doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D., FEng.

E-mail:   Petr.Blecha@vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
Zařazení:   Ředitel ústavu
Místnost:   A1/1218
Pracoviště:   Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1218
Pracoviště:   NeTME Centre
NCK strojírenství - sekce výrobních strojů
Zařazení:   Vedoucí sekce
Místnost:   A1/1218
Pracoviště:   NeTME Centre
Sekce výrobních systémů
Zařazení:   Vedoucí sekce
Místnost:   A1/1218
Pracoviště:   Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
NCK MESTEC - výrobní stroje a robotika
Zařazení:   Vedoucí sekce
Místnost:   A1/1218

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2023, FEng., Inženýrská akademie České republiky
 • 2011, Certifikovaný Safety Engineer, TÜV AUSTRIA CERT GMBH
 • 2010, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2006, Ph.D., Certifikovaný Risikomanager, TÜV Österreich Akademie
 • 2003, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 1996, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Stavba výrobních strojů a zařízení

Přehled zaměstnání

 • 2010 - dosud, docent, ÚVSSR, FSI VUT v Brně
 • 2006 - 2010, vědecko-výzkumný pracovník II, Výzkumné centrum automatické manipulace, ÚVSSR, FSI VUT v Brně
 • 1999 - 2010, odborný asistent, Výzkumné centrum automatické manipulace, ÚVSSR, FSI VUT v Brně
 • 1999, asistent, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, FSI VUT v Brně

 

Pedagogická činnost

 • Bakalářské studium: Garant studijního programu B-STR-P Strojírenství; výuka předmětů zaměřených na management kvality, management rizik a systém environmentálního managementu
 • Magisterské studium: Garant česko-německého studijního programu N-VSY-P Výrobní systémy, výuka předmětů zaměřených na systémy managementu kvality, management rizik a systém environmentálního managementu, bezpečnost strojních a elektrických zařízení, metodiku konstruování a funkční bezpečnost
 • Vedení bakalářských prací z výrobních strojů a robotiky
 • Vedení diplomových prací z výrobních strojů a managementu kvality
 • Školitel doktorského studia pro obor Výrobní stroje a zařízení
 • Školitel doktorského studia pro obor Metrologie a zkušebnictví
 • 2001 - dosud, přednášky na TU Chemnitz, SRN (zabezčování kvality, plánování experimentu, počítačová podpora technických výpočtů, management rizika)

Vědeckovýzkumná činnost

 • 2012 - dosud, Interakce strojních zařízení s obsluhou a prostředím (bezpečnost, digitalizace procesů)
 • 2011 - dosud, Proces komplexního zabezpečování kvality při vývoji strojů
 • 2011 - dosud, Ecodesign strojů
 • 2006 - 2009, Rychlá automatická manipulace
 • 2006 - 2009, Postprocesní a inprocesní kontrola
 • 2004 - dosud, Management rizik ve stavbě výrobních strojů
 • 2000 - 2005, Automatizace výrobních strojů a systémů
 • 1996 - 2004, Zabezpečování jakosti při vývoji a konstrukci obráběcích center

Akademické stáže v zahraničí

 • 2000, vědecko-výzkumný pobyt na TU Chemnitz (Dynamische Verhaltens von Poly-V-Riemen - 4 měsíce)
 • 1998, vědecko-výzkumný pobyt na TU Chemnitz (Aktiv magnetgelagerter Spindeln für Werkzeugmaschinen - 3 měsíce)

