doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.

E-mail:   blecha@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Zařazení:   Ředitel ústavu
Telefon:   +420 54114 2447
Pracoviště:   Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
Zařazení:   Ředitel ústavu
Místnost:   A1/1218
Telefon:   +420 54114 2447
Pracoviště:   Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
odbor kvality, spolehlivosti a bezpečnosti
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1218
Telefon:   +420 54114 2447
Pracoviště:   Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
Výzkumné centrum automatické manipulace
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1218
Telefon:   +420 54114 2447
Pracoviště:   Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
NCK strojírenství - sekce výrobních strojů
Zařazení:   Vedoucí sekce
Místnost:   A1/1218
Telefon:   +420 54114 2447
Pracoviště:   Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
NCK MESTEC - výrobní stroje a robotika
Zařazení:   Ředitel ústavu
Místnost:   A1/1218

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2010, Doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2003, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 1996, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Stavba výrobních strojů a zařízení

Přehled zaměstnání

 • 2010 - dosud, docent, ÚVSSR, FSI VUT v Brně
 • 2006 - 2010, vědecko-výzkumný pracovník II, Výzkumné centrum automatické manipulace, ÚVSSR, FSI VUT v Brně
 • 1999 - 2010, odborný asistent, Výzkumné centrum automatické manipulace, ÚVSSR, FSI VUT v Brně
 • 1999, asistent, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, FSI VUT v Brně

 

Pedagogická činnost

 • Bakalářské studium: stavba výrobních strojů a robotů
 • Magisterské studium: systém managementu kvality, systém enviromentálního managementu, management rizik a bezpečnosti, metodika konstruování
 • Vedení bakalářských prací z výrobních strojů a robotiky
 • Vedení diplomových prací z výrobních strojů a managementu kvality
 • Školitel doktorského studia pro obor Výrobní stroje a zařízení
 • Školitel doktorského studia pro obor Metrologie a zkušebnictví
 • 2001 - dosud, přednášky na TU Chemnitz, SRN (zabezčování kvality, plánování experimentu, počítačová podpora technických výpočtů, management rizika)

Vědeckovýzkumná činnost

 • 2012 - dosud, Interakce strojních zařízení s obsluhou a prostředím
 • 2011 - dosud, Proces komplexního zabezpečování kvality při vývoji strojů
 • 2011 - dosud, Ecodesign strojů
 • 2006 - 2009, Rychlá automatická manipulace
 • 2006 - 2009, Postprocesní a inprocesní kontrola
 • 2004 - dosud, Management rizik ve stavbě výrobních strojů
 • 2000 - 2005, Automatizace výrobních strojů a systémů
 • 1996 - 2004, Zabezpečování jakosti při vývoji a konstrukci obráběcích center

Akademické stáže v zahraničí

 • 2000, vědecko-výzkumný pobyt na TU Chemnitz (Dynamische Verhaltens von Poly-V-Riemen - 4 měsíce)
 • 1998, vědecko-výzkumný pobyt na TU Chemnitz (Aktiv magnetgelagerter Spindeln für Werkzeugmaschinen - 3 měsíce)

