKAL, M.; FLORIAN, Z.; JANÍČEK, P.:
  Computational Modelling of the Shape Deviations of the Sphere Surfaces of Ceramic Heads of Hip Joint Replacement,
  XI Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2013, pp.89-92, ISBN 978-3-319-00845-5, (2013), Springer
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: XI Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2013, Seville, 25.09.2013-28.09.2013

  Příspěvek se zabývá výpočtovým modelování vlivu tvarových odchylek na kulové ploše keramické hlavice kyčelní endoprotézy na rozložení kontaktního tlaku a na velikost třecího momentu mezi komponentami.
 • KRATOCHVÍL, C.; HOUFEK, L.; GREPL, R.; FUIS, V.:
  Analysis and Modeling of Dynamic Properties if Interactive Drive System, Croatian Metallurgical Society
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Současné pohonové soustavy jsou chápány jako interaktivní systémy skládající se z řady subsystémů rozdílné fyzikální povahy. Tento příspěvek se zabývá modelováním mechatronické pohonové soustav s použitím programového balíku DYNAST. Teoretická obecná zjištění jsou experimentálně demonstrována na konkrétním reálném systému.
 • FUIS, V.:
  Tensile stress analysis of the Ceramic Head with micro and macro shape deviations of the contact areas,
  Recent Advances in Mechatronics, pp.425-430, ISBN 978-3-642-05021-3, (2009), Springer
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mechatronics 2009, Luhačovice, 18.11.2009-20.11.2009

  Článek se zabývá horní vrstvou architektury autonomního mobilního robotu BenderII, kolového neholonomního robotu s Ackermanovým řízením pro vnější i vnitřní prostředí. Software používá hybridního přístupu kombinujícího klasickou vrstvovou architekturu s reaktivním řízením. Lokální navigace zahrnuje detekci a vyhýbání se statickým i dynamickým překážkám a je založena na datech laserového dálkoměru. Globální navigace ve vnitřním prostředí je založena na fúzi odhadu polohy z odometrie s metodou lokalizace založené na předpočtených skenech prostředí. Popis je doplněn o výsledky testů z reálného prostředí.
 • BURŠA, J.; FUIS, V.:
  Finite element simulation of mechanical tests of individual cells.,
  IFMBE Proceedings, pp.16-19, ISBN 978-3-642-03897-6, (2009), Springer
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Medical Physics and Biomedical Engineering, world congress 2009, Mnichov, 07.09.2009-12.09.2009

  Prezentovaný 3D MKP model eukaryotické buňky sestává z prvků reprezentujících membránu, cytpoplazmu a jádro, a ze složité tensegritní struktury reprezentující cytoskelet. Pomocí modelu jsou simulovány různé mechanické zkoušky ižzolovaných buněk.
 • NÁVRAT, T.; FLORIAN, Z.; JANÍČEK, P.; ČIŽMÁŘ, I.; KOČIŠ, J.; WENDSCHE, P.; JANŮ, I.; REPKO, M.; JANÍČEK, P.; ROZKYDAL, Z.; FUIS, V.; VOSYNEK, P.:
  Vybrané biomechanické experimentální studie pro klinickou ortopedii,
  Ortopedie, Vol.3, (2009), No.2, pp.77-84, ISSN 1802-1727, Medakta, s.r.o.
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Příspěvek uvádí výsledky experimentálních studií použitelných v klinické ortopedii, které byly realizovány na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Jedná se o tyto experimentální studie: určování mechanických vlastností Kesslerova jedno a víceramenného šlachového stehu, vliv augmentace Socon šroubů na jejich únosnost, chování páteřního segmentu s neporušenou, porušenou ploténkou (fixátor TSLP), pevnostní problematika kliček a páteřních háčků u operačních postupů podle Luqueho a Galvestone, určování mechanických vlastností vysokomolekulárního polyetylenu pro výpočtové modelování chování totálních kolenních endoprotéz.