Univerzitní aktivity

 • 05/2020 - 09/2021 Pověřený ředitel ÚST, FSI VUT v Brně 
 • 2020 - dosud, Člen oborové rady doktorského studijního programu "Stavba výrobních strojů a zařízení", Fakulta strojní VŠB TU Ostrava
 • 2020 - dosud, Člen rady magisterského studijního programu "Řízení rizik technických a ekonomických systémů", Ústav soudního inženýrství, VUT v Brně
 • 2015 - dosud, člen Vědecké rady FSI VUT v Brně
 • 2014 - 2020, Člen oborové rady studijního oboru "Konstrukční a procesní inženýrství", Fakulta strojní ČVUT v Praze
 • 2011 - dosud, člen Akademického senátu FSI VUT v Brně
 • 2010 - 2015, předseda Oborové rady DSP Metrologie a zkušebnictví
 • 2007 - dosud, člen Rady fondu vědy FSI VUT v Brně
 • 2007 - dosud, Zástupce FSI v International Academy for Production Engineering (CIRP)
 • 2006 - dosud, člen Rady studijních programů
 • 2006 - dosud, ředitel ÚVSSR, FSI VUT v Brně
 • 2006 - 2009, Vedoucí projektu VCSVTT č. 1.2.4 – Rychlá automatická manipulace
 • 2005 - 2012, Vedoucí Odboru výrobních strojů na ÚVSSR , FSI VUT v Brně
 • 2003 – 2005, Pedagogický poradce pro studenty ÚVSSR , FSI VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • 2023 - dosud, Člen Inženýrské akademie České republiky
 • 2020 - 2022, Člen pracovní skupiny Moderní průmyslová/strojírenská výroba ustavené v rámci veřejné zakázky MPSV s názvem „Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce" - Kompetence 4.0; ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR 
 • 2019 - dosud, Člen Výkonného výboru Společnosti pro obráběcí stroje
 • 2018 - dosud, Člen Odborného orgánu hodnotitelů - poradního orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace
 • 2014 - 2018, Člen Národní inovační platformy – Strojírenství, výroba a distribuce elektrické energie, elektrotechnika
 • 2013 - dosud, Člen Výkonného výboru Technologické platformy Strojírenská výrobní technika
 • 2013 - 2022, Předseda Komise pro zajištění nestrannosti certifikačního orgánu č. 3156
 • 2013 - 2022, Předseda Rady pro certifikaci certifikačního orgánu č. 3156
 • 2011 - dosud, Člen technického výboru pro spolehlivost v International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science (IFToMM)
 • 2009 - 2013, Člen Komise pro zajištění nestrannosti certifikačního orgánu č. 3156
 • 2009 - 2013, Člen Rady pro certifikaci certifikačního orgánu č. 3156
 • 2008 - dosud, Člen redakční rady vědeckého časopisu MM Science Journal (www.mmscience.eu)
 • 2008 - dosud, Člen redakční rady vědeckého časopisu Journal of Safety Research and Applications (www.bozpinfo.cz/josra)

