doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.

E-mail:   Michal.Pohanka@vut.cz 
Osobní stránka:   http://www.heatlab.cz/
Pracoviště:   Laboratoř přenosu tepla a proudění
Zařazení:   Vedoucí laboratoře
Místnost:   D3/210
Pracoviště:   Laboratoř přenosu tepla a proudění
Zařazení:   Docent
Místnost:   D3/210
Pracoviště:   Laboratoř přenosu tepla a proudění
Sekce přenosu tepla a proudění
Zařazení:   Vedoucí sekce
Místnost:   D3/210

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1999, Ing., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika-Mechatronika
 • 2006, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2018, doc., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika

Přehled zaměstnání

 • 2006-nyní, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
 • 1996-2016, OSVČ, poskytování software

Vědeckovýzkumná činnost

 • HiJetRod - Resource-Efficient Hydromechanical Descaling System for Wire Coils, pilot project RFSR 709435, duration 01/07/2016 -31/12/2019
 • HiPerScale - High performance hot rolling process through steel grade-dependent influencing of the scale formation and flexible descaling control, RFSR-CT-2014-00010, duration 7/2014 - 12/2017
 • NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství), CZ.1.05/2.1.00/01.0002, co-financed by EU, 5/2009-12/2013, MSM/ED
 • NETME Working – inovace a transfer pro strojní praxi, CZ.1.07/2.4.00/31.0046, co-financed by EU, 2/2012 - 1/2014
 • HEATEAM - Multidisciplinární tým pro výzkum a aplikace tepelných procesů, CZ.1.07/2.3.00/20.0188, co-financed by EU, 6/2012- 5/2015
 • ROLLGAP SENSORS, Advanced Roll Gap Sensors for Enhanced Hot and Cold Rolling Processes, RFSR-CT-2009-00008, 01/07/2008 – 31/12/2011
 • CHILLUB, Advanced method to improve work roll life time and surface quality of hot rolled strip by new coupled oil free lubrication and chilling RFSR-CT-2008-00012, duration 01/07/2006-31/12/2011
 • GA106/06/0709 – Theory and experimental research of oxide layer removal by high pressure water jet, 2006-2008
 • EWRCOOL, Effective work roll cooling, RFCS-CR-0415, duration 01/07/2004 31/12/2007
 • GA106/01/1571 – Experimental study of Leidenfrost effect at the impact of water droplets on heat surface for application in metallurgy, 2002-2005
 • Kontakt/Czech–Slovenian project 2001/023, Modelling and optimisation in continuous casting, 2001-2003
 • OC.P3.60, COST – Modelling and experimental study of phase changes within binary systems , 1998-2001
 • Kontakt/Czech–Slovenian project ME266, Modelling and optimization for competitive continuous casting, 1998-1999
 • GA106/97/0328 – Experimental study of transport phenomena on moving surfaces at very high temperatures, 1997 – 1999

Akademické stáže v zahraničí

 • 2001, The University of Alabama, USA, výzkumná činnost

Spolupráce s průmyslem

 • ArcelorMittal
 • Bekaert
 • Centro Sviluppo Materiali SPA
 • CRM Group
 • Delavan Ltd.
 • Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG
 • Emuref S.A.
 • Gerdau Investigacion y Desarrollo Europa SA
 • Hyundai NGV
 • Hyundai Steel
 • Institute of Geonics CAS
 • Lechler GmbH
 • Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s.
 • POSCO
 • POSCO E&C
 • Primetals Technologies Ltd.
 • Sidenor I+D
 • Siemens VAI
 • SIGMA DIZ
 • SIGMA Group
 • Spraying Systems Co
 • Swerea Mefos AB
 • TATA Steel UK
 • ThyssenKrupp Steel Europe AG
 • U. S. Steel Košice
 • VDEh-Betriebsforschungsinstitut GmbH
 • Vítkovické slévárny, spol.s r.o.
 • voestalpine Stahl GmbH
 • Wienerberger
 • Železiarne Podbrezová