Univerzitní aktivity

 • 2020 - dosud, Člen oborové rady doktorského studijního programu "Stavba výrobních strojů a zařízení", Fakulta strojní VŠB TU Ostrava
 • 2020 - dosud, Člen rady magisterského studijního programu "Řízení rizik technických a ekonomických systémů", Ústav soudního inženýrství, VUT v Brně
 • 2015 - dosud, člen Vědecké rady FSI VUT v Brně
 • 2014 - dosud, Člen oborové rady studijního oboru "Konstrukční a procesní inženýrství", Fakulta strojní ČVUT v Praze
 • 2011 - dosud, člen Akademického senátu FSI VUT v Brně
 • 2010 - 2015, předseda Oborové rady DSP Metrologie a zkušebnictví
 • 2007 - dosud, člen Rady fondu vědy FSI VUT v Brně
 • 2007 - dosud, Zástupce FSI v International Academy for Production Engineering (CIRP)
 • 2006 - dosud, člen Rady studijních programů
 • 2006 - dosud, Ředitel ÚVSSR, FSI VUT v Brně
 • 2006 - 2009, Vedoucí projektu VCSVTT č. 1.2.4 – Rychlá automatická manipulace
 • 2005 - 2012, Vedoucí Odboru výrobních strojů na ÚVSSR , FSI VUT v Brně
 • 20032005, Pedagogický poradce pro studenty ÚVSSR , FSI VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • 2019 - dosud, Člen Výkonného výboru Společnosti pro obráběcí stroje
 • 2018 - dosud, Člen Odborného orgánu hodnotitelů - poradního orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace
 • 2014 - dosud, Člen Národní inovační platformy – Strojírenství, výroba a distribuce elektrické energie, elektrotechnika
 • 2013 - dosud, Člen Výkonného výboru Technologické platformy Strojírenská výrobní technika
 • 2013 - dosud, Předseda Komise pro zajištění nestrannosti certifikačního orgánu č. 3156
 • 2013 - dosud, Předseda Rady pro certifikaci certifikačního orgánu č. 3156
 • 2011 - dosud, Člen technického výboru pro spolehlivost v International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science (IFToMM)
 • 2009 - 2013, Člen Komise pro zajištění nestrannosti certifikačního orgánu č. 3156
 • 2009 - 2013, Člen Rady pro certifikaci certifikačního orgánu č. 3156
 • 2008 - dosud, Člen redakční rady vědeckého časopisu MM Science Journal (www.mmscience.eu)
 • 2008 - dosud, Člen redakční rady vědeckého časopisu Journal of Safety Research and Applications (www.bozpinfo.cz/josra)