Spolupráce s průmyslem

 • 2023, Školení (8 hodin); téma FMECA/FMEA - Analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch podle normy ČSN EN IEC 60812 ed. 2:2019, lektor, zadavatel Wikov MGI a.s.
 • 2023, Školení (8 hodin); téma Aktuální požadavky na bezpečnost mechanických a hydraulických lisů, kovacích manipulátorů a rovnacích lisů, lektor, zadavatel ŽĎAS, a.s.
 • 2023, Analýza rizik a bezpečnosti univerzálního hrotového soustruhu SUA125/4000 Flexi, zadavatel SLOVÁCKÉ STROJÍRNY, a.s.; Závod 08 TOS Čelákovice
 • 2023, Posouzení funkční bezpečnosti univerzálního hrotového soustruhu SUA125/4000 Flexi, zadavatel SLOVÁCKÉ STROJÍRNY, a.s.; Závod 08 TOS Čelákovice
 • 2023, Analýza rizik elektrických obvodů a elektromagnetické kompatibility univerzálního hrotového soustruhu SUA125/4000 Flexi, zadavatel SLOVÁCKÉ STROJÍRNY, a.s.; Závod 08 TOS Čelákovice
 • 2023, Analýza rizik a bezpečnosti hydraulických agregátů typu HA-7880-22; HA-7881-22; HA-7882-22 a HA-7883-22, zadavatel HYDROMA spol. s r.o.
 • 2023, Analýza rizik elektrických obvodů a elektromagnetické kompatibility hydraulických agregátů typu HA-7880-22; HA-7881-22; HA-7882-22 a HA-7883-22, zadavatel HYDROMA spol. s r.o.
 • 2022, Analýza rizik a bezpečnosti lineárního manipulátoru automatizace zavážení náprav, zadavatel WALBO AUTOMATION s. r. o.
 • 2022, Analýza požadavků harmonizačních právních předpisů EU pro bezpečnost stroje pro výrobu betonového bednění pro výstavbu tunelů, zadavatel OSTROJ, a.s.
 • 2022, Analýza rizik zařízení pro vtahování cívek vinutí motoru, zadavatel Baumüller Brno, s.r.o.
 • 2022, Analýza rizik a bezpečnosti strojů řady FRU, zadavatel TOS Kuřim – OS, a.s.
 • 2021, Ergonomická studie kabiny obráběcího stroje za pomoci imersivní virtuální reality s prezentací v 3D virtuální jeskyni, zadavatel TOS VARNSDORF, a.s.
 • 2021, Posouzení uhlíkové stopy velkých kuličkových šroubů, zadavatel KSK Precise Motion, a.s.
 • 2021, Posouzení uhlíkové stopy malých kuličkových šroubů, zadavatel KSK Precise Motion, a.s.
 • 2021, Analýza rizik zásilkového boxu "BOXIE", zadavatel ČVUT v Praze pro HESTEGO a.s.
 • 2021, Analýza rizik a bezpečnosti hydraulicko-mechanického sklíčidla, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2021, Posouzení funkční bezpečnosti hydraulicko-mechanického sklíčidla, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2021, Analýza rizik a elektrických obvodů a elektromagnetické kompatibility hydraulicko-mechanického sklíčidla dle směrnic 2014/35/EU a 2014/30/EU, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2021, Analýza rizik a bezpečnosti pojízdné zdvihací montážní plošiny AP - 30, hlavní řešitel, zadavatel Slovácké strojírny, a.s.
 • 2020, Analýza rizik a bezpečnosti jednoobslužného robotizovaného pracoviště obrábění van, zadavatel WALBO AUTOMATION s.r.o.
 • 2020, Posouzení funkční bezpečnosti vertikálního obráběcího centra MCV 2220, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2020, Analýza rizik a bezpečnosti obráběcího centra MCV 2220, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2020, Posouzení funkční bezpečnosti portálového obráběcího centra FRFQ 300 VRA12, zadavatel TOS KUŘIM - OS, a.s.
 • 2020, Analýza rizik a bezpečnosti stroje FRF 300, zadavatel TOS KUŘIM - OS, a.s.
 • 2019, Analýza rizik a bezpečnosti soustruhů KL 285, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2019, Posouzení funkční bezpečnosti soustružnického centra KL 285 MC SIEMENS 828D, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2019, Analýza rizik a bezpečnosti hybridního centra WeldPrint MCV 5X, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2019, Posouzení funkční bezpečnosti obráběcího centra MCV 1000 5AX, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2018, Analýza rizik a bezpečnosti univerzální hrotové brusky BUD 100 CNC Multi, zadavatel Slovácké strojírny, akciová společnost
 • 2018, Posouzení funkční bezpečnosti univerzální hrotové brusky BUD 100 CNC Multi, zadavatel Slovácké strojírny, akciová společnost
 • 2018, Analýza rizik a elektrických obvodů a elektromagnetické kompatibility univerzální hrotové brusky BUD 100 CNC Multi, zadavatel Slovácké strojírny, akciová společnost
