doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.

E-mail:   juracka@vutbr.cz 
Osobní stránka:   Http://lu.fme.vutbr.cz
Pracoviště:   Letecký ústav
Zařazení:   Ředitel ústavu
Místnost:   A1/0444
Pracoviště:   Letecký ústav
odbor letadlové techniky
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A1/0444
Pracoviště:   Letecký ústav
odbor letadlové techniky
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/0444
Pracoviště:   NeTME Centre
NCK NaCCAS - sekce letadel
Zařazení:   Vedoucí sekce
Místnost:   A1/0444
Pracoviště:   Letecký ústav
Sekce letadlových konstrukcí
Zařazení:   Vedoucí sekce
Místnost:   A1/0444
Pracoviště:   Letecký ústav
Sekce letadlových soustav
Zařazení:   Vedoucí sekce
Místnost:   A1/0444

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1994, Ing., Fakulta strojního inženýrství,Vysoké učení technické v Brně, obor:Letadlová technika
 • 2001, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství,Vysoké učení technické v Brně, obor: Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2005, doc., Fakulta strojního inženýrství,Vysoké učení technické v Brně, obor: Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 2005-dosud, docent, Letecký ústav FSI VUT v Brně,
 • 2001-2005, odborný asistent, Letecký ústav FSI VUT v Brně,
 • 2000-2006,vedoucí Zkušebny letecké techniky, Letecký ústav FSI VUT v Brně,
 • 2000-2001,asistent, Letecký ústav FSI VUT v Brně,
 • 1999-2000,technický pracovník, Letecký ústav FSI VUT v Brně,
 • 1998,základní vojenská služba,
 • 1997-2006, OSVČ: Vývoj, projektování a konstrukční změny letecké techniky,