Spolupráce s průmyslem

 • 2019, Analýza rizik a bezpečnosti soustruhů KL 285, hlavní řešitel, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2019, Posouzení funkční bezpečnosti soustružnického centra KL 285 MC
  SIEMENS 828D, hlavní řešitel, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2019, Analýza rizik a bezpečnosti hybridního centra WeldPrint MCV 5X, hlavní řešitel, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2019, Posouzení funkční bezpečnosti obráběcího centra MCV 1000 5AX, hlavní řešitel, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2018, Analýza rizik a bezpečnosti univerzální hrotové brusky BUD 100 CNC Multi, hlavní řešitel, zadavatel Slovácké strojírny, akciová společnost
 • 2018, Posouzení funkční bezpečnosti univerzální hrotové brusky BUD 100 CNC Multi, hlavní řešitel, zadavatel Slovácké strojírny, akciová společnost
 • 2018, Analýza rizik a elektrických obvodů a elektromagnetické kompatibility univerzální hrotové brusky BUD 100 CNC Multi, hlavní řešitel, zadavatel Slovácké strojírny, akciová společnost
 • 2018, Analýza rizik a bezpečnosti svislého soustruhu EXPERTURN 1000 C, hlavní řešitel, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2018, Posouzení funkční bezpečnosti svislého soustružnického centra EXPERTURN 1000 C v.č. 1840, hlavní řešitel, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2018, Analýza rizik a elektrických obvodů a elektromagnetické kompatibility svislého soustružnického centra EXPERTURN 1000 C v.č. 1840, hlavní řešitel, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2018, Analýza rizik a bezpečnosti strojů z produkce TOS KUŘIM – OS, a.s. výrobních řad FU, FRU a SKD, hlavní řešitel, zadavatel TOS KUŘIM - OS, a.s.
 • 2018, Analýza rizik a integrované bezpečnosti pneumaticko-hydraulického bucharu KHZ 8A, hlavní řešitel, zadavatel Šmeral Brno a.s.
 • 2018, Analýza rizik a bezpečnosti rovinné brusky WALDRICH COBURG 50-15 S 4040X typu gantry, hlavní řešitel, zadavatel SBA mechatronics GmbH, Rakousko
 • 2018, Posouzení funkční bezpečnosti rovinné brusky WALDRICH COBURG 50-15 S 4040X typu gantry, hlavní řešitel, zadavatel SBA mechatronics GmbH, Rakousko
 • 2018, Analýza rizik a elektrických obvodů a elektromagnetické kompatibility rovinné brusky WALDRICH COBURG 50-15 S 4040X typu gantry, hlavní řešitel, zadavatel SBA mechatronics GmbH, Rakousko
 • 2018, Analýza rizik a bezpečnosti obráběcího centra MCV 800, hlavní řešitel, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2018, Posouzení funkční bezpečnosti obráběcího centra MCV 800, hlavní řešitel, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2018, Analýza rizik a bezpečnosti robotizované buňky 1R16, hlavní řešitel, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2018, Analýza rizik a bezpečnosti robotické linky 1R12, hlavní řešitel, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2018, Analýza rizik a bezpečnosti robotické linky HŘÍDELCENTRUM 1R10, hlavní řešitel, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2017, Analýza rizik a bezpečnosti multifunkčního obráběcího centra MCU 450, hlavní řešitel, zadavatel KOVOSVIT MAS, a.s.
 • 2017, Analýza a posouzení rizik pro projekt Zkušebna – testování parních turbín – NoloadTest, hlavní řešitel, zadavatel SIEMENS, a.s.
 • 2017, Analýza rizik a bezpečnosti svislého soustružnického centra EXPERTURN 1250 S v.č.1811, hlavní řešitel, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2017, Posouzení funkční bezpečnosti svislého soustružnického centra EXPERTURN 1250 S v.č. 1811, hlavní řešitel, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2017, Analýza rizik a elektrických obvodů a elektromagnetické kompatibility svislého soustružnického centra EXPERTURN 1250 S v.