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

98

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

69

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • POHANKA, M.; RESL, O.:
  NOZZLE ORIENTATION EFFECT ON THERMAL CROWN AND STRESS IN THE WORK ROLL
  článek ve sborníku mimo WoS a Scopus
 • ZELEŇÁK, M.; ŘÍHA, Z.; VOTAVOVÁ, H.; FOLDYNA, J.; SITEK, L.; ŠČUČKA, J.; POHANKA, M.:
  Methods for the behaviour analysis of continuous flat water jet structures, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.; CHABIČOVSKÝ, M.:
  Energeticky úsporné systémy pro chlazení horkých povrchů, tepelné zpracování a hydraulické odstranění okují ,
  Hutnické listy, Vol.75, (2022), No.3-4, pp.4-8, ISSN 0018-8069, OCELOT, s.r.o.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • BELLEROVÁ, H.; POHANKA, M.; RESL, O.:
  HEAT LOSSES OF BLOOM IN THE HOT ROLLING PROCESS,
  Sborník z konference Metal 2022, pp.182-186, ISBN 978-80-88365-06-8, (2022)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2022 - 31st International Conference on Metallurgy and Materials, Orea Congress Hotel Brno, 18.05.2022-19.05.2022
 • RESL, O.; POHANKA, M.:
  Influence of the remaining water layer on the cooling of moving steel surfaces,
  Metal, pp.288-293, ISBN 978-80-87294-99-4, (2021), Tanger
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2021 - 30th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 26.05.2021-28.05.2021
 • KOMÍNEK, J.; LUKS, T.; POHANKA, M.; HWANG, J. Y.:
  Influence of Segmented Rolls on Homogeneity of Cooling in Continuous Casting, MDPI
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • POHANKA, M.; KOTRBÁČEK, P.; BARTULI, E.; RAUDENSKÝ, M.:
  ENERGY-EFFICIENT COOLING AND HYDRAULIC DESCALING SYSTEMS, Springer
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • POHANKA, M.; KOTRBÁČEK, P.; RESL, O.; BELLEROVÁ, H.:
  OPTIMAL HYDRAULIC DESCALING,
  Metal 2020, pp.118-125, ISBN 978-80-87294-97-0, (2020)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL - 2020, 29th International Conference on Metallurgy and Materials , Brno, 23.06.2020-26.06.2020
 • KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.; ZACHAR, M.:
  Energeticky úsporné systémy pro chlazení horkých povrchů a hydraulické odstranění okují,
  Hutnické listy, Vol.72, (2019), No.4, pp.15-22, ISSN 0018-8069
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • RESL, O.; POHANKA, M.:
  THE EFFECT OF REMAINING WATER LAYER ON FINAL TEMPERATURE OF STEEL PLATE DURING HOT ROLLING,
  METAL 2019 Conference Proceedings, pp.355-360, ISBN 978-80-87294-92-5, (2019), Tanger, Ostrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2019, Brno, 22.05.2019-24.05.2019
 • POHANKA, M.; HNÍZDIL, M.; KOTRBÁČEK, P.; VOTAVOVÁ, H.:
  Hydraulic descaling of wire coils during pickling program
  článek ve sborníku mimo WoS a Scopus
  akce: EUROPEAN OXIDE SCALE CONFERENCE (OXI 2018), London, 11.12.2018-12.12.2018
 • RAUDENSKÝ, M.; POHANKA, M.; VOTAVOVÁ, H.; ŘÍHA, Z.; ZELEŇÁK, M.:
  Latest development of hydraulic descaling nozzles
  článek ve sborníku mimo WoS a Scopus
  akce: ICLASS18, Chcicago, 22.07.2018-26.07.2018
 • KOMÍNEK, J.; LUKS, T.; POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.; HWANG, J-Y.:
  SECONDARY COOLING OVERLAPPED WITH BEARING HOUSING IN A CONTINUOUS CASTER,
  Sborník konference METAL 2018, pp.1-6, ISBN 978-80-87294-83-3, (2018), Tanger, Ostrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2018, Brno, 23.05.2018-25.05.2018
 • VOTAVOVÁ, H.; POHANKA, M.:
  THE COOLING PROCESS IN SPRAY OVERLAP DURING HYDRAULIC DESCALING ,
  Sborník konference METAL 2018, pp.1-6, ISBN 978-80-87294-83-3, (2018), Tanger, Ostrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2018, Brno, 23.05.2018-25.05.2018
 • POHANKA, M.; VOTAVOVÁ, H.; RAUDENSKÝ, M.; HWANG, J. Y.; YOU, J. W.; LEE, S. H.:
  THE EFFECT OF WATER TEMPERATURE ON COOLING DURING HIGH PRESSURE WATER DESCALING, Vinča institute of nuclear sciences
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • RAUDENSKÝ, M.; POHANKA, M.; CHABIČOVSKÝ, M.:
  Local Heat Transfer
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • POHANKA, M.:
  Studie hydrodynamické vysokotlaké trysky
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.:
  Verifikace výpočtů ostřikových parametrů
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • RAUDENSKÝ, M.; POHANKA, M.:
  Evaluation of secondary cooling
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • RAUDENSKÝ, M.; POHANKA, M.; CHABIČOVSKÝ, M.:
  Strip Cooling
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.; LUKS, T.:
  Study of Impact measurements specified by customer
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • VOTAVOVÁ, H.; POHANKA, M.:
  EFFECT OF THE SPEED OF FEEDSTOCK ON HEAT TRANSFER COEFFICIENT DURING DESCALING IN HOT ROLLING,
  Sborník konference METAL 2017, pp.261-266, ISBN 978-80-87294-73-4, (2017), Tanger, Ostrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2017, Brno, 24.05.2017-26.05.2017
 • RAUDENSKÝ, M.; POHANKA, M.:
  Impact Measurements of Nozzles specified by USS Posco
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.; CHABIČOVSKÝ, M.:
  Uniform Cooling Methods Using Laminar and Spray Nozzles
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • RAUDENSKÝ, M.; POHANKA, M.:
  Studie dynamické vysokotlaké trysky: rozložení impaktních tlaků, erozivní účinky, intenzita a homogenita
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.; HWANG, J., Y.; YOU, J., W.; LEE, S. H.; :
  Mutual collision of water jets from adjacent high pressure flat jet nozzles on flat surfaces during hydraulic descaling, Technical faculties of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • POHANKA, M.; CHABIČOVSKÝ, M.; ONDRUCH, T.:
  Thermophysical properties measurement of scale layer on steel substrate using flash method,
  24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALSAND TECHNOLOGY, pp.175-175, ISBN 978-961-94088-0-3, (2016), Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
  abstrakt
 • POHANKA, M.; VOTAVOVÁ, H.:
  Overcooling in overlap areas during hydraulic Descaling , Istitute of Metals and Technology
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • POHANKA, M.; HNÍZDIL, M.; KOTRBÁČEK, P.; CHABIČOVSKÝ, M.:
  Comparison of Descaling Nozzles
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • VOTAVOVÁ, H.; POHANKA, M.:
  Effect of stabilizer length on the performance of high pressure descaling nozzles,
  METAL 2016, 25rd International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, pp.261-266, ISBN 978-80-87294-67-3, (2016), TANGER Ltd.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2016, Brno, 25.05.2016-27.05.2016
 • RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; HRABOVSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.:
  Mechanical Properties of Oxidized Steel Samples by Small Punch Test,
  Hutnické listy, Vol.69, (2016), No.2, pp.10-16, ISSN 0018-8069, Ocelot s.r.o
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KOMÍNEK, J.; POHANKA, M.:
  Estimation of the Number of Forward Time Steps for the Sequential Beck Approach Used for Solving Inverse Heat Conduction Problems, Istitute of Metals and Technology
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • POHANKA, M.; ONDROUŠKOVÁ, J.:
  Implicit numerical multidimensional heat-conduction algorithm parallelization and acceleration on a graphics card, Istitute of Metals and Technology
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • VOTAVOVÁ, H.; POHANKA, M.:
  Study of Water Jet Collision of High Pressure Flat Jet Nozzles for Hydraulic Descaling,
  Engineering Mechanics 2015, pp.152-158, ISBN 978-3-03835-700-1, (2016), Trans Tech Publications
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 2015, Svratka, 11.05.2015-14.05.2015
 • HRABOVSKÝ, J.; POHANKA, M.; LEE,P.J.; KANG, J.H.:
  Experimental and numerical study of hot-steel-plate flatness, Istitute of Metals and Technology
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.:
  Study of impact pressure of high pressure flat jet nozzles
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • VOTAVOVÁ, H.; POHANKA, M.:
  Study of Overlapping Area of High Pressure Flat Water Jets Used for Hydraulic Descaling,
  Ph.D. Workshop 2015 Proceedings, pp.24-24, ISBN 978-80-86407-62-3, (2015), Ediční středisko VŠB - TU Ostrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Ph.D. Workshop 2015, Ostrava, 10.12.2015-10.12.2015
 • POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.:
  Investigation for Optimal Cooling Methods Using Spray Nozzle
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • POHANKA, M.; VOTAVOVÁ, H.:
  OVERCOOLING IN OVERLAPPING AREAS DURING HYDRAULIC DESCALING,
  Book of abstracts, pp.199-199, ISBN 978-961-92518-8-1, (2015), Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Lepi pot 11,
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 23RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY, Portorož, 27.09.2015-30.09.2015
 • KVAPIL, J.; HORSKÝ, J.; POHANKA, M.:
  Stanovení tepelného odporu v kontaktu na základě nestacionárního teplotního měření,
  Hutnické listy, Vol.LXVIII, (2015), No.4, pp.15-19, ISSN 0018-8069, Ocelot s.r.o
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • VOTAVOVÁ, H.; POHANKA, M.; BULEJKO, P.:
  Cooling homogeneity measurement during hydraulic descaling in spray overlapping area,
  METAL 2015 24th International Conference on Metallurgy and Materials, pp.265-270, ISBN 978-80-87294-58-1, (2015), Tanger Ltd Ostrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2015 24th International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 03.06.2015-05.06.2015
 • KOMÍNEK, J.; HŘIBOVÁ, V.; POHANKA, M.:
  Methodology of Evaluation of Heat Transfer Experiment on Aluminum sample,
  METAL 2015 Full Texts of Papers, pp.1-6, ISBN 978-80-87294-58-1, (2015), TANGER
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2015 24th International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 03.06.2015-05.06.2015
 • VOTAVOVÁ, H.; POHANKA, M.:
  Study of Water Jets Collision of High Pressure Flat Jet Nozzles for Hydraulic Descaling,
  ENGINEERING MECHANICS 2015 21st International Conference Engineering Mechanics 2015, pp.354-355, ISBN 978-80-86246-42-0, (2015), Institute of Theoretical and Applied Mechanics
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 2015, Svratka, 11.05.2015-14.05.2015
 • KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J.; LUKS, T.; POHANKA, M.:
  NUMERICAL SIMULATION AND VERIFICATION OF ROLL TEMPERATURE HISTORY DURING ROLLING CAMPAIGN,
  Roll5 2015, pp.1-11, (2015), IOM Communicatiins Ltd
  abstrakt
  akce: Rolls5 2015, Birmingham, 22.04.2015-24.04.2015
 • KVAPIL, J.; POHANKA, M.; HORSKÝ, J.:
  Estimation of the Thermal Contact Conductance From Unsteady Temperature Measurements, Institute of Metals and Technology
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.; HNÍZDIL, M.; POLIAK, J.; HŘIBOVÁ, V.; VOTAVOVÁ, H.; BROŽOVÁ, T.:
  Final report - Optimization of Descaling Section for POSCO Himill Plant
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • KOMÍNEK, J.; POHANKA, M.:
  Estimation of the Number of Forward Time Steps for the Sequential Beck Approach Used for Solving Inverse Heat Conduction Problems,
  22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY, pp.122-122, ISBN 978-961-92518-7-4, (2014), Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Lepi pot 11, Ljubljana, Slovenija
  abstrakt
 • POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.; HWANG, J.; YOU, J.; LEE, S.:
  Water Temperature Effect on Cooling Intensity for high Pressure Descaling Nozzles, IOM Communications Ltd
  různé
  akce: European oxide scale conference 2014, London, 12.02.2014-14.02.2014
 • POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.; HNÍZDIL, M.; STRÁNSKÝ, M.; KOMÍNEK, J.:
  Heat Transfer Study of Multi–Jet Nozzle and Spray Nozzle
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • TSENG, A.; BELLEROVÁ, H.; POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.:
  Effects of titania nanoparticles on heat transfer performance of spray cooling with full cone nozzle, Elsevier Ltd.
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • HNÍZDIL, M.; POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.; CHABIČOVSKÝ, M.; STRÁNSKÝ, M.:
  Cooling Tests: 1/preparation of the samples, 2/ tests to be performed
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.; HWANG, J.; YOU, J.; LEE, S.:
  Water jet interaction from adjacent high pressure descaling nozzles,
  Vodní paprsek 2013, pp.179-187, ISBN 978-80-86407-43-2, (2013), Ústav geoniky AV ČR
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace, Karolínka, 22.10.2013-24.10.2013
 • RAUDENSKÝ, M.; POHANKA, M.; STRÁNSKÝ, M.; HNÍZDIL, M.; KOMÍNEK, J.:
  Heat transfer study of multi-jet nozzle and spray nozzle
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • HORSKÝ, J.; LUKS, T.; POHANKA, M.; KVAPIL, J.:
  Thermal and friction sensors for roll-gap - development
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • KVAPIL, J.; POHANKA, M.; HORSKÝ, J.:
  Estimation of Thermal Contact Conductance from unsteady temperature measurements,
  Steelsim 2013, pp.27-33, ISBN 978-80-260-3912-9, (2013), VŠB - Technical university of Ostrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 5th International Conference on Modelling and Simulation of Metallurgical Processes in Steelmaking, Ostrava, 10.09.2013-12.09.2013
 • ONDROUŠKOVÁ, J.; KOMÍNEK, J.; POHANKA, M.:
  Computing Cooling Intensity from Descaling Experiments,
  Steelsim 2013, pp.19-19, ISBN 978-80-260-3912-9, (2013)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 5th International Conference on Modelling and Simulation of Metallurgical Processes in Steelmaking, Ostrava, 10.09.2013-12.09.2013
 • KOMÍNEK, J.; POHANKA, M.; ONDROUŠKOVÁ, J.:
  Determination of Temperature Dependent Cooling Intensity for the Simulation of In-line Heat Treatment ,
  Conference proceedings of 22nd Conference on metallurgy and materials, pp.34-40, ISBN 978-80-87294-41-3, (2013)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2013: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 15.05.2013-17.05.2013
 • POHANKA, M.; KOMÍNEK, J.; RAUDENSKÝ, M.; HRABOVSKÝ, J.; HNÍZDIL, M.; STRÁNSKÝ, M.:
  Study of technology for good flatness of plate
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P.; HNÍZDIL, M.; ONDROUŠKOVÁ, J.; STRÁNSKÝ, M.:
  Optimization of Descaling and Cooling of Rolls
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • ONDROUŠKOVÁ, J.; POHANKA, M.; VERVAET, B.:
  HEAT-FLUX COMPUTATION FROM MEASURED-TEMPERATURE HISTORIES DURING HOT ROLLING, Institute of Metals and Technology
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • RAUDENSKÝ, M.; POHANKA, M.; HRABOVSKÝ, J.; HNÍZDIL, M.; KOMÍNEK, J.; STRÁNSKÝ, M.:
  Study of technology for good flatness of plates - 1st invoice
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • BELLEROVÁ, H.; TSENG, A.; POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.:
  Spray cooling by solid jet nozzles using alumina/water nanofluids, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • RAUDENSKÝ, M.; POHANKA, M.; ONDROUŠKOVÁ, J.; STRÁNSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P.; HNÍZDIL, M.:
  Optimization of Descaling and Cooling of Rolls - final payment
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • BELLEROVÁ, H.; TSENG, A.; POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.:
  Heat transfer of spray cooling using alumina/water nanofluids with full cone nozzles, Springer
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • POHANKA, M.; KOTRBÁČEK, P.:
  Design of cooling units for heat treatment,
  Heat treatment conventional and applications, pp.1-20, ISBN 978-953-51-0768-2, (2012), InTech
  kapitola v knize
 • RAUDENSKÝ, M.; POHANKA, M.; ONDROUŠKOVÁ, J.; LUKS, T.; STRÁNSKÝ, M.:
  Heat Transfer Evaluation of Hybrid Mist Nozzles
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • KVAPIL, J.; HRABOVSKÝ, J.; POHANKA, M.:
  Water chamber geometry and stabilizer construction effect on water pressure distribution of high pressure descaling nozzles, EDP Sciences
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
  akce: Experimental Fluid Mechanics 2011, Jičín, 22.11.2011-25.11.2011
 • POHANKA, M.; HNÍZDIL, M.:
  Visualization of the nozzles configuration Inquiry 110395
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.; KVAPIL, J.:
  Research - plant heat transfer measurements
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • KVAPIL, J.; HRABOVSKÝ, J.; POHANKA, M.:
  Water chamber geometry and stabilizer construction effect on water pressure distribution of high pressure descaling nozzles,
  Experimental Fluid Mechanics 2011, pp.394-404, ISBN 978-80-7372-784-0, (2011)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental Fluid Mechanics 2011, Jičín, 22.11.2011-25.11.2011
 • HORÁK, A.; RAUDENSKÝ, M.; POHANKA, M.; BELLEROVÁ, H.; REICHARDT, T.:
  Research on cooling efficiences of water, emulsions and oil,
  Engineering Mechanics, Vol.18, (2011), No.2, pp.81-89, ISSN 1802-1484
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ZAHRADNÍK, R.; BOHÁČEK, J.; RAUDENSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.:
  Stanovení součinitele přestupu tepla pro vzduchové trysky, LPTaP
  zpráva odborná
 • ONDROUŠKOVÁ, J.; POHANKA, M.:
  Nonhomogeneous cooling effect on metallurgical structure of material,
  Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow, pp.10-16, ISBN 978-80-261-0004-1, (2011)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 10. ročník konference - Energetické stroje a zařízení, Termomechanika & mechanika tekutin, Plzeň, 16.06.2011-17.06.2011
 • BELLEROVÁ, H.; POHANKA, M.:
  Spray cooling by multi-walled carbon nanotubes and Fe nanoparticles,
  Computtaional Methods And Experimental Measurements XV, pp.293-304, ISBN 978-1-84564-540-3, (2011), Witt Press
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 11th International Conference on Advanced Computational Methods and Experimental measurements in Heat Transfer, Tallinn, 14.07.2010-16.07.2010
 • RAUDENSKÝ, M.; POHANKA, M.; HNÍZDIL, M.; MARMONIER, F.:
  COOLING SYSTEMS FOR CONTINOUS GALVANIZING LINE,
  20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials - Metal 2011 - Conference Proceedings - Papers, pp.779-785, ISBN 978-80-87294-24-6, (2011), Tanger Ltd
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Metal 2011 - 20. mezinárodní konference metalurgie a materiálů, Brno, 18.05.2011-20.05.2011
 • RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; HNÍZDIL, M.; KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.:
  In-Line Heat Treatment and Hot Rolling,
  International conference on advances in materials and processing technologies (AMPT2010), pp.563-568, ISBN 978-0-7354-0871-5, (2010)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: AMPT 2010, Paříž, 24.10.2010-27.10.2010
 • BELLEROVÁ, H.; POHANKA, M.:
  Spray cooling by multi-walled carbon nanotubes and Fe nanoparticles,
  Heat Transfer 2010, pp.1-9, ISBN 978-1-84564-540-3, (2010), Wessex Institute of Technology
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 11th International Conference on Advanced Computational Methods and Experimental measurements in Heat Transfer, Tallinn, 14.07.2010-16.07.2010
 • HORÁK, A.; RAUDENSKÝ, M.; POHANKA, M.; BELLEROVÁ, H.; REICHARDT, T.:
  Research on Cooling Efficiences of Water, Emulsions and Oil,
  Metallurfical and Mining Industry, Vol.2, (2010), No.4, pp.271-278, ISSN 2076-0507
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • BELLEROVÁ, H.; POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.; TSENG, A.:
  Spray cooling by water based nanofluids with Al2O3 and TiO2,
  2010IEEE, pp.1-5, ISBN 978-1-4244-5343-6, (2010), IEEE
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 12th IEEE Intersociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electric Systems, Las Vegas, 02.06.2010-05.06.2010
 • ONDROUŠKOVÁ, J.; POHANKA, M.:
  Chladící účinky na pracovní válec ploché trysky versus kuželové trysky,
  Engineering Mechanics 2010 - sborník, pp.135-136, ISBN 978-80-87012-26-0, (2010)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering mechanics 2010, Svratka, 10.05.2010-13.05.2010
 • KVAPIL, J.; POHANKA, M.:
  Water impact measurement of two overlapping high pressure flat jet nozzles using two different methods,
  Engineering Mechanics 2010 - sborník, pp.89-90, ISBN 978-80-87012-26-0, (2010)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering mechanics 2010, Svratka, 10.05.2010-13.05.2010
 • HORSKÝ, J.; POHANKA, M.; KVAPIL, J.:
  Measure Heat Transfer Cahracteristics of Nozzles in Secondary Cooling Zone of CC Machine
  zpráva odborná
 • RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; POHANKA, M.; KOTRBÁČEK, P.; BOHÁČEK, J.:
  Měření charakteristik přestupu tepla při chlazení válců vodními tryskami
  zpráva odborná
 • HORSKÝ, J.; POHANKA, M.; KOTRBÁČEK, P.; KVAPIL, J.; HRABOVSKÝ, J.; HNÍZDIL, M.; LUKS, T.; SLABÁKOVÁ, J.:
  Laboratory Measurements of HTC on Nozzle Array, Usiminas- Brasil
  zpráva odborná
 • KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.; HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M.:
  Modelling of Cooling and Thermal Load of Rolls in Hot Rolling,
  Proceeding 3rd SteelSim 2009, pp.1-8, ISBN 9783200016330, (2009), ASMET
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 3rd SteelSim Conference 2009, Leoben, 08.09.2009-09.09.2009
 • HORSKÝ, J.; POHANKA, M.; HNÍZDIL, M.; SLABÁKOVÁ, J.; LUKS, T.:
  HTC Tests, Siemens VAI
  zpráva odborná
 • HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.; HRABOVSKÝ, J.; HNÍZDIL, M.; BOHÁČEK, J.:
  Heat Transfer Tests
  zpráva odborná
 • RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; POHANKA, M.; KOTRBÁČEK, P.:
  Studie - analýza a návrh chlazení válců sochorové stolice a blokovny
  zpráva odborná
 • HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M.; POHANKA, M.; KOTRBÁČEK, P.; BOHÁČEK, J.; BELLEROVÁ, H.; HRABOVSKÝ, J.; HNÍZDIL, M.:
  Run-Out Table Cooling - 1.Upper Configuration, 2.Bottom Conf., voestalpine Grobblech
  zpráva odborná
 • POHANKA, M.; BELLEROVÁ, H.; RAUDENSKÝ, M.:
  Experimental Technique for Heat Transfer Measurements on Fast Moving Sprayed Surfaces,
  Journal of ASTM International, Vol.6, (2009), No.4, pp.1-9, ISSN 1546-962X, Journal of ASTME International
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.; HNÍZDIL, M.; BELLEROVÁ, H.; LUKS, T.:
  Fundamental study of new descaling technology including conventional descaling therory and optimisation of existing descaling system - POSCO
  zpráva odborná
 • RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.; HNÍZDIL, M.; BOHÁČEK, J.; LUKS, T.:
  Fundamental Study of Nozzle Characteristics for Accelerated Cooling
  zpráva odborná
 • RAUDENSKÝ, M.; POHANKA, M.; BELLEROVÁ, H.; HRABOVSKÝ, J.; HNÍZDIL, M.:
  Fundamental Study of Nozzle Characteristics for Accelerated Cooling, POSCO- Korea
  zpráva odborná
 • HORSKÝ, J.; POHANKA, M.; HRABOVSKÝ, J.; HNÍZDIL, M.; LUKS, T.:
  Optimisation of Work Roll Cooling, voestalpine Stahl, Siemens VAI
  zpráva odborná
 • RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; POHANKA, M.; KOTRBÁČEK, P.; BOHÁČEK, J.:
  Fundamental Study of New Technology - Descaling II
  zpráva odborná
 • HORSKÝ, J.; POHANKA, M.; KOTRBÁČEK, P.; BOHÁČEK, J.:
  HTC Measurement - Laminar Cooling, voestalpine Stahl
  zpráva odborná
 • HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.; BOHÁČEK, J.; BELLEROVÁ, H.:
  Rotor Descaler Tests, Siemens VAI
  zpráva odborná
 • RAUDENSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J.; POHANKA, M.:
  Preparation of boundary conditions and experiments conucted within the EU project " Advanced method to improve work roll life time and surface quality of hot rolled strip by new coupled oil free lubrication and chilling"
  zpráva odborná
 • HORSKÝ, J.; HRABOVSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.; STRÁNSKÝ, M.:
  Návrh kolektorů pro chlazení válců a návrh sekundárního ostřiku okují pro dva kalibry profily Trilex 8,5"N na těžké profilové trati, 1.etapa
  zpráva odborná
 • RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; POHANKA, M.; KOTRBÁČEK, P.:
  Optimisation of Roll Cooling at Stand No.18 in Cogne
  zpráva odborná
 • RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; POHANKA, M.; KOTRBÁČEK, P.:
  Optimisation of Roll Cooling at Stand No.18 in Cogne
  zpráva odborná
 • RAUDENSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J.; POHANKA, M.; HNÍZDIL, M.:
  Technická spolupráce v rámci řešení VÚ V284 - zvýšení účinnosti prac.válců pro 4ST a 5ST v definovaném členění
  zpráva odborná
 • HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M.; POHANKA, M.; KOTRBÁČEK, P.:
  HTC Measurements of Nozzles in Secondary Cooling
  zpráva odborná
 • HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.:
  Modification of Experimental Stand, production of sensor, test plate, headers, performing experiments and their evaluation
  zpráva odborná
 • RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; POHANKA, M.; BELLEROVÁ, H.:
  Etapa E4-2008 Výzkum intenzity chlazení válců válcovacích stolic
  zpráva odborná
 • RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; POHANKA, M.; KOTRBÁČEK, P.:
  HTC Measurements
  zpráva odborná
 • HORSKÝ, J.; POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P.; BELLEROVÁ, H.:
  Experiments for the investigation of heat transfer on hot plates
  zpráva odborná
 • RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.:
  Studie- analýza vlivů možností optimálního chlazení válců kolejnicové válcovací a univrzální tratě TŽ
  zpráva odborná
 • RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.; BELLEROVÁ, H.:
  Optimální režim sekundárního chlazení a dodatečná měření ochlazovacích HTC trysek
  zpráva odborná
 • RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.; BOHÁČEK, J.; BELLEROVÁ, H.:
  Effective Roll Cooling - final report
  zpráva odborná
 • HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.; BOHÁČEK, J.; BELLEROVÁ, H.:
  Improvement of cooling and related lubrication effects in cold rolling of carbon and stainless steel grades - roll
  zpráva odborná
 • RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; POHANKA, M.; KOTRBÁČEK, P.:
  Optimalizace hydraulických systémů v procesu válcování - etapa E2 a E4
  zpráva odborná
 • POHANKA, M.; HORSKÝ, J.:
  Inverse algorithms for time dependent boundary reconstruction of multidimensional heat conduction model,
  Thermophysics 2007, pp.14-23, ISBN 978-80-227-2746-4, (2007), STU
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Thermophysics 2007, Kočovce, 11.10.2007-12.12.2007
 • POHANKA, M.:
  Limitation of thermal inverse algorithm and boundary conditions reconstruction for very fast changes on boundary,
  IM2007, pp.229-230, ISBN 978-80-87012-06-2, (2007)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 2007, Svratka, 14.05.2007-17.05.2007
 • POHANKA, M.; HORSKÝ, J.; JURIGA, A.; PETRUŠKA, J.:
  Optimalizace chlazení kalibrovaných válců, TANGER spol. s.r. o.
  audiovizuální tvorba
 • RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.:
  Cooling of Rolls Used in Hot Rolling of Long Products, IOM Communications
  zpráva odborná
  akce: ROLLS4 2007, Birmingham, 14.03.2007-16.03.2007
 • BELLEROVÁ, H.; RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; POHANKA, M.; KOTRBÁČEK, P.:
  Měření charakteristik přestupu tepla při chlazení válců vodními tryskami
  zpráva odborná
 • RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; BELLEROVÁ, H.; KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.:
  Návrh kolektorů pro mezistolicové chlazení v podniku Severstal a stanovení jejich chladicích účinků
  zpráva odborná
 • RAUDENSKÝ, M.; HORÁK, A.; HORSKÝ, J.; POHANKA, M.; KOTRBÁČEK, P.:
  Hydraulic Descaling Improvement - Findings of Jet Structure on Water Hammer Effect,
  La Revue de Mettallurgie, pp.34-35, (2006), ATS
  audiovizuální tvorba
  akce: 27es Journees Siderurgiques Internationales, Paříž, 14.12.2006-15.12.2006
 • KOTRBÁČEK, P.; RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; POHANKA, M.:
  Experimental study of heat transfer in hot rolling, EDP Sciences
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • POHANKA, M.:
  Estimation of discretization error in time and space domain of numerical heat conduction,
  IM2006, pp.288-289, ISBN 80-86246-27-2, (2006)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 2006, Svratka, 15.05.2006-18.05.2006
 • KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M.; POHANKA, M.:
  Experimental Study of Heat Transfer in Hot Rolling,
  26 Journees Siderurgiques Internationales, pp.1-2, ISBN 2-911212-05-3, (2005), ATS
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: The International ATS Steelmaking Conference, Paříž, 15.12.2005-16.12.2005
 • HORSKÝ, J.; VAVREČKA, L.; POHANKA, M.:
  Simulation of Thermal Behaviour of Rolls in Rolling,
  Steelsim 2005, pp.453-461, ISBN 80-239-5005-3, (2005), T-print, s.r.o.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Steelsim 2005, Brno, 25.09.2005-27.09.2005
 • RAUDENSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.; HORSKÝ, J.:
  Modelling temperature fields in rolls during hot rolling and thermal roll expansion
  zpráva odborná
 • RAUDENSKÝ, M., HORSKÝ, J., POHANKA, M.:
  Experimental Study of Heat Transfer in Hot Rolling and Continuous Casting,
  Materials Science, Testing and Informatics II, pp.347-354, ISBN 0-87849-957-1, (2005), Trans Tech Publications LTD
  kapitola v knize
 • KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M.; POHANKA, M.:
  Influence of Parameters of Hydraulic Descaling on Temperature Losses and Surface Quality of Rolled Material,
  Steel Grips, Journal of steel and related materials, Vol.2004, (2004), No.2, pp.367-370, ISSN 1611-4442, GRIPS media GmbH
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: 10th International Conference on Metal Forming - Metal Forming 2004, Krakow, 19.09.2004-22.09.2004
 • RAUDENSKÝ, M., HORSKÝ, J., KOTRBÁČEK, P., POHANKA, M., TOŠOVSKÝ, J.:
  Experimental study of parameters influencing efficiency of hydraulic descaling - theory of vapour explosion,
  Hydraulic Descaling, pp.29-38, ISBN 1059475, (2004), IOM Communications Ltd.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 4th International Conf. on Hydraulic Descaling, London , 07.04.2003-08.04.2003
 • POHANKA, M.; WOODBURY, K.:
  Metoda pohyblivého simplexu pro výpočet meziprostorového koeficientu přenosu tepla pro odlévání slitiny,
  Inverse Problems in Engng, Vol.11, (2003), No.5, pp.409-424, ISSN 1029-0281, Taylor&Francis
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • POHANKA, M.:
  Two-dimensional correction of data measured using a large pressure sensor,
  Computational Methods and Experimental Measurements XI, pp.86-84, ISBN 1-85312-969-0, (2003), Witpress
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 11th Conference on Computational Methods and Experimental Measurements, Chalkidiki, 15.05.2003-18.05.2003
 • POHANKA, M.:
  Obtaining Temperature Dependent Thermal Properties of Investment Casting Mold,
  Proceedings of IMECE 2002, pp.1-6, ISBN 0791836509, (2002), ASME
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: International Mechanical Engineering Congress a nd Expostion 2002/IMECE 2002, New Orleans, LA, 13.11.2002-16.11.2003
 • RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; POHANKA, M.:
  Optimal Cooling of Rolls in Hot Rolling,
  Journal of Materials Processing Technology, Vol.2002, (2002), No.125-126, pp.700-705, ISSN 0924-0136, Elsevier Science B.V.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • TOŠOVSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.:
  Napjatostní analýza vrstvy okují při procesu odkujení,
  40.mezinárodní konference: Experimentální analýzy napětí, pp.247-251, ISBN 80-01-02547-0, (2002), Vysoké učení technické v Praze
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 40. EAN, Praha, 03.06.2002-06.06.2002
 • RAUDENSKÝ, M.; POHANKA, M.; HORSKÝ, J.:
  Combined Inverse Heat Conduction Method for Highly Transient Processes,
  Heat Transfer VII, pp.35-42, ISBN 1853129062, (2002), WITPress
  kapitola v knize
 • POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.:
  Determination of Heat Resistances between Installed Thermocouple and Body Used for Computing Heat Transfer,
  Heat Transfer VII, pp.35-42, ISBN 1853129062, (2002), WITPress
  kapitola v knize
  akce: Inženýrská mechanika 2002, Svratka, 13.05.2002-16.05.2002
 • POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.:
  Attainment of more precise parameters of a mathematical model for cooling flat and cylindrical hot surfaces by nozzles,
  Advanced Computational methods in Heat Transfer VI, pp.627-635, ISBN 1-85312-818-X, (2000), WIT Press
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Advanced computational methods in heat transfer VI, Madrid, 26.06.2000-28.06.2000
 • POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.:
  Optimization of parameters of a mathematical model for cooling hot surfaces by nozzles,
  ISBN 80-86246-03-5, (2000)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Inženýrská mechanika 2000, Svratka, 15.05.2000-18.05.2000
 • POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; DRUCKMÜLLER, M.:
  Zpřesnění výpočtových modelů tepelných procesů experimentálním stanovením okrajových podmínek,
  ISBN 80-214-1323-9, (1999)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Inženýrská mechanika '99, Svratka, 17.05.1999-20.05.1999

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • RAUDENSKÝ, M.; POHANKA, M.; VOTAVOVÁ, H.; ŘÍHA, Z.; ZELEŇÁK, M.:
  Latest development of hydraulic descaling nozzles
  článek ve sborníku mimo WoS a Scopus
  akce: ICLASS18, Chcicago, 22.07.2018-26.07.2018

  The vast majority of steel production is processed by hot rolling nowadays. The steel is heated to high tem-peratures during the process and a crust of iron oxides (scales) is formed on the surface. This crust must be re-moved prior the rolling. The removal takes place in descalers, a row of high pressure flat jet nozzles, where the jets create a water knife that break the crust and washes the scales away. Heat transfer and fluid flow laboratory in cooperation with Institute of Geonics has been developing a nozzle with a pulsating jet that would increase the mechanical (water hammer) effect on the crust of the scales. So far a new fourth generation of hydrodynamic nozzle was developed. The nozzle generates an oscillating solid jet from side to side while maintaining the flatness of the jet. The mechanism of the oscillation is caused by the internal structure of the nozzle without any moving mechanical parts. The efficiency of the hydrodynamic nozzle is studied by the impact pressure measurements and erosion measurements. Comparison is made with conventional descaling nozzle with similar operating parameters.
 • POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.; HWANG, J., Y.; YOU, J., W.; LEE, S. H.; :
  Mutual collision of water jets from adjacent high pressure flat jet nozzles on flat surfaces during hydraulic descaling, Technical faculties of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  High energetic water jets sprayed from nozzles are used for scale removal. Special nozzles with flat and very narrow jets for high feed pressure are used. This process, called descaling, is used in hot rolling, for example. A number of jets must be used to cover the total width of a rolled strip. High quality and homogeneity of the descaling process is required. A row of high pressure descaling nozzles is often used. This paper focuses on the area where water streams from adjacent nozzles interact. Water impact measurements were taken for several nozzle configurations and the measuring technique with the results obtained is presented. The water impact pressure for multiple nozzles was computed and the results were compared to the measurements.
 • POHANKA, M.; VOTAVOVÁ, H.:
  Overcooling in overlap areas during hydraulic Descaling , Istitute of Metals and Technology
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  VVýroba a zpracování oceli je spojena s oxidací při vysokých teplotách. Nežádoucí okuje se tvoří na povrchu oceli, která se se obvykle zahřívá na více než 900 ° C. Tyto okuje jsou při výrobě odstraněny pomocí hydraulického odkujování. Ve většině případů se používají trysky uspořádané v řadě. Tento příspěvek se zabývá oblastí překryvu trysek, především zvýšeným přestupem tepla v těchto místech a příslušnými koeficienty přestupu tepla (HTC). Článek porovnává dvě konfigurace trysek a porovnává jejich intenzitu chlazení v oblasti překryvu.
 • POHANKA, M.; ONDROUŠKOVÁ, J.:
  Implicit numerical multidimensional heat-conduction algorithm parallelization and acceleration on a graphics card, Istitute of Metals and Technology
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Analytical solutions are much less computationally intensive than numerical ones, and moreover, they are more accurate because they do not contain numerical errors; however, they can only describe a small group of simple heat-conduction prob- lems. A numerical simulation of heat conduction is often used as it is able to describe complex problems, but its computational time is much longer, especially for unsteady multidimensional models with temperature-dependent material properties. After a discretization using the implicit scheme, the heat-conduction problem can be described with N non-linear equations, where N is the large number of the elements of the discretized model. This set of equations can be efficiently solved with an iteration of the line-by-line method, based on the heat-flux superposition, although the computational procedure is strictly serial. This means that no parallel computation can be done, which is strictly required when a graphics card is used to accelerate the computation. This paper describes a multidimensional numerical model of unsteady heat conduction solved with the line-by-line method and a modification of this method for a highly parallel computation. An enormous increase in the speed is demonstrated for the modified line-by-line method accelerated on the graphics card, and the durations of the computations for various mesh sizes are compared with the original line-by-line method.
 • TSENG, A.; BELLEROVÁ, H.; POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.:
  Effects of titania nanoparticles on heat transfer performance of spray cooling with full cone nozzle, Elsevier Ltd.
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Výzkum byl zaměřen na chlazení ostřikem kuželovou tryskou s použitím nanokapliny na bázi vody s nanočásticemi TiO2. Během chlazení byla měřena teplota tělesa pro několik různých podmínek ostřiku. Pro vyhodnocení součinitele přestupu tepla HTC byla použita inverzní úlohou vedení tepla. Výpočet ukázal růst HTC se zvyšujícím se průtokem, avšak se zvyšující se koncentrací nanočástic HTC klesalo. Ukázuje se, že hlavní příčinou poklesu HTC je rozdílnost v impaktním chování nanočástic a vodních kapek. Dále bylo provedeno porovnání s již dříve publikovanými daty; výsledky jsou konzistentní pro podobné podmínky ostřiku s různými druhy nanokaplin a trysek.