Ing. Jan Zouhar, Ph.D.

E-mail:   zouhar@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Zařazení:   Ředitel ústavu
Místnost:   A1/1544
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
odbor technologie obrábění
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A1/1528
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
odbor technologie obrábění
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1528
Pracoviště:   NeTME Centre
Sekce strojírenské technologie
Zařazení:   Vedoucí sekce
Pracoviště:   NeTME Centre
NCK MESTEC - sekce strojírenské technologie
Zařazení:   Vedoucí sekce

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2005 - Ing.,Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Specializace Aplikovaná mechanika - Počítačové navrhování strojních uzlů
 • 2009 - Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Specializace Strojírenská technologie

Přehled zaměstnání

 • 2006 - 2010  - Technický pracovník, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění
 • 2008 - 2013 - MCAE Systems s.r.o. - CAD/CAM školitel, podpora prodeje, 3D skenování a 3D tisk, Vývoj - aplikace robotického obrábění
 • 2013 - 2019 - MSR Engines s.r.o., projekt Jetsurf, Vedoucí oddělení vývoje a výroby kompozitů
 • 2010 - dosud - Odborný asistent, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění

Pedagogická činnost

 • Počítačové modelování a rapid prototyping (HRA)
 • Reverzní inženýrství a rychlá výroba prototypů (9REP)
 • Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění I (EAC)
 • Aplikace CAD/CAM v technologii I (HC1)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Technologie výroby kompozitních materiálů
 • Simulace obrábění pomocí explicitní MKP
 • Automatizace obráběcích technologií
 • Obrábění pomocí robotů
 • Nové metody reverzního inženýrství.
 • Rapid prototyping.
 • CAD/CAE/CAM.

Projekty

VUT v Brně

 • 2021-2023 Návrh a pevnostní analýza karbonového rámu elektromotocyklu, POdporovaný OP PIK, CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023596
 • 2020-2022 Návrh zařízení a technologie pro automatizaci plošného navařování materiálu Inconel 625 na membránové stěny. Podporovaný TACR, FW01010220
 • 2019-2021 Návrh zařízení a technologie pro automatizaci plošného navařování materiálu Inconel 625 na membránové stěny. Podporovaný MPO, FW01010220
 • 2019-2022 Výzkum a vývoj pokročilé výrobní technologie pro výrobu axiálních soudečkových ložisek s vyšší užitnou hodnotou, Podporovaný MPO, FV40225
 • Projek ESF - Inovace studijních programu bakalárských, magisterských a doktorandských v oborech Strojírenská technologie, Strojírenská technologie a prumyslový management, Výrobní technologie a prumyslový management.

MSR Engines

 • 2015-2016 Technologie výroby karbonu pro společnost MSR Engines, Hlavní řešitel za MSR Engines s.r.o, Podporováno OPPI 2.2 RV03/3634
 • 2014-2018 Výzkum a vývoj ekologického motoru s vrstveným plněním a vstřikováním pro motorová plavidla, řešitel za MSR Engines s.r.o., Podporovaný EUREKA LF14008
 • 2014-2015 Vybavení pracoviště pro výrobu nového produktu - Elektricky paddleboard, řešitel za MSR Engines, Podporovaný OPPI CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005867

Další

 • 2013-2014 - HIGH TECHNOLOGY - další vzdělávání v 3D technologii, SPSK Hořice, Podpořeno OPVK CZ.1.07/3.2.10/04.0024

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

88

Citace ostatní (bez autocitací)