 • 2018, Analýza rizik a bezpečnosti svislého soustruhu EXPERTURN 1000 C, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2018, Posouzení funkční bezpečnosti svislého soustružnického centra EXPERTURN 1000 C v.č. 1840, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2018, Analýza rizik a elektrických obvodů a elektromagnetické kompatibility svislého soustružnického centra EXPERTURN 1000 C v.č. 1840, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2018, Analýza rizik a bezpečnosti strojů z produkce TOS KUŘIM – OS, a.s. výrobních řad FU, FRU a SKD, zadavatel TOS KUŘIM - OS, a.s.
 • 2018, Analýza rizik a integrované bezpečnosti pneumaticko-hydraulického bucharu KHZ 8A, zadavatel Šmeral Brno a.s.
 • 2018, Analýza rizik a bezpečnosti rovinné brusky WALDRICH COBURG 50-15 S 4040X typu gantry, zadavatel SBA mechatronics GmbH, Rakousko
 • 2018, Posouzení funkční bezpečnosti rovinné brusky WALDRICH COBURG 50-15 S 4040X typu gantry, zadavatel SBA mechatronics GmbH, Rakousko
 • 2018, Analýza rizik a elektrických obvodů a elektromagnetické kompatibility rovinné brusky WALDRICH COBURG 50-15 S 4040X typu gantry, zadavatel SBA mechatronics GmbH, Rakousko
 • 2018, Analýza rizik a bezpečnosti obráběcího centra MCV 800, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2018, Posouzení funkční bezpečnosti obráběcího centra MCV 800, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2018, Analýza rizik a bezpečnosti robotizované buňky 1R16, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2018, Analýza rizik a bezpečnosti robotické linky 1R12, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2018, Analýza rizik a bezpečnosti robotické linky HŘÍDELCENTRUM 1R10, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2017, Analýza rizik a bezpečnosti multifunkčního obráběcího centra MCU 450, zadavatel KOVOSVIT MAS, a.s.
 • 2017, Analýza a posouzení rizik pro projekt Zkušebna – testování parních turbín – NoloadTest, zadavatel SIEMENS, a.s.
 • 2017, Analýza rizik a bezpečnosti svislého soustružnického centra EXPERTURN 1250 S v.č.1811, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2017, Posouzení funkční bezpečnosti svislého soustružnického centra EXPERTURN 1250 S v.č. 1811, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2017, Analýza rizik a elektrických obvodů a elektromagnetické kompatibility svislého soustružnického centra EXPERTURN 1250 S v.č. 1811, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2017, Analýza rizik a bezpečnosti robotické linky ROTORCENTRUM 1R07, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2017, Posouzení funkční bezpečnosti robotické linky ROTORCENTRUM 1R07, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2017, Analýza rizik elektrických obvodů a elektromagnetické kompatibility robotické linky ROTORCENTRUM 1R07 dle směrnic 2014/35/EU a 2014/30/EU, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2016, Analýza rizik a bezpečnosti svislého soustruhu EXPERTURN 1000 S, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2016, Posouzení funkční bezpečnosti svislého soustruhu EXPERTURN 1000 S, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2016, Analýza rizik elektrických obvodů a elektromagnetické kompatibility svislého soustruhu EXPERTURN 1000 S, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2016, Analýza rizik a bezpečnosti svislého soustruhu EXPERTURN 1250 S, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2016, Posouzení funkční bezpečnosti svislého soustruhu EXPERTURN 1250 S, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2016, Posouzení funkční bezpečnosti důlního kombajnu KS 600, zadavatel OSTROJ, a.s. Opava
 • 2016, Analýza rizik a bezpečnosti řady strojů FU 150, zadavatel TOS KUŘIM - OS, a.s.
 • 2016, Posouzení funkční bezpečnosti obráběcího centra s posuvným stojanem FUT 150, zadavatel TOS KUŘIM - OS, a.s.
 • 2016, Analýza rizik a elektrických obvodů a elektromagnetické kompatibility strojů řady FU dle směrnic 2014/35/EU a 2014/30/EU, zadavatel TOS KUŘIM - OS, a.s.

