Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.

E-mail:   Radek.Poliscuk@vut.cz 
Osobní stránka:   http://uai.fme.vutbr.cz/main.php?page=OSOBA&id=RP
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor tribologie
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   A1/0628
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
odbor aplikované informatiky
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/0628

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2004, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fyzikální a materiálové inženýrství.
 • 1997, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská informatika a automatizace.

Přehled zaměstnání

 • 2001-2002, programátor-analytik, CÍGLER SOFTWARE a.s., Brno
 • 2004-dosud, odborný asistent, Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně.
 • 2013-dosud, výzkumný pracovník, Ústav Konstruování FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

Výuka předmětů:

 • Počítače a grafika (VPG)
 • Zpracování informací (BZI)
 • Řízení strojů a procesů (ZAE)
 • Programovatelné řídící systémy (VAM/VPL)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Aplikace počítačových metod barevného vidění při studiu elastohydrodynamického mazání.
 • Vývoj aplikačního a PLC software pro tribologický výzkum
 • Fotogrammetrické a řídící aplikace pro kovozpracující a papírenský průmysl
 • Geolokační aplikace pro technologie v kolejových vozidlech

Akademické stáže v zahraničí

Mimouniverzitní aktivity

Samostatné projektování a vývoj zakázkového software pro průmyslovou automatizaci, tribologické laboratoře a průmyslové partnery. 

Spolupráce s průmyslem

 • Koyo Bearings Česká republika, s.r.o., BigBerthA software, HS13057028 (2010-)
 • TRIBOTEC, spol. s