81

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

SPOLEK PRO TECHNICKOU PODPORU A PROPAGACI POLYMERNÍCH KOMPOZITŮ - člen

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • ZOUHAR, J.; SLANÝ, M.; SEDLÁK, J.; JOSKA, Z.; POKORNÝ, Z.; BARÉNYI, I.; MAJERÍK, J.; FIALA, Z.:
  Application of Carbon–Flax Hybrid Composite in High Performance Electric Personal Watercraft, MDPI
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • GREGOR, L.; ZOUHAR, J.; MÍŠA, J.; KUPČÁK, R.; SEDLÁK, J.:
  Design and validation of motorcycle single side swingarm made of CFRP using photogrammetry,
  Polymer Composites 2021 - Proceedings, pp.12-17, ISBN 978-80-01-06897-7, (2021), Czech technical University in Prague
  článek ve sborníku mimo WoS a Scopus
 • ZOUHAR, J.; FIALA, Z.; JOSKA, Z.:
  Mechanical Properties of Flax and Hybrid Composite Materals,
  Polymer Composites 2021 - Proceedings, pp.74-79, ISBN 978-80-01-06897-7, (2021), Czech technical University in Prague
  článek ve sborníku mimo WoS a Scopus
 • KUPČÁK, R.; ZOUHAR, J.; GREGOR, L.:
  Precision Bonding of CFRP Parts With Application In Sport Optics,
  Polymer Composites 2021 - Proceedings, pp.29-34, ISBN 978-80-01-06897-7, (2021), Czech Technical University in Prague
  článek ve sborníku mimo WoS a Scopus
 • SLANÝ, M.; SEDLÁK, J.; ZOUHAR, J.; ZEMČÍK, O.; KOUŘIL, K.; POLZER, A.; POKORNÝ, Z.; JOSKA, Z.; DOBROCKÝ, D.; STUDENÝ, Z.:
  Analysis of bimetal pipe bends with a bend of 0.7D with a cladding layer of Inconel 625, SPRINGER LONDON LTD
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • SLANÝ, M.; SEDLÁK, J.; ZOUHAR, J.; ZEMČÍK, O.; CHLADIL, J.; JAROŠ, A.; KOUŘIL, K.; VARHANÍK, M.; MAJERÍK, J.; BARÉNYI, I.; ČEP, R.:
  Material and Dimensional Analysis of Bimetallic Pipe Bend with Defined Bending Radii, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ZOUHAR, J.; SLANÝ, M.; SEDLÁK, J.; JOSKA, Z.; POKORNÝ, Z.; BARÉNYI, I.; MAJERÍK, J.; POLZER, A.:
  APPLICATION OF FLAX HYBRID COMPOSITE ON THE HIGH PERFORMANCE ELECTRIC PERSONAL WATERCRAFT,
  BOOK OF ABSTRACTS, pp.391-392, ISBN 978-989-54808-5-2, (2021), SCIENCENTRIS
  abstrakt
 • GREGOR, L.; ZOUHAR, J.; KUPČÁK, R.; VARHANÍK, M.; SEDLÁK, J.:
  Design and stiffness Distribution analysis of motorcycle swingarm made of carbon fiber composites,
  ENGINEERING MECHANICS 2020, pp.162-165, ISBN 978-80-214-5896-3, (2020), Brno University of Technology
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 2020, Online, 24.11.2020-25.11.2020
 • KUPČÁK, R.; ZOUHAR, J.:
  Application of composite materials in sports optics, J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • KUPČÁK, R.; ZOUHAR, J.; JANDA, J.:
  Application of composite materials in sports optics,
  TRANSFER 2019, pp.105-116, ISBN 978-80-8075-889-9, (2019), Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Transfer 2019, Trenčín, 21.11.2019-22.11.2019
 • SLANÝ, M.; SEDLÁK, J.; ZOUHAR, J.; ZEMČÍK, O.; CHLADIL, J.; JAROŠ, A.; KOUŘIL, K.; VARHANÍK, M.; MAJERÍK, J.; BARÉNYI, I.:
  Material and Dimensional Analysis of Bimetallic Pipe Bend with Defined Bending Radii,
  TRANSFER 2019, pp.181-199, ISBN 978-80-8075-889-9, (2019), Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Transfer 2019, Trenčín, 21.11.2019-22.11.2019
 • SEDLÁK, J.; PTÁČKOVÁ, M.; NEJEDLÝ, J.; MADAJ, M.; DVOŘÁČEK, J.; ZOUHAR, J.; CHARVÁT, O.; PÍŠKA, M.:
  MATERIAL ANALYSIS OF TITANIUM ALLOY PRODUCED BY DIRECT METAL LASER SINTERING,
  International Journal of Metalcasting, Vol.7, (2013), No.2, pp.43-50, ISSN 1939-5981, AFS, Inc., USA
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SEDLÁK, J.; ŘÍČAN, D.; NEJEDLÝ, J.; PTÁČKOVÁ, M.; ZOUHAR, J.; SLANÝ, M.:
  Comparison of materials produced by classical and modern additive (DMLS method) powder metallurgy,
  The International Conference NEWTECH 2011 on Advanced Manufacturing Engineering, pp.205-210, ISBN 978-80-214-4267-2, (2011), LITERA BRNO
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NEWTECH 2011, Brno, 14.09.2011-15.09.2011
 • ZOUHAR, J.; MADAJ, M.; SEDLÁK, J.; POLZER, A.:
  FEM Machining Simulation Using LS-DYNA,
  The International Conference NEWTECH 2011 on Advanced Manufacturing Engineering, pp.121-126, ISBN 978-80-214-4267-2, (2011), LITERA BRNO
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NEWTECH 2011, Brno, 14.09.2011-15.09.2011
 • DVOŘÁČEK, J.; POLZER, A.; ZOUHAR, J.; SEDLÁK, J.; PÍŠKA, M.:
  On the Application of the PVD Hard Coatings for Ball Milling of Shaped Surfaces,
  Internet Journal of Engineering and Technology, Vol.1, (2010), No.1, pp.11-18, ISSN 1338-2357
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SEDLÁK, J.; PÍŠKA, M.; PTÁČKOVÁ, M.; MADAJ, M.; CHARVÁT, O.; DVOŘÁČEK, J.; ZOUHAR, J.:
  PROPERTIES OF THE BIOCOMPATIBLE TiAl6V4 MATERIAL PRODUCED BY DMLS,
  International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, Vol.2010, (2010), No.4-5, pp.74-77, ISSN 1313-0226, Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PÍŠKA, M.; ZOUHAR, J.; POLZER, A.:
  On the precise shoulder milling with an optimized 4-axis CNC machining,