V letech 2001 – 2015 bylo ve spolupráci s průmyslem realizováno 54 výzkumných projektů zejména v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti strojních zařízení. Zadavateli zakázek smluvního a aplikovaného výzkumu byly společnosti ČKD BLANSKO - OS, a.s.; HESTEGO, a.s.; ŠMERAL Brno, a.s.; ŠKODA MT, a.s.; OSTROJ, a.s. Opava; ZEBR, spol. s r.o.; LAC, s.r.o.; ZVVZ MACHINERY, a.s.; Raja-Moravia spol. s .r.o.; HESTEGO s.r.o.; TOS Kuřim - OS, a.s.; TOSHULIN, a.s.; ČKD Blansko Holding, a.s.; Roboterm spol. s r.o.; KOVOSVIT MAS, a.s.; TOS, a. s. Čelákovice; TAJMAC - ZPS,a.s; AGA Rubber Vlachovice; Strojírny TYC a TOS Varnsdorf, a.s.

Projekty

 • 2020 - dosud, LEVEL-UP - Protocols and Strategies for extending the useful Life of major capital investments and Large Industrial Equipment, Evropská unie - Horizon 2020, id projektu H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020, spoluřešitel projektu (další příjemce)
 • 2019 - dosud, Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ, TA ČR program Národní centra kompetence, id projektu TN01000015, spoluřešitel projektu (spolupříjemce)
 • 2019 - dosud, Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství, OPVVV PO1 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce, id projektu EF16_026/0008404, spoluřešitel projektu (další příjemce)
 • 2019 - dosud, Zvyšování úrovně managementu BOZP v provozech s výskytem jemných a ultra jemných částic, TA ČR - program ÉTA, id projektu TL02000240, spoluřešitel projektu
 • 2014 - 2017, Využití progresivních technologií pro efektivní stavbu obráběcích strojů, OP VVV DMS SVTPS, id projektu TA04011406, řešitel projektu
 • 2012 - 2019, Centrum kompetence - strojírenská výrobní technika, TE01020075, Work package manager
 • 2011 - 2013, Podpora vývoje způsobilých strojů, MPO ČR program TIP, id projektu FR-TI3/780, řešitel programového projektu
 • 2011 - 2013, Ecodesign ve stavbě obráběcích strojů, MPO ČR program TIP, id projektu FR-TI3/655, spoluřešitel projektu
 • 2009 - 2013, NETME Centre - Nové technologie pro strojírenství, projekt OP VaVpI č. CZ.1.05/2.1.00/01.0002 (http://www.netme.cz), senior researcher
 • 2009 - 2012, Znalosti a dovednosti v mechatronice - Transfer inovací do praxe - projekt OP VpK č. CZ.1.07/2.2.00/07.0406 (http://mechatronika.fme.vutbr.cz/CZ/index.aspx), člen vedení projektu
 • 2009 - 2012, Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství - projekt OP VpK č. CZ.1.07/2.2.00/07.0406 (http://opvk22.umt.fme.vutbr.cz/), člen vedení projektu
 • 2008 - 2010, MINOS - Europäisches Konzept für die Zusatzqualifikation von Fachkräften in der globalisierte industriellen Produktion - EU projekt No. 2005-146319 “MINOS”, EU projekt No. DE/08/LLP-LDV/TOI/147110 “MINOS**” (http://www.minos-mechatronic.eu), spoluřešitel
 • 2006 - 2008, Podpora profese mechatronik – další krok ke vzájemnému uznávání kvalifikací v rámci EU“ - projekt EU a Jihomoravského kraje v rámci programu Iniciativy společenství Interreg IIIA Česká republika - Rakousko č. CZ.04.4.83/4.1.00.1/0140. (http://www.tavr.at/cz), člen řešitelského týmu
 • 2005 - 2011, Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie, projekt MŠMT 1M0507 (www.rcmt.cvut.cz), vedoucí projektu VCSVTT č. 1.2.4
 • 2001, Dynamische Verhaltens von Poly-V-Riemenu, TU Chemnitz,SMVK, člen řešitelského tým
 • 2000 - 2004, Výzkumné centrum strojírenské výrobní techniky a technologie, projekt MŠMT LN00B128 (www.rcmt.cvut.cz), člen řešitelského týmu
 • 1999, Aktiv magnetgelagerter Spindeln für Werkzeugmaschinen, TU Chemnitz,SMVK, člen řešitelského týmu

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

238

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

57

Citace ostatní (bez autocitací)

308

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • ZUTH, D.; BLECHA, P.; MARADA, T.; HUZLÍK, R.; TŮMA, J.; MARADOVÁ, K.; FRKAL, V.:
  Vibrodiagnostics Faults Classification for the Safety Enhancement of Industrial Machinery, MDPI
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • HOLUB, M.; MAREK, T.; MÁČALA, D.; BEDNÁŘ, J.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P.:
  INFLUENCE OF THE VOLUMETRIC ACCURACY OF MACHINE TOOL ON THE WORKING SPACE SIZE, MM SCIENCE
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • HOLUB, M.; JANKOVÝCH, R.; VETIŠKA, J.; ŠRÁMEK, J.; BLECHA, P.; SMOLÍK, J.; HEINRICH, P.:
  Experimental Study of the Volumetric Error Effect on the Resulting Working Accuracy—Roundness, MDPI
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • BLECHA, P.; DURAKBASA, N.; HOLUB, M.:
  Digitized Production – Its Potentials and Hazards,
  Proceedings of the International Symposium for Production Research 2018, pp.402-411, ISBN 978-3-319-92266-9, (2018), Springer, Cham
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: The International Symposium for Production Research 2018, Vídeň, 28.08.2018-31.08.2018
 • BLECHA, P.:
  Designing process of a new safe machine tool,
  Design of Machine Tools, pp.74-99, ISBN 978-80-260-8637-6, (2015), MM publishing
  kapitola v knize
 • HOLUB, M.; HADAŠ, Z.; BLECHA, P.; VETIŠKA, J.; SINGULE, V.:
  ENERGY ANALYSIS OF ENERGY HARVESTING FROM MACHINE TOOL VIBRATIONS,
  MM Science Journal, Vol.2014, (2014), No.March, pp.462-465, ISSN 1805-0476, MM publishing, s. r. o.,
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HUZLÍK, R.; BLECHA, P.; VAŠÍČEK, A.; HOUŠKA, P.; HOLUB, M.:
  Device for Measuring of Active Power and Energy at Machine Tools,
  Mechatronics 2013 Recent Technological and Scientific Advances, pp.503-509, ISBN 978-3-319-02294-9, (2013), Springer
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 10th International Conference on Mechatronics, Brno, 07.10.2013-09.10.2013
 • HOLUB, M.; HUZLÍK, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.:
  SIMULATION OF LINEAR AXIS WITH BALL SCREW AND PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MACHINE,
  MM Science Journal, Vol.2012, (2012), No.Special Issue, pp.1-4, ISSN 1805-0476, MM publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • BLECHA, P.; HUZLÍK, R.; HOUŠKA, P.; HOLUB, M.:
  Device for electric power measurement at machine tools,
  MM Science Journal, Vol.2012, (2012), No.special issue, pp.1-6, ISSN 1805-0476, MM publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • BLECHA, P.; NOVOTNÝ, L.; BLECHA, R.:
  Fully Satisfying Machine Tools Development Process,
  MM Science Journal, Vol.2012, (2012), No.special issue, pp.1-6, ISSN 1805-0476, MM publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • HUZLÍK, R.; BLECHA, P.; VAŠÍČEK, A.; HOUŠKA, P.; HOLUB, M.:
  Device for Measuring of Active Power and Energy at Machine Tools,
  Mechatronics 2013 Recent Technological and Scientific Advances, pp.503-509, ISBN 978-3-319-02294-9, (2013), Springer
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 10th International Conference on Mechatronics, Brno, 07.10.2013-09.10.2013

  Tento článek popisuje vývoji přístroje pro měření činného výkonu a energie na obráběcích strojích. Požadavky na měření toku elektrické energie v obráběcích strojích jsou v dnešní době velice aktuální vzhledem k požadavkům na zvýšení účinnosti. Tato problematika je velmi složitá, protože je nutné uvažoat několik typů elektrického napájení. Stroje mají hlavní přívod se sínusovým harmonickým nápájením s rušením, stejnosměrného napájení s vysokofrekvenčním rušením a napájení s PWM modulací. Toto zařízení je primárně určen pro měření střídavého proudu mezi měničem a motorem, ale je také schopen měřit i na jiných místech. Článek se skládá z popisu vývoje elektroniky a algoritmu.
 • BLECHA, P.; HUZLÍK, R.; HOUŠKA, P.; HOLUB, M.:
  Device for electric power measurement at machine tools,
  MM Science Journal, Vol.2012, (2012), No.special issue, pp.1-6, ISSN 1805-0476, MM publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Ekodesign je jedním z aktuálních témat v konstrukci obráběcích strojů. Zvýšení elektrické účinnosti je jednou z cest, jak může být snížen vliv obráběcích strojů na životní prostředí. Měření elektrické energie u různých elektrických zařízení obráběcího stroje je jedním z prvních kroků zvyšování elektrické účinnosti stroje. Tento článek popisuje teorii měření elektrické energie se zaměřením na obráběcí stroje, konstrukci speciálního zařízení pro měření spotřeby elektrické energie a porovnání měření pomocí tohoto speciálního zařízení s měřením pomocí standardních měřících přístrojů.
 • BLECHA, P.; NOVOTNÝ, L.; BLECHA, R.:
  Fully Satisfying Machine Tools Development Process,
  MM Science Journal, Vol.2012, (2012), No.special issue, pp.1-6, ISSN 1805-0476, MM publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V současném dynamickém prostředí se musí výrobci během výzkumu a vývoje způsobilého stroje zaměřit jak na požadavky zákazníků, tak i na požadavky třetích stran (především legislativní), jejichž splnění je nezbytným předpokladem pro úspěšné uvedení stroje na trh. Vývoj konkurenceschopných strojů je zpravidla spojen s vyváženým kompromisem, závislým na objektivním vyhodnocení požadavků zákazníků, legislativních požadavků, požadavků standardů, chování konkurenčních firem a předpokládaného vývoje a skutečného stavu trhu v době uvedení nově vyvinutého stroje na tento trh. Výše uvedené skutečnosti vyžadují od výrobců změnu přístupu k zajišťování způsobilosti vyvíjených strojů ať už z pohledu kvality, bezpečnosti, spolehlivosti nebo např. ecodesignu těchto zařízení. Předložený článek se zaměřuje na vývoj způsobilých strojů vzhledem k oblasti požadavků kladených na jeho bezpečnost, spolehlivost a kvalitu.
 • BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.:
  Integration of Risk Management into the Machinery Design Process,
  Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances, pp.473-482, ISBN 978-3-642-23243-5, (2011), Springer-Verlag Berlin Heidelberg
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 9th International Conference Mechatronics 2011, Varšava, 21.09.2011-24.09.2011

  Management rizik je v součsnosti klíčovým prvkem konstrukčního procesu. Konstruktéři musí identifikovat všechna nebezpečí během celého životního cyklu stroje a v případě potebí přijmout patřičná opatření ke snížení rizika u těchto nebezpečí na přijatelnou úroveň. Nová strojní směrnice 2006/42/ES dále vyžaduje, aby byl tento proces posuzování a snižování rizika dokumentován, což je nezbytnou podmínkou uvedení tohoto stroje na trh nebo do provozu. Jelikož mají lidé tendenci podceňovat rizika, je nezbytné věnovat náležitou pozornost rovněž vypracování návodu k používání vyvinutého stroje, přičemž se musí vzít do úvahy i důvodně předvídatelné nesprávné použití tohoto zařízení. Předložený článek popisuje návrh aplikace a dokumentace procesu managementu technických rizik při procesu vývoje strojního zařízení, a to s důrazem na transparentnost tohoto procesu.
 • BLECHA, P.; NOVOTNÝ, L.:
  Integration of Risk Management into the Process of PLC-Software Development in Machine Tools,
  Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances, pp.19-24, ISBN 978-3-642-23243-5, (2011), Springer-Verlag Berlin Heidelberg
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 9th International Conference Mechatronics 2011, Varšava, 21.09.2011-24.09.2011

  Management rizik je v součsnosti klíčovým prvkem konstrukčního procesu. Konstruktéři musí identifikovat všechna nebezpečí během celého životního cyklu stroje a v případě potebí přijmout patřičná opatření ke snížení rizika u těchto nebezpečí na přijatelnou úroveň. Pro dosažení celkové bezpečnosti strojního zařízení je velmi důležité realizovat management rizik v průběhu vývoje PLC softwaru, který zajišťuje správné bezpečnostní funkce vyvíjeného mechatronického systému. Předložený příspěvek popisuje realizaci managementu rizik v průběhu vývoje PLC softwaru systému automatické výměny nástrojů u obráběcího stroje.