č. 1811, hlavní řešitel, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2017, Analýza rizik a bezpečnosti robotické linky ROTORCENTRUM 1R07, hlavní řešitel, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2017, Posouzení funkční bezpečnosti robotické linky ROTORCENTRUM 1R07, hlavní řešitel, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2017, Analýza rizik elektrických obvodů a elektromagnetické kompatibility robotické linky ROTORCENTRUM 1R07 dle směrnic 2014/35/EU a 2014/30/EU, hlavní řešitel, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2016, Analýza rizik a bezpečnosti svislého soustruhu EXPERTURN 1000 S, hlavní řešitel, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2016, Posouzení funkční bezpečnosti svislého soustruhu EXPERTURN 1000 S, hlavní řešitel, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2016, Analýza rizik elektrických obvodů a elektromagnetické kompatibility svislého soustruhu EXPERTURN 1000 S, hlavní řešitel, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2016, Analýza rizik a bezpečnosti svislého soustruhu EXPERTURN 1250 S, hlavní řešitel, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2016, Posouzení funkční bezpečnosti svislého soustruhu EXPERTURN 1250 S, hlavní řešitel, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2016, Posouzení funkční bezpečnosti důlního kombajnu KS 600, hlavní řešitel, zadavatel OSTROJ, a.s. Opava
 • 2016, Analýza rizik a bezpečnosti řady strojů FU 150, hlavní řešitel, zadavatel TOS KUŘIM - OS, a.s.
 • 2016, Posouzení funkční bezpečnosti obráběcího centra s posuvným stojanem FUT 150, hlavní řešitel, zadavatel TOS KUŘIM - OS, a.s.
 • 2016, Analýza rizik a elektrických obvodů a elektromagnetické kompatibility strojů řady FU dle směrnic 2014/35/EU a 2014/30/EU, hlavní řešitel, zadavatel TOS KUŘIM - OS, a.s.
 • 2015, Analýza rizik a bezpečnosti stroje SKDY 63/80D, hlavní řešitel, zadavatel ČKD BLANSKO - OS, a.s.
 • 2015, Posouzení funkční bezpečnosti dvoustojanového svislého soustruhu s pojízdným portálem SKDY 63/80 D; hlavní řešitel, zadavatel ČKD BLANSKO - OS, a.s.
 • 2015, Analýza rizik a bezpečnosti kabiny obsluhy HCW 2, hlavní řešitel, zadavatel HESTEGO, a.s.
 • 2015, Analýza rizik bezpečnosti stroje EXPERTURN 1250 S, hlavní řešitel, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2015, Analýza funkční bezpečnosti stroje EXPERTURN 1250 S, hlavní řešitel, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2015, Posouzení funkční bezpečnosti stroje MCV, hlavní řešitel, zadavatel TAJMAC-ZPS, a.s.
 • 2015, Analýza rizik a integrované bezpečnosti svislého kovacího lisu LMZ 4000, hlavní řešitel, zadavatel ŠMERAL Brno, a.s.
 • 2014, Analýza rizik a bezpečnosti pětiosého vertikálního obráběcího centra MCU 1100V-5X, hlavní řešitel, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2014, Posouzení funkční bezpečnosti obráběcího centra MCU 1100, hlavní řešitel, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2013, Posouzení funkční bezpečnosti svislého soustružnického centra BASICTURN 1250 C-M, hlavní řešitel, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2013, Posouzení funkční bezpečnosti obráběcího centra vodorovného frézovacího a vyvrtávacího stroje WHN 13 MC, hlavní řešitel, zadavatel TOS VARNSDORF, a.s.
 • 2013, Posouzení funkční bezpečnosti u vertikálního obráběcího centra FRUFQ 400A – VR/A20, hlavní řešitel, zadavatel TOS KUŘIM - OS, a.s.
 • 2013, Posouzení funkční bezpečnosti horizontálního obráběcího centra FUEQ 125 WR/5, hlavní řešitel, zadavatel TOS KUŘIM - OS, a.s.
 • 2012, Posouzení funkční bezpečnosti řady strojů SP430, hlavní řešitel, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2012, Analýza rizik a bezpečnosti horizontálního frézovacího a vyvrtávacího stroje ŠKODA HCW, hlavní řešitel, zadavatel ŠKODA MT, a.s.
 • 2012, Analýza rizik a bezpečnosti hřeblového dopravníku DH 726 K, hlavní řešitel, zadavatel OSTROJ, a.s. Opava
 • 2012, Posouzení funkční bezpečnosti soustružnického obráběcího centra MTC 630, hlavní řešitel, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2012, Analýza rizik a bezpečnosti technologické linky na výrobu žaluzií v konfiguraci VT 12 NC (TRIANGL 14 NC), RDS, COMPLETO, hlavní řešitel, zadavatel ZEBR, spol. s r.o.
 • 2012, Posouzení spolehlivosti vybraných obvodů funkční bezpečnosti u svislého soustružnického centra BASICTURN 1250 C-M, hlavní řešitel, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2012, Analýza rizik a bezpečnosti svislého soustružnického centra BASICTURN 1250 C-M, hlavní řešitel, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2012, Analýza rizik a bezpečnosti vodorovného vyvrtávacího a frézovacího stroje WHQ 13 MC, hlavní řešitel, zadavatel TOS VARNSDORF, a.s.