  Moderní výrobní technologie pro 21. století, pp.43-47, ISBN 978-80-214-3914-6, (2009), CERM
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Modern Production Technologies for The 21st Century, Brno, 15.10.2009-15.10.2009
 • PÍŠKA, M.; ZOUHAR, J.; POLZER, A.:
  Precise Shoulder Milling with an Optimised 4-axis CNC-Toolpath Generation,
  Technologies in Machine Building, Vol.XXVII, (2009), No.2009, pp.165-168, ISSN 1221-4566, University of Galati
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: NEWTECH 2009, Galati, 23.09.2009-25.09.2009
 • PÍŠKA, M.; ZOUHAR, J.; POLZER, A.:
  Stress-strain analysis of end milling HSS cutters reflecting the wear process,
  CIRP Annual Meeting 2009, pp.1-6, (2009), CIRP
  audiovizuální tvorba
 • ZOUHAR, J.; POLZER, A.:
  Simulace tvorby třísky a opotřebení frézovacích nástrojů pomocí explicitní MKP,
  FSI Junior konference 2008 Prezentace vědeckovýzkumných prací doktorandů, pp.219-226, ISBN 978-80-214-3834-7, (2009), VUT v Brně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: FSI Junior konference 2008, Brno, 04.02.2009-05.02.2009
 • ZOUHAR, J.; PÍŠKA, M.:
  Stress-strain analysis of modern end milling HSS cutters,
  Transfer 2008, pp.76-76, ISBN 978-80-8075-357-3, (2008), Digital graphic
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 10. medzinárodná vedecká konferencia TRANSFER 2008, Trenčín, 27.11.2008-28.11.2008
 • ZOUHAR, J.; PÍŠKA, M.:
  Modelling of the Orthogonal Machining Process using Cutting Tools with Different Geometry,
  MATAR PRAHA 2008, Part 2: Testing, Technology, pp.81-86, ISBN 978-80-904077-0-1, (2008), SMT - Society for Machine Tools
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: MATAR PRAHA 2008, Praha 6, Dejvice, Technická 4, , 16.09.2008-18.09.2008
 • ZOUHAR, J.; PÍŠKA, M.:
  Modelling the orthogonal machining process using cutting tools with different geometry,
  MM Science Journal, Vol.1, (2008), No.4, pp.49-52, ISSN 1803-1269, MM publishing Ltd.
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: MATAR PRAHA 2008, Praha 6, Dejvice, Technická 4, , 16.09.2008-18.09.2008
 • HADAŠ, Z.; ZOUHAR, J.; SINGULE, V.; ONDRŮŠEK, Č.:
  Design of Energy Harvesting Generator Base on Rapid Prototyping Parts,
  2008 13th Power Electronics and Motion Control Conference, pp.1688-1692, ISBN 978-1-4244-1741-4, (2008)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 13th International Power Electronics and Motion Control Conference, Poznan, 01.09.2008-03.09.2008
 • HADAŠ, Z.; ZOUHAR, J.:
  APPLICATION OF RAPID PROTOTYPING METHOD FOR DEVELOPMENT OF MECHATRONIC SYSTEMS,
  Engineering Mechanics 2008, pp.80-81, ISBN 978-80-87012-11-6, (2008), Institute of Termomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 2008, Svratka, 12.05.2008-15.05.2008
 • PÍŠKA, M.; ZOUHAR, J.:
  Napjatostně-deformační analýza moderních HSS fréz,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2008, (2008), No.3, pp.64-66, ISSN 1212-2572, MM publishing, s.r.o.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ZOUHAR, J.; PÍŠKA, M.:
  Analýza moderních HSS fréz,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2008, (2008), No.3, pp.64-66, ISSN 1212-2572, MM prumyslove spektrum
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ZOUHAR, J.; POLZER, A.; CIHLÁŘOVÁ, P.:
  Napjatostně-deformační analýza moderních řezných nástrojů,
  FSI Junior konference, pp.118-125, ISBN 978-80-214-3565-0, (2008), Vysoké uční technické v Brně, FSI
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: FSI Junior konference 2004, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, 10.01.2005-14.01.2005
 • SEDLÁK, J.; SEDLÁČEK, J.; ZOUHAR, J.:
  Rapid Prototyping přímé výroby keramických forem pomocí CAD/CAM systémů a CNC technologie, FSI VUT v Brně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: FSI Junior konference 2008, Brno, 04.02.2009-05.02.2009
 • SEDLÁČEK, J.; SEDLÁK, J.; ZOUHAR, J.:
  A FORCE PREDICTION MODEL AND CUTTING FORCES ANALYSIS WHEN MACHINING UNIDIRECTIONAL FRP,
  FRÉZOVÁNÍ IV, pp.163-172, ISBN 80-214-3239-X, (2007), FSI VUT v BRNĚ
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Frézování IV, FSI VUT v Brně, 31.01.2007-31.01.2007
 • ZOUHAR, J.; PÍŠA, Z.; SEDLÁK, J.; SEDLÁČEK, J.:
  Produktivní obrábění s využitím metod reverzního inženýrství,
  Frézování IV, pp.189-196, ISBN 80-214-3239-X, (2007), FSI, VUT v Brně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Frézování IV, FSI VUT v Brně, 31.01.2007-31.01.2007
 • SEDLÁK, J.; PROCHÁZKOVÁ, J.; PÍŠA, Z.; SEDLÁČEK, J.; ZOUHAR, J.:
  PŘÍMÁ B-SPLINE INTERPOLACE DRÁHY CNC NÁSTROJE Z MRAKU BODŮ,
  Frézování IV, pp.147-154, ISBN 80-214-3239-X, (2007), FSI, VUT v Brně,
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Frézování IV, FSI VUT v Brně, 31.01.2007-31.01.2007
 • ZOUHAR, J.:
  Engineering analysis in CAD systems,
  LVEM, pp.286-292, ISBN 80-214-3159-8, (2006), BUT
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: LVEM - Low Voltage Electrical Machines, Brno, Šlapanice, 13.11.2006-14.11.2006