Vědeckovýzkumná činnost

 • Projekt TAČR – NCK: TN01000029 Národní centrum kompetence pro letectví a kosmonautiku (2019-2020), řešitel
 • Projekt TAČR – Epsilon: TH03010434 TL-5000 (2018-2021) – spoluřešitel
 • Projekt MPO – TRIO: FV30216 Progresivní technologie výroby (2018-2021), spoluřešitel
 • Projekt MPO – TRIO: FV30106 Stream Turbo (2018-2021), spoluřešitel
 • Projekt MPO – TRIO: FV20698 STREAM TRAINER (2017-2020), spoluřešitel
 • Projekt TAČR – Epsilon: TH02010072 JET-Ověření spolehlivosti výsuvného pomocného systému s proudovým motorem pro vysokovýkonný kluzák (2016-2020) – spoluřešitel
 • Projekt MŠMT – OpVVV: 02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000826 Centrum pokročilých leteckých technologií, (2016-2022) , spoluřešitel
 • Projekt MPO-OP PIK č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004574 Moderní kompozity s aplikací vysoko-modulárních vláken (2016-2019) - spoluřešitel
 • Projekt MPO-TRIOII č. TH02010072 JET-Ověření spolehlivosti výsuvného pomocného systému s proudovým motorem pro vysokovýkonný kluzák (2016-2019)- spoluřešitel.
 • Projekt TAČR – Centra kompetence TE02000032, Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí (20142015-2019)-řešitel
 • Projekt 7RP EU č: FP7-INCO-2011-6-294311, KhAi-ERA – „KhAI-ERA—Integrating the National Aerospace University "KhAI" into ERA“, program INCO 2011 - spoluřešitel
 • Projekt 7RP EU č: CSA-SA-FP7-REGPOT-2010-1-264084, CEDESA – „Centre of Excellence for the Design of Efficient and Safe Aircraft“, program REGPOT 2010 - řešitel
 • Projekt VaVPI – NETME “Nové technologie pro strojírenství“ (divize letadlové a automobilní techniky)– vedoucí výzkumného programu
 • Projekt MPO ČR – TIP, č. FI-TI4/513 “ Stavebnice čtyřmístného kompozitového letounu TL 4000“ - spoluřešitel
 • Projekt MPO ČR – TIP, č. FI-TI2/557“ MOSTA – Modernizace malého dopravního letounu za účelem zvýšení efektivnosti a ekonomie jeho provozu“ - spoluřešitel
 • Projekt MPO ČR – TIP, č. FI-TI1/326 “Celokompozitový dvousedadlový větroň nové generace“ - spoluřešitel
 • Projekt MPO ČR – TIP, č. FR-TI1/274 “Zhodnocení SHM metod a jejich integrace do údržbového systému letadla (ENTIS)“ - spoluřešitel
 • Projekt 6RP EU č. AIP5-CT-2006-030888 – integrovaný projekt CESAR “Cost Effective Small Aircraft“ - spoluřešitel,
 • Projekt 6RP EU č. AST-CT-2006-031038 – streps projekt CELPACT “Cellular Structures for Impact Performance“, spoluřešitel
 • Projekt MPO ČR – IMPULS, č. FI-IM4/041 “ Dokončení vývoje malého víceúčelového dopravního letounu EV – 55 Outback“ – spoluřešitel
 • Projekt MPO ČR – TANDEM, č FT-TA4/044 “ Integrace vlivu námrazy na letové výkony a vlastnosti do všech fází vývoje malého dopravního letounu včetně certifikace dle CS-23 a FAR 23 – spoluředitel,
 • Projekt MŠMT, č.1M0501: Centrum leteckého a kosmického výzkumu, tajemník rady a řešitel dílčího úkolu D6 Únava kompozitních konstrukcí
 • Projekt MPO ČR – IMPULS “Vývoj malého víceúčelového dopravního letounu EV-55 D-smart“ - spoluřešitel
 • Projekt MPO ČR – TANDEM “Vytvoření integrovaného prostředí s posílením analytických přístupů virtuálního modelování jako nástrojů efektivní stavby letadlových konstrukcí“ - spoluřešitel
 • Projekt MPO ČR – IMPULS “Vývoj vysokovýkonného kluzáku G304 S“ – spoluřešitel
 • Projektový úkol FP 320052, Výzkum chování 3D kompozitních tkanin pro zavedení do výroby leteckých potahů, VUT v Brně,
 • Projekt MŠMT, č. LN00B051 Centrum leteckého a kosmického výzkumu, tajemník rady a řešitel dílčího projektu B3,
 • spoluúčast na projektu MPO č. FB-CV/20/98 Rozvoj center průmyslových center a technologií, Projekt: Podpora vývoje letounu nové generace VUT 100,
 • spoluúčast na projektu č. FP 359573, Zařízení a metodika pro výzkum provozních vlivů na vlastnosti kompozitních dílů letadel,VUT v Brně,
 • spoluúčast na projektu č. FP 369576, Program výpočtu únosnosti tenkostěnných konstrukcí,

 

Akademické stáže v zahraničí

 • 28.02.2011-28.03.2011, MERL, Hitchin, UK, Materials Engineering Research Laboratory Limited, Hitchin, Hertfordshire, UK, stáž v rámci projektu CEDESA
 • 2006, Institut für Flugzeugbau und Leichtbau, Technische Universität Braunschweig, stáž v rámci projektu Sokrates-Erasmus

Univerzitní aktivity

 • 2015-obchodní pilot, letový instruktor Letecké školy VUT
 • 2012-doposud, ředitel Letckého ústavu
 • 2010-2011, člen akademického senátu FSI
 • 2006-2012, zástupce ředitele Letckého ústavu
 • 2003-2011, tajemník Centra leteckého a kosmického výzkumu

Mimouniverzitní aktivity

 • člen České společnosti pro mechaniku při Akademii věd České republiky
 • člen Technické komise Letecké amatérské asociace, kategorie vrtulníky a vírníky

Projekty

Lze definovat podíl na vývoji následujících letadel:

