Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

E-mail:   kovar@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://amlab.fme.vutbr.cz
Pracoviště:   Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
odbor výrobních systémů a virtuální reality
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1222

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2014, Ph.D., Ústav automatizace a informatiky, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika
 • 2008, Ing., Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Aplikované vědy v inženýrství - Mechatronika
 • 2006, Bc., Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Aplikované vědy v inženýrství - Mechatronika

Přehled zaměstnání

 • 2019-dosud, UVSSR FSI VUT v Brně, odborný asistent
 • 2019-2021, Honeywell, Sr. Advanced R&D Engr/Scientist (diagnostické a prognostické systémy v letectví, elektromechanické stabilizační systémy pro vesmírné aplikace - Evropská vesmírná agentura)
 • 2016-2019, UVSSR FSI VUT v Brně, vedoucí odboru, odborný asistent
 • 2015-2016, NETME Centre, SAŘ, výzkumný pracovník
 • 2014-2017, ÚAI FSI VUT v Brně, odborný asistent
 • 2014-2016, UVSSR FSI VUT v Brně, ost. pedag. pracovník
 • 2012-2015, NETME Centre, tech. pracovník
 • 2009, ÚAI FSI VUT v Brně, tech. pracovník
 • 2009, TLC, s.r.o., školitel IT
 • 2003, Heat Transfer Systems s.r.o., kontrolor kvality
 • 2002, Standard Oil Company, technický pracovník

Pedagogická činnost

 • Automatizace (6AA)
 • Teorie automatického řízení (I a II)
 • Inteligentní řídicí systémy (RIR)
 • Informatika (1IN)
 • Zpracování informací (BZI)
 • Informační systémy a počítačové sítě (GIF)
 • Elektrotechnika a elektronika (6EE a CEL)
 • Elektrotechnika výrobních strojů (GEV)
 • Teorie řízení (GT1 a GT2)
 • Modelování a simulace výrobních systémů (GMV v obou semestrech ak. roku)
 • Seminář k bakalářské práci a Bakalářský projekt
 • Vedení závěrečných prací BP, DP
 • Školitel specialista pro doktorské studium

Některé předměty vyučovány i v anglické mutaci.

Univerzitní aktivity

 • Editor a reviewer zahraničních vědeckých časopisů
 • 2015 - dosud - Člen vědeckého výboru a součást pořadatelského týmu mezinárodní konference Mechatronika
 • 2015 - 2017 - Člen vědeckého výboru a součást pořadatelského týmu mezinárodního workshopu QERS
 • 2013 - 2019 - Součást pořadatelského týmu mezinárodní konference Mechatronics
 • 2017 - 2018 - Součást vědeckého výboru mezinárodní konference Mechatronics
 • 2016 - Součást pořadatelského týmu mezinárodního konference SEKEL
 • 2010 - 2015 - Součást pořadatelského týmu Akademicko-průmyslového fóra
 • 2010 a 2012 - Součást pořadatelského týmu konference Mechatronik

Spolupráce s průmyslem

 • Spoluautor jednoho evropského a dvou českých patentů - jeden evropský a jeden český patent jsou úspěšně komercionalizovány
 • Vývoj software pro průmyslové aplikace - fronted a backend včetně využití cloudových služeb
 • Využití pokročilých matematických metod v průmyslových aplikacích
 • Použití metod strojového učení a umělé inteligence v průmyslových aplikacích
 • Použití virtuální reality v průmyslových aplikacích
 • Vývoj a testovaní komplexních mechatronických systémů

Ocenění vědeckou komunitou

 • Hlavní autor plenární přednášky prezentované na světové vědecké konferenci Mechatronika 2016
 • Zlatá medaile MVS 2019 a MSV 2021 - Digitální dvojče výrobní buňky - Návrh celkového softwarového řešení a realizace serverové části včetně metod strojového učení

Projekty

 • Vývoj komplexní pohonné jednotky (IV)
 • Komplexní cenově dostupný řídicí systém leteckých motorů (CAAEEC). TAČR
 • Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí, TAČR
 • Znalosti a dovednosti v mechatronice - transfer inovací do praxe                           CZ.1.07/2.3.00/09.0162
 • Virtuální kurz k programu Microsoft Access ve výuce technicky zaměřených bakalářských studijních programech
 • Vývoj řízení a senzoriky nekonvenčních mechatronických zařízení
 • Možnosti propojení programu National Instruments LabVIEW a databáze
 • Modelování a řízení soustav s redundantní aktuací
 • Zvyšování technické vyspělosti výrobních strojů a zařízení
 • Automatizace řízeného proplachování vodovodních sítí
 • Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC)

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

300

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

200

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; RUČKA, J.:
  Design of Test Device for Automatic Pressure Sewerage Control Unit,
  Mechatronika 2016, pp.55-60, ISBN 978-80-01-05882-4, (2016), Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2016, Praha, 07.12.2016-09.12.2016
 • KOVÁŘ, J.; MOURALOVÁ, K.; KŠICA, F.; KROUPA, J.; ANDRŠ, O.; HADAŠ, Z.:
  Virtual Reality in Context of Industry 4.0,
  Mechatronika 2016, pp.1-7, ISBN 978-80-01-05882-4, (2016), Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2016, Praha, 07.12.2016-09.12.2016
 • ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; HADAŠ, Z.:
  Introduction to Design of Speed Controller for Fuel Pump,
  Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014, pp.672-676, ISBN 978-80-214-4817-9, (2014), VUT v Brně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 16th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2014, Brno, 03.12.2014-05.12.2014
 • KOVÁŘ, J.; RUČKA, J.; ANDRŠ, O.:
  Simulation Modelling of Water-supply Network as Mechatronic System,
  Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics –Mechatronika 2014, pp.697-700, ISBN 978-80-214-4817-9, (2014), VUT v Brně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 16th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2014, Brno, 03.12.2014-05.12.2014
 • KOVÁŘ, J.; RUČKA, J.:
  Some notes to the using of GA for pump scheduling in real-time regime,
  20th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2014 (id 22122), pp.415-420, ISBN 978-80-214-4984-8, (2014), VUT
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 20th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2014, Brno University of Technology, 25.06.2014-27.06.2014
 • RUČKA, J.; KOVÁŘ, J.:
  Prevention of discoloration events in water distribution systems,
  PROCEDIA ENGINEERING, volume 70, pp.1441-1449, (2014), Elsevier
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 12th International Conference on Computing and Control for the Water Industry, CCWI2013, Perugia, 02.09.2013-04.02.2014
 • KOVÁŘ, J.; ANDRŠ, O.; BŘEZINA, L.; SINGULE, V.:
  Laboratory Delta Robot For Mechatronic Education Purposes,
  Proceedings of International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion - SPEEDAM 2012, pp.1209-1212, ISBN 978-1-4673-1299-8, (2012)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: International Symposium On Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion - SPEEDAM 2012, Sorrento, 20.06.2012-22.06.2012
 • KOVÁŘ, J.; ANDRŠ, O.:
  Particle Swarm Optimization Technique Applied To Image Recognition Using Delta Robot,
  Proceedings of 17th International Conference on Soft Computing, pp.67-72, ISBN 978-80-214-4302-0, (2011), Brno University of Technology VUT Press
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 17th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2011, Brno University of Technology, 15.06.2011-17.06.2011

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • KOVÁŘ, J.; RUČKA, J.:
  Software Tool for Calibration of Hydraulic Models of Water-Supply Networks,
  Mechatronics 2013 Recent Technological and Scientific Advances, pp.253-258, ISBN 978-3-319-02293-2, (2013), Springer
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 10th International Conference on Mechatronics, Brno, 07.10.2013-09.10.2013

  Matematické modelování a simulace představují účinný nástroj pro optimalizaci provozu potrubníc h sítí pro dodávku pitné vody. Před použitím vytvořeného modelu je ho však nutné kalibrovat. V předkládaném příspěvku je popisována metoda kalibrace a k tomu účelu vytvořený softwarový modul pro nově vytvořenou aplikaci ADAM.
 • KOVÁŘ, J.; ANDRŠ, O.; DALECKÝ, F.:
  Using of Hough Transform for Automatic Robot Sorting System,
  19th International Conference on Soft Computing MENDEL 2013, pp.375-378, ISBN 978-80-214-4755-4, (2013)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 19th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2013, Brno University of Technology, 26.06.2013-28.06.2013

  Článek se zabývá použitím Houghovy tranformace a Cannyho hranového detektoru pro účely automatické robotické manipulace. Objekty jsou třízeny dle orientace, barvy a tvaru. Obraz je snímám webkamerou. Mechanická část robotu je sestrojena jako sériový manipulátor s pěti stupni volnosti a vybavena koncovým úchopovýám efektorem.
 • HADAŠ, Z.; VETIŠKA, V.; SINGULE, V.; ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; VETIŠKA, J.:
  Energy Harvesting from Mechanical Shocks Using A Sensitive Vibration Energy Harvester,
  International Journal of Advanced Robotic Systems, Vol.2012, (2012), No.9, pp.1-7, ISSN 1729-8806, InTech Europe
  článek v časopise - ostatní, Jost

  This paper deals with a unique principle of energy harvesting technologies. An energy harvesting device generates electric energy from its surroundings using some kind of energy conversion method. Therefore, the considered energy harvesting device does not consume any fuel or substance. The presented energy harvesting system is used forenergy harvesting of electrical energy from mechanical shocks. The presented energy harvesting system uses a very sensitive vibration energy harvester, which was developed for an aeronautic application at Brno University of Technology. This energy harvesting system is a complex mechatronic device, which consists of a precise mechanical part, an electromagnetic converter, power electronics (power management) and a load (e.g., wireless sensor). The very sensitive vibration energy harvester is capable of usingthe mechanical energy of mechanical shocks and it can harvest useful energy. This energy harvesting system is used with a wireless temperature sensor and measured results are presented in this paper.
 • KOVÁŘ, J.; ANDRŠ, O.:
  Particle Swarm Optimization Technique Applied To Image Recognition Using Delta Robot,
  Proceedings of 17th International Conference on Soft Computing, pp.67-72, ISBN 978-80-214-4302-0, (2011), Brno University of Technology VUT Press
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 17th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2011, Brno University of Technology, 15.06.2011-17.06.2011

  Příspěvek se zabývá použitím Delta robotu k rozeznávání obrázků z velkoformátových stránek - skenovací stroj. Rozeznávání obrázku je založeno na hejnových algoritmech. Hejnový algoritmus je výpočetní metoda založena na sociálních chování hejn v přírodě (ryby, ptáci apod.). Je určen k nalezení optimálního řešení různých úloh. Algoritmus byl implementován fo řídícího softwaru robotu. Na konci článeku jsou zobrazeny výsledky experimentu.
 • SINGULE, V.; KOVÁŘ, J.:
  Pohony Maxon jako akční členy nové koncepce umělých svalů humanoidního robotu,
  Automa, Vol.16, (2010), No.8-9, pp.66-68, ISSN 1210-9592, FCC Public s.r.o.
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V rámci na projektu EU Eccerobot (http://eccerobot.org) je vyvíjen nový typ humanoidního, tzv. antropomimetického robotu, který bude nejen vypadat jako člověk, ale také se bude pohybovat a chovat se jako on. Umělé svaly tohoto ještě poněkud nevzhledného modelu jsou ovládány přesnými stejnosměrnými pohony firmy maxon motor ag (www.maxonmotor.com).