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • ZOUHAR, J.; SLANÝ, M.; SEDLÁK, J.; JOSKA, Z.; POKORNÝ, Z.; BARÉNYI, I.; MAJERÍK, J.; FIALA, Z.:
  Application of Carbon–Flax Hybrid Composite in High Performance Electric Personal Watercraft, MDPI
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Within the herein presented research, we studied the applicability of flax fabrics for composite parts in personal watercrafts in order to enhance damping of vibrations from the engine and noise reduction (which is relatively high for contemporary carbon constructions). Since the composite parts are intended to be exposed to humid environments requiring high levels of mechanical properties, a carbon–flax composite was selected. Samples of carbon, fiberglass, flax, and hybrid carbon–flax twill and biax fabrics were subjected to tensile and three-point bending tests. The mechanical properties were also tested after exposure of the samples to a humid environment. Damping was assessed by vibration and noise measurements directly on the complete float for samples as well as real parts. The hybrid carbon–flax material exhibited lower values of tensile strength than the carbon material (760 MPa compared to 463 MPa), but, at the same time, significantly higher than the other tested materials, or flax itself (115 MPa for a twill fabric). A similar trend in the results was observed for the three-point bending tests. Vibration tests and noise measurements showed reductions in vibration amplitude and frequency when using the carbon–flax hybrid material; the frequency response function for the watercraft part assembled from the hybrid material was 50% lower than for that made of carbon. Testing of samples located in a humid environment showed the necessity of surface treatment to prevent moisture absorption (mechanical properties were reduced at minimum by 28%). The tests confirmed that the hybrid material is satisfactory in terms of strength and its contribution to noise and vibration damping.
 • ZOUHAR, J.; FIALA, Z.; JOSKA, Z.:
  Mechanical Properties of Flax and Hybrid Composite Materals,
  Polymer Composites 2021 - Proceedings, pp.74-79, ISBN 978-80-01-06897-7, (2021), Czech technical University in Prague
  článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