 • TST-3 Aplin: pevnostní výpočty na lehkém kluzáku
 • TST-10 Atlas: pevnostní výpočty na lehkém kluzáku
 • VUT 100 Cobra: výpočty zatížení pro prvotní návrh
 • VUT 001 Marabu - konstrukční práce, schvalovací proces, organizace stavby prototypu
 • VUT 061 Turbo - konstrukční práce, schvalovací proces, organizace stavby prototypu
 • VUT 081 Kondor - konstrukční práce, schvalovací proces, organizace stavby prototypu
 • C 172 T - zástavba turbovrtulové jednotky: schvalovací proces, organizace zástavby

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

6

Citace ostatní (bez autocitací)

20

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

 • Zástupce ČR v International Council of the Aeronautical Sciences

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • KATRŇÁK, T.; JURAČKA, J.; JEBÁČEK, I.:
  Research of Effects of Defects on Stability Failures of Semi-monocoque Stiffeners, Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • NOVOTNÝ, P.; HRABOVSKÝ, J.; JURAČKA, J.; KLÍMA, J.; HORT, V.:
  Effective thrust bearing model for simulations of transient rotor dynamics, Elsevier B.V.
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • SYMONOV, V.; JURAČKA, J.; LÖFFELMANN, F.:
  Comparison of MSC.Software Failure Models MAT8A, MATD054, and MATD058 of Composite Materials, Springer International Publishing AG
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KATRŇÁK, T.; JURAČKA, J.:
  Buckling analyses of compressed stiffener with finite element methods,
  ENGINEERING MECHANICS 2018 - Book of full texts, pp.373-376, ISBN 978-80-86246-91-8, (2018), ACAD SCI CZECH REPUBLIC, INST THEORETICAL & APPLIED MECHANICS, PROSECKA 76, PRAGUE 9, 190 00, CZECH REPUBLIC
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: ENGINEERING MECHANICS 2017, Svratka, 15.05.2017-18.05.2017
 • JURAČKA, J.:
  Specifics of Aerostructures Experimental Testing,
  Engineering Mechanics 2017, pp.46-49, ISBN 978-80-214-5497-2, (2017), ACAD SCI CZECH REPUBLIC, INST THERMOMECHANICS, DOLEJSKOVA 5, PRAGUE 8, 182 00, CZECH REPUBLIC
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: ENGINEERING MECHANICS 2017, Svratka, 15.05.2017-18.05.2017
 • KATRŇÁK, T.; JURAČKA, J.:
  Topometry FEM optimization of the wing structure of the transport aircraft, Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • CEJPEK, J.; JURAČKA, J.:
  Modifications of a simple I-beam and its effects on the stress state, Taylor & Francis
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KATRŇÁK, T.; JURAČKA, J.; SYMONOV, V.:
  Structural analyses of small transport aircraft by the Institute of Aerospace Engineering,
  Letecký zpravodaj, Vol.2015, (2015), No.3, pp.21-23, ISSN 1211-877X, ALV - Association of the Aerospace Manufacturers
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KATRŇÁK, T.; JURAČKA, J.:
  Detailed topometry FEM optimization of wing structural panel,
  Applied Mechanics and Materials, Vol.821, (2015), No.821, pp.357-363, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications Inc.
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: Engineering Mechanics 2015, Svratka, 11.05.2015-14.05.2015
 • CEJPEK, J.; WEIS, M.; JURAČKA, J.:
  Acoustic Emission Localization in Testing of Composite Structures,
  Applied Mechanics and Materials, Vol.821, (2015), No.821, pp.405-411, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications Inc.
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: Engineering Mechanics 2015, Svratka, 11.05.2015-14.05.2015
 • CEJPEK, J.; JURAČKA, J.:
  MODIFICATIONS OF A SIMPLE I-BEAM AND ITS EFFECTS ON THE STRESS STATE,
  Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014, pp.1-5, ISBN 978-80-87952-07-8, (2014), MAGNANIMITAS
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014, Hradec Králové, 15.12.2014-18.12.2014
 • KATRŇÁK, T.; JUREK, P.; JURAČKA, J.:
  TOPOMETRICAL FEM OPTIMIZATION OF L 410 NG AIRCRAFT WING STRUCTURE,
  Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS., pp.1-9, ISBN 978-80-87952-07-8, (2014), MAGNANIMITAS
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014, Hradec Králové, 15.12.2014-18.12.2014
 • SYMONOV, V.; JURACKA, J.; KARPOV, I.:
  Optimization of a panelled smooth composite shell with a closed cross-sectional contour by using a genetic algorithm,
  MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS, Vol.2013, (2013), No.5, pp.563-570, ISSN 0191-5665, Springer
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • JURAČKA, J.; LIALIUKHINA, I.:
  THE OPTIMIZATION OF THE ELEMENTS SPARS AND BEAMS PARAMETERS FROM COMPOSITE FOR SEVERAL SETTLEMENT CASES OF LOADING,
  Mechanics of composite materials and structures, Vol.19, (2013), No.3, pp.335-353, ISSN 1029-6670, Ruská akademie nauk
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MATĚJÁK, V.; JURAČKA, J.:
  The determination of delamination energy release rate of composite bi-material interface,
  ICAS 2012 CD-ROM PROCEEDINGS, pp.1-7, ISBN 978-0-9565333-1-9, (2012), International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 28th International Congress of the Aeronautical Scienes ICAS2012, Brisbane, 23.09.2012-28.09.2012
 • JURAČKA, J.; WEIS, M.:
  Fatigue Testing of Composite Structure and Monitoring of Acoustic Emissions,
  Letecký zpravodaj, Vol.2011, (2011), No.2, pp.37-42, ISSN 1211-877X, VZLÚ Praha
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • JURAČKA, J.:
  VUT 001 MARABU: UNIVERSAL EXPERIMENTAL AIRCRAFT,
  Proceedings of 10th European Workshop on Aircraft Design Education, ISBN 978-88-906484-1-0, (2011), Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale, University degli Studi di Napoli "Federico II"
  audiovizuální tvorba
 • JURAČKA, J.:
  ACOUSTIC EMISSION OF COMPOSITE WING SEGMENT DURING FATIGUE TESTS,
  27th Congress of International Council of Aeronautical Sciences, pp.1-10, ISBN 978-0-9565333-0-2, (2010), Optimage Ltd.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 27th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, NICE, 20.09.2010-23.09.2010
 • JURAČKA, J.; AUGUSTIN, P.; KOULA, V.:
  Zkoušky únavového chování segmentu křídla,
  Transfer, Vol.2009, (2009), No.9, pp.33-45, ISSN 1801-9315, VZLÚ Praha
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • POCHYLÝ, F.; HABÁN, V.; JURAČKA, J.:
  The wettability of the liquid to the solid surfaces,
  Mechanical Engineering 2006, pp.931-945, ISBN 80-227-2513-7, (2006), Slovenská technická univerzita
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mechanical Engineering 2006, STU Bratislava, 23.11.2006-23.11.2006
 • JURAČKA, J.; MALIŠ, M.:
  THE COMPOSITE COCKPIT STRUCTURE BEHAVIOR DURING EMERGENCY LANDING CONDITION,
  23rd DANUBIA-ADRIA Sympozium on Experimental methods in Solid Mechanic, pp.99-100, ISBN 80-8070-589-5, (2006), University of Žilina
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 23rd DANUBIA-ADRIA Symposyum on Experimental Methods in Solid Mechanics, Podbansé, Slovak Republic, 26.09.2006-29.09.2006

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • SYMONOV, V.; JURACKA, J.; KARPOV, I.:
  Optimization of a panelled smooth composite shell with a closed cross-sectional contour by using a genetic algorithm,
  MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS, Vol.2013, (2013), No.5, pp.563-570, ISSN 0191-5665, Springer
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Algoritmus byl navržen pro dimenzování minimální hmotnosti průřezu s danou geometrií obrysu a pro dané zatížení průřezu. Průřez skořepiny tvoří jedna dutina s uzavřeným obvodem symetrická vzhledem ke svislé ose. Obrys je rozdělen na 4 díly-panely (2 bočnice, horní a dolní panel). Schéma vrstvení, orientace výztužných vrstev a tloušťky jsou různé pro každý panel. Pro zlepšení řešení získaných hrubou vyhledávací metodou byl navržen originální genetický algoritmus, který umožňuje získat v krátkém čase řadu ekvivalentních optimálních řešení a také řadu řešení blízkých optimálním. Aby bylo možné posoudit možnost využití genetického algoritmu pro řešení problému bylo vytvořeno schéma formalizací nebo kódování řešení v podobě specifického strukturovaného vektoru.
 • JURAČKA, J.; LIALIUKHINA, I.:
  THE OPTIMIZATION OF THE ELEMENTS SPARS AND BEAMS PARAMETERS FROM COMPOSITE FOR SEVERAL SETTLEMENT CASES OF LOADING,
  Mechanics of composite materials and structures, Vol.19, (2013), No.3, pp.335-353, ISSN 1029-6670, Ruská akademie nauk
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V tomto dokumentu je navržena optimální návrhová metoda pro kompozitní nosník nebo nosníkový prvek k minimalizaci hmotnosti, která zohledňuje všechna omezení týkající se pevnosti, stability a tuhosti v navrhovaných případech zatížení.
 • MATĚJÁK, V.; JURAČKA, J.:
  The determination of delamination energy release rate of composite bi-material interface,
  ICAS 2012 CD-ROM PROCEEDINGS, pp.1-7, ISBN 978-0-9565333-1-9, (2012), International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 28th International Congress of the Aeronautical Scienes ICAS2012, Brisbane, 23.09.2012-28.09.2012

  Lomová mechanika a metoda rychlosti uvolnění deformační energie jsou široce využívány pro popis delaminace u kompozitních materiálů. Článek je zaměřen na rozšíření tohoto přístupu k deformaci na bi-materiálu s rozhraním GRFP a CRFP. Kombinace těchto materiálů je běžnou konstrukční praxí u malých letadel, a umožňuje využití kvalitnějších mechanických vlastností uhlíkových kompozitních materiálů a nižších nákladů skleněných kompozitů. Modifikace FRMM (Fixed Mixed Ratio Mode) testovací metody byla použita pro získání zatěžování kritické rychlosti uvolňování deformační energie v různých úrovních kombinovaného režimu (modem I / modem II). Analýza nosníkovou teorií paprsku ve spojení s VCCT (Virtual Crack Closure Technique) byla využita pro stanovení popisu výše zmíněné zkušební metody. Další modifikace obecných zkušebních postupů byla aplikace systému fotogrammetrie Aramis pro měření šíření trhliny ve vzorku a následné obrazové zpracování pomocí programového jazyku Python.
 • JURAČKA, J.; WEIS, M.:
  Fatigue Testing of Composite Structure and Monitoring of Acoustic Emissions,
  Letecký zpravodaj, Vol.2011, (2011), No.2, pp.37-42, ISSN 1211-877X, VZLÚ Praha
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Příspěvek popisuje techniky monitorování konstrukce pomocí akustické emise. Následně jsou pak uváděny výsledky měření prováděných při statických a únavových zkouškách křídel a segmentů křídel.
 • JURAČKA, J.; MALIŠ, M.:
  THE COMPOSITE COCKPIT STRUCTURE BEHAVIOR DURING EMERGENCY LANDING CONDITION,
  23rd DANUBIA-ADRIA Sympozium on Experimental methods in Solid Mechanic, pp.99-100, ISBN 80-8070-589-5, (2006), University of Žilina
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 23rd DANUBIA-ADRIA Symposyum on Experimental Methods in Solid Mechanics, Podbansé, Slovak Republic, 26.09.2006-29.09.2006

  Vzrůstající možnosti simulačních případů zlepšily bezpečnostní požadavky v leteckém inženýrství. Trend neovlivnil konstrukci kokpitu kluzáku. Důležitou oblastí zájmu je vždy zkoumání odolnosti kokpitu za podmínek nouzového přistání. Dříve byl návrh kokpitu výsledkem zkušeností a testů. Nyní existuje několik FEM systémů pro simulaci podmínek nouzového přistání.