 • 2012, Posouzení spolehlivosti vybraných obvodů funkční bezpečnosti u vodorovného frézovacího a vyvrtávacího stroje WHN 13 MC, hlavní řešitel, zadavatel TOS VARNSDORF, a.s.
 • 2012, Analýza rizik a bezpečnosti obráběcího centra FUEQ 125, hlavní řešitel, zadavatel TOS KUŘIM - OS, a.s.
 • 2012, Posouzení spolehlivosti vybraných obvodů funkční bezpečnosti u horizontálního obráběcího centra FUEQ 125 WR, hlavní řešitel, zadavatel TOS KUŘIM - OS, a.s.
 • 2012, Analýza rizik a bezpečnosti obráběcího centra FRUFQ s otočným stolem, hlavní řešitel, zadavatel TOS KUŘIM - OS, a.s.
 • 2012, Posouzení spolehlivosti vybraných obvodů funkční bezpečnosti u vertikálního obráběcího centra FRUFQ 400A, hlavní řešitel, zadavatel TOS KUŘIM - OS, a.s.
 • 2011, Posouzení rizika vzniku nebezpečné výbušné atmosféry u elektrické komorové sušárny SV 7000/25, hlavní řešitel, zadavatel LAC, s.r.o.
 • 2011, Posouzení rizika vzniku nebezpečné výbušné atmosféry u elektrické komorové sušárny SV 8900/25, hlavní řešitel, zadavatel LAC, s.r.o.
 • 2011, Kvalitativní analýza rotoru ventilátoru APJC 3550, hlavní řešitel, zadavatel ZVVZ MACHINERY, a.s.
 • 2011, Posouzení rizik výrobního postupu, hlavní řešitel, zadavatel Raja-Moravia spol. s .r.o.
 • 2011, Analýza ryzik a bezpečnosti indukčního ohřívacího zařízení s ohřívačem KSO 800/1,5-C35, hlavní řešitel, zadavatel Roboterm spol. s r.o.
 • 2011, Analýza rizik a bezpečnosti stroje FRUFQ 450c, hlavní řešitel, zadavatel TOS Kuřim - OS, a.s.
 • 2011, Analýza rizik a bezpečnosti stroje POWERTURN 1600 C-M 2APC, hlavní řešitel, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2011, Posouzení požadavků na elektrický rozváděč určený pro vybrané obráběcí stroje, hlavní řešitel, zadavatel TOS KUŘIM - OS, a.s.
 • 2010, Analýza rizik a bezpečnosti kapotáže stroje WHN 110, hlavní řešitel, zadavatel HESTEGO s.r.o.
 • 2010, Analýza rizik a bezpečnosti stroje FUQ 150, hlavní řešitel, zadavatel TOS Kuřim - OS, a.s.
 • 2010, FMEA analýza procesu výměny nástrojů u stroje POWERTURN 1600 C-M, hlavní řešitel, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2010, Analýza rizik a bezpečnosti stroje POWERTURN 2000 C-M, hlavní řešitel, zadavatel TOSHULIN, a.s.
 • 2010, Analýza rizik a bezpečnosti stroje SKD 40/47 D, hlavní řešitel, zadavatel ČKD Blansko Holding, a.s.
 • 2010, Analýza rizik a bezpečnosti stroje KSO 630/4-C20, hlavní řešitel, zadavatel Roboterm spol. s r.o.
 • 2009 - 2010, Analýza rizik a bezpečnosti stroje SKD 40/47, hlavní řešitel, zadavatel ČKD Blansko Holding, a. s.
 • 2009 - 2010, Analýza rizik a bezpečnosti stroje MMC 1500, hlavní řešitel, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2008 - 2009, Analýza rizik a bezpečnosti stroje ROLLER 2800, hlavní řešitel, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2008, Analýza rizik a bezpečnosti řady strojů TT 75, hlavní řešitel, zadavatel TOS, a. s. Čelákovice
 • 2007-2008, Analýza rizik a bezpečnosti řady strojů SP 430, hlavní řešitel, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2007, Analýza rizik a bezpečnosti strojů SP 180/280, hlavní řešitel, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2007, Analýza rizik a bezpečnosti strojů MULTICUT 500, hlavní řešitel, zadavatel KOVOSVIT MAS, a.s.
 • 2007, Analýza rizik a bezpečnosti paletového zakladače pro stroj MCU 630 V5X, hlavní řešitel, zadavatel KVOSVIT MAS, a.s.
 • 2006, Analýza rizik stroje TMZ 642 CNC, hlavní řešitel, zadavatel TAJMAC - ZPS,a.s.
 • 2006, Automatická třídící stanice ucpávek, člen řešitelského týmu, zadavatel AGA – Speciální technická pryž, s.r.o.
 • 2005, Vývoj aplikované výměny nástrojů, člen řešitelského týmu, zadavatel Strojírny TYC
 • 2004, Pilotní rizikostní analýza stroje Mori-Say TMT 626 CNC, člen řešitelského týmu, zadavatel TAJMAC - ZPS,a.s.
 • 2004, Studie kinematických struktur nového typu automatizované manipulace s nástroji, člen řešitelského týmu, zadavatel TOS Varnsdorf
 • 2001, Hydrostatické uložení smykadla stroje SKG 40, člen řešitelského týmu, zadavatel TOSHULIN, a.s.

Projekty

 • 2019 - dosud, Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ, TA ČR program Národní centra kompetence, id projektu TN01000015, spoluřešitel projektu (spolupříjemce)
 • 2019 - dosud, Zvyšování úrovně managementu BOZP v provozech s výskytem jemných a ultra jemných částic, OPVVV PO1 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce, id projektu EF16_026/0008404, spoluřešitel projektu (další příjemce)
 • 2019 - dosud, Zvyšování úrovně managementu BOZP v provozech s výskytem jemných a ultra jemných částic, TA ČR - program ÉTA, id projektu TL02000240, spoluřešitel projektu
 • 2014 - 2017, Využití progresivních technologií pro efektivní stavbu obráběcích strojů, OP VVV DMS SVTPS, id projektu TA04011406, řešitel projektu
 • 2012 - 2019, Centrum kompetence - strojírenská výrobní technika, TE01020075, Work package manager
 • 2011 - 2013, Podpora vývoje způsobilých strojů, MPO ČR program TIP, id projektu FR-TI3/780, řešitel programového projektu
 • 2011 - 2013, Ecodesign ve stavbě obráběcích strojů, MPO ČR program TIP, id projektu FR-TI3/655, spoluřešitel projektu
 • 2009 - 2013, NETME Centre - Nové technologie pro strojírenství, projekt OP VaVpI č. CZ.1.05/2.1.00/01.0002 (http://www.netme.cz), senior researcher
 • 2009 - 2012, Znalosti a dovednosti v mechatronice - Transfer inovací do praxe - projekt OP VpK č. CZ.1.07/2.2.00/07.0406 (http://mechatronika.fme.vutbr.cz/CZ/index.aspx), člen vedení projektu
 • 2009 - 2012, Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství - projekt OP VpK č. CZ.1.07/2.2.00/07.0406 (http://opvk22.umt.fme.vutbr.cz/), člen vedení projektu
 • 2008 - 2010, MINOS - Europäisches Konzept für die Zusatzqualifikation von Fachkräften in der globalisierte industriellen Produktion - EU projekt No. 2005-146319 “MINOS”, EU projekt No. DE/08/LLP-LDV/TOI/147110 “MINOS**” (http://www.minos-mechatronic.eu), spoluřešitel
 • 2006 - 2008, Podpora profese mechatronik – další krok ke vzájemnému uznávání kvalifikací v rámci EU“ - projekt EU a Jihomoravského kraje v rámci programu Iniciativy společenství Interreg IIIA Česká republika - Rakousko č. CZ.04.4.83/4.1.00.1/0140. (http://www.tavr.at/cz), člen řešitelského týmu
 • 2005 - 2011, Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie, projekt MŠMT 1M0507 (www.rcmt.cvut.cz), vedoucí projektu VCSVTT č. 1.2.4
 • 2001, Dynamische Verhaltens von Poly-V-Riemenu, TU Chemnitz,SMVK, člen řešitelského tým
 • 2000 - 2004, Výzkumné centrum strojírenské výrobní techniky a technologie, projekt MŠMT LN00B128 (www.rcmt.cvut.cz), člen řešitelského týmu
 • 1999, Aktiv magnetgelagerter Spindeln für Werkzeugmaschinen, TU Chemnitz,SMVK, člen řešitelského týmu

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

138

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

40

Citace ostatní (bez autocitací)

42

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • BLECHA, P.:
  Proces konstrukce nového bezpečného obráběcího stroje,
  Konstrukce CNC obráběcích strojů III, pp.66-90, ISBN 978-80-260-6780-1, (2014), MM publishing, s.r.o.
  kapitola v knize
 • HOLUB, M.; HADAŠ, Z.; BLECHA, P.; VETIŠKA, J.; SINGULE, V.:
  ENERGY ANALYSIS OF ENERGY HARVESTING FROM MACHINE TOOL VIBRATIONS,
  MM Science Journal, Vol.2014, (2014), No.March, pp.462-465, ISSN 1805-0476, MM publishing, s. r. o.,
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HUZLÍK, R.; BLECHA, P.; VAŠÍČEK, A.; HOUŠKA, P.; HOLUB, M.:
  Device for Measuring of Active Power and Energy at Machine Tools,
  Mechatronics 2013 Recent Technological and Scientific Advances, pp.503-509, ISBN 978-3-319-02294-9, (2013), Springer
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 10th International Conference on Mechatronics, Brno, 07.10.2013-09.10.2013
 • ISKANDIROVA, M.; BLECHA, P.; HOLUB, M.; BRADÁČ, F.:
  Eco-design of Mechatronic Systems,
  Mechatronics 2013 Recent Technological and Scientific Advances, pp.65-72, ISBN 978-3-319-02294-9, (2013), Spinger
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 10th International Conference on Mechatronics, Brno, 07.10.2013-09.10.2013
 • HOLUB, M.; HUZLÍK, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.:
  SIMULATION OF LINEAR AXIS WITH BALL SCREW AND PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MACHINE,
  MM Science Journal, Vol.2012, (2012), No.Special Issue, pp.1-4, ISSN 1805-0476, MM publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • BLECHA, P.; HUZLÍK, R.; HOUŠKA, P.; HOLUB, M.:
  Device for electric power measurement at machine tools,
  MM Science Journal, Vol.2012, (2012), No.special issue, pp.1-6, ISSN 1805-0476, MM publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • BLECHA, P.; NOVOTNÝ, L.; BLECHA, R.:
  Fully Satisfying Machine Tools Development Process,
  MM Science Journal, Vol.2012, (2012), No.special issue, pp.1-6, ISSN 1805-0476, MM publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • HUZLÍK, R.; BLECHA, P.; VAŠÍČEK, A.; HOUŠKA, P.; HOLUB, M.:
  Device for Measuring of Active Power and Energy at Machine Tools,
  Mechatronics 2013 Recent Technological and Scientific Advances, pp.503-509, ISBN 978-3-319-02294-9, (2013), Springer
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 10th International Conference on Mechatronics, Brno, 07.10.2013-09.10.2013

  Tento článek popisuje vývoji přístroje pro měření činného výkonu a energie na obráběcích strojích. Požadavky na měření toku elektrické energie v obráběcích strojích jsou v dnešní době velice aktuální vzhledem k požadavkům na zvýšení účinnosti. Tato problematika je velmi složitá, protože je nutné uvažoat několik typů elektrického napájení. Stroje mají hlavní přívod se sínusovým harmonickým nápájením s rušením, stejnosměrného napájení s vysokofrekvenčním rušením a napájení s PWM modulací. Toto zařízení je primárně určen pro měření střídavého proudu mezi měničem a motorem, ale je také schopen měřit i na jiných místech. Článek se skládá z popisu vývoje elektroniky a algoritmu.
 • BLECHA, P.; HUZLÍK, R.; HOUŠKA, P.; HOLUB, M.:
  Device for electric power measurement at machine tools,
  MM Science Journal, Vol.2012, (2012), No.special issue, pp.1-6, ISSN 1805-0476, MM publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Ekodesign je jedním z aktuálních témat v konstrukci obráběcích strojů. Zvýšení elektrické účinnosti je jednou z cest, jak může být snížen vliv obráběcích strojů na životní prostředí. Měření elektrické energie u různých elektrických zařízení obráběcího stroje je jedním z prvních kroků zvyšování elektrické účinnosti stroje. Tento článek popisuje teorii měření elektrické energie se zaměřením na obráběcí stroje, konstrukci speciálního zařízení pro měření spotřeby elektrické energie a porovnání měření pomocí tohoto speciálního zařízení s měřením pomocí standardních měřících přístrojů.
 • BLECHA, P.; NOVOTNÝ, L.; BLECHA, R.:
  Fully Satisfying Machine Tools Development Process,
  MM Science Journal, Vol.2012, (2012), No.special issue, pp.1-6, ISSN 1805-0476, MM publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V současném dynamickém prostředí se musí výrobci během výzkumu a vývoje způsobilého stroje zaměřit jak na požadavky zákazníků, tak i na požadavky třetích stran (především legislativní), jejichž splnění je nezbytným předpokladem pro úspěšné uvedení stroje na trh. Vývoj konkurenceschopných strojů je zpravidla spojen s vyváženým kompromisem, závislým na objektivním vyhodnocení požadavků zákazníků, legislativních požadavků, požadavků standardů, chování konkurenčních firem a předpokládaného vývoje a skutečného stavu trhu v době uvedení nově vyvinutého stroje na tento trh. Výše uvedené skutečnosti vyžadují od výrobců změnu přístupu k zajišťování způsobilosti vyvíjených strojů ať už z pohledu kvality, bezpečnosti, spolehlivosti nebo např. ecodesignu těchto zařízení. Předložený článek se zaměřuje na vývoj způsobilých strojů vzhledem k oblasti požadavků kladených na jeho bezpečnost, spolehlivost a kvalitu.
 • BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.:
  Integration of Risk Management into the Machinery Design Process,
  Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances, pp.473-482, ISBN 978-3-642-23243-5, (2011), Springer-Verlag Berlin Heidelberg
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 9th International Conference Mechatronics 2011, Varšava, 21.09.2011-24.09.2011

  Management rizik je v součsnosti klíčovým prvkem konstrukčního procesu. Konstruktéři musí identifikovat všechna nebezpečí během celého životního cyklu stroje a v případě potebí přijmout patřičná opatření ke snížení rizika u těchto nebezpečí na přijatelnou úroveň. Nová strojní směrnice 2006/42/ES dále vyžaduje, aby byl tento proces posuzování a snižování rizika dokumentován, což je nezbytnou podmínkou uvedení tohoto stroje na trh nebo do provozu. Jelikož mají lidé tendenci podceňovat rizika, je nezbytné věnovat náležitou pozornost rovněž vypracování návodu k používání vyvinutého stroje, přičemž se musí vzít do úvahy i důvodně předvídatelné nesprávné použití tohoto zařízení. Předložený článek popisuje návrh aplikace a dokumentace procesu managementu technických rizik při procesu vývoje strojního zařízení, a to s důrazem na transparentnost tohoto procesu.
 • BLECHA, P.; NOVOTNÝ, L.:
  Integration of Risk Management into the Process of PLC-Software Development in Machine Tools,
  Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances, pp.19-24, ISBN 978-3-642-23243-5, (2011), Springer-Verlag Berlin Heidelberg
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 9th International Conference Mechatronics 2011, Varšava, 21.09.2011-24.09.2011

  Management rizik je v součsnosti klíčovým prvkem konstrukčního procesu. Konstruktéři musí identifikovat všechna nebezpečí během celého životního cyklu stroje a v případě potebí přijmout patřičná opatření ke snížení rizika u těchto nebezpečí na přijatelnou úroveň. Pro dosažení celkové bezpečnosti strojního zařízení je velmi důležité realizovat management rizik v průběhu vývoje PLC softwaru, který zajišťuje správné bezpečnostní funkce vyvíjeného mechatronického systému. Předložený příspěvek popisuje realizaci managementu rizik v průběhu vývoje PLC softwaru systému automatické výměny nástrojů u obráběcího stroje.