  This work deals with the study of the applicability of flax fabrics in the production of composite parts used in applications requiring material strength. The use of natural materials, in addition to environmental aspects, brings other benefits such as vibration and noise damping. Existing solutions for strength composite parts are mainly made of carbon composites, due to their low weight and high strength. To achieve high strength even with the use of flax composites, the application of a hybrid carbon - flax composite was adopted. For design and implementation purposes, several types of measurements were performed on each material specimen such as tensile test, three-point bending test and FRF based damping of the materials. The reinforcements tested were glass, carbon, flax and hybrid carbon flax with epoxy matrix. The carbon-flax hybrid material achieved the best properties in terms of the ratio of attenuation to strength.
 • ZOUHAR, J.; SLANÝ, M.; SEDLÁK, J.; JOSKA, Z.; POKORNÝ, Z.; BARÉNYI, I.; MAJERÍK, J.; POLZER, A.:
  APPLICATION OF FLAX HYBRID COMPOSITE ON THE HIGH PERFORMANCE ELECTRIC PERSONAL WATERCRAFT,
  BOOK OF ABSTRACTS, pp.391-392, ISBN 978-989-54808-5-2, (2021), SCIENCENTRIS
  abstrakt

  Tato práce se zabývá studiem použitelnosti lněných tkanin při výrobě kompozitních dílů využitelných v osobním plováku. Využití přírodních materiálů kromě enviromentálního aspektů, přináší i další výhody, jako jsou tlumení vibrací a hluku způsobeného motorem. Stávající řešení výroby plováku je provedeno čistě z karbonového kompozitu, vzhledem k jeho nízké váze a vysoké pevnosti. Z důvodu dosažení vysoké pevnosti i při použití lněných kompozitu bylo přistoupeno k aplikaci hybridního kompozitu uhlík - len. Pro účely návrhu a realizace bylo provedeno několik druhů měření jednotlivých vzorků materiálů. Byly provedeny testy vzorku tahem a ohybem, deskové díly byly hodnoceny pomocí FRF a frekvenčního spektra. testy prokázaly dobrou využitelnost hybridních tkanin.
 • KUPČÁK, R.; ZOUHAR, J.:
  Application of composite materials in sports optics, J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
  článek v časopise ve Scopus, Jsc

  CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymers) are often used when designing parts that need to be stiff, light and thermally stable. These benefits are a big motivation to use CFRP in many applications, one of them could be sports optics. However, optical devices require precise dimensions with tight tolerances for the optical assembly to work correctly. In order to determine if CFRP could be a suitable material of choice for sports optics a simplified body of binoculars was designed. The tubular body was manufactured by prepreg lay-up into a 3D printed mold, followed by curing in an autoclave. After the prototype was manufactured 3D measurements of the tube using 3D scanner GOM ATOS were made. As expected, shrinkage of the mold and the epoxy resin in the matrix of CFRP caused minor deformations. However, if the shape of the cured part remains unchanged during conditions similar to the general use of binoculars, then the initial deformations happening during manufacturing could be accounted for when designing the part. © 2020 Manufacturing Technology. All rights reserved.
 • SEDLÁK, J.; PTÁČKOVÁ, M.; NEJEDLÝ, J.; MADAJ, M.; DVOŘÁČEK, J.; ZOUHAR, J.; CHARVÁT, O.; PÍŠKA, M.:
  MATERIAL ANALYSIS OF TITANIUM ALLOY PRODUCED BY DIRECT METAL LASER SINTERING,
  International Journal of Metalcasting, Vol.7, (2013), No.2, pp.43-50, ISSN 1939-5981, AFS, Inc., USA
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Příspěvek se zabývá testováním zkušebních vzorků vyrobených metodou Direct Metal Laser Sintering (DMLS). Tato aditivní metoda je založena na postupném tavení velmi jemných vrstev kovového prášku pomocí laserového paprsku. Součástí příspěvku je popis metody DMLS, rozbor titanových slitin a vlastní experimentální část. Cílem experimentální části je porovnání jednotlivých struktur materiálu klasické a práškové metalurgie (DMLS) pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu. Příspěvek je ukončen zkouškami a rozborem testovaného vzorku vyrobeného práškovou metalurgií s cílem zjištění případných vad a jejich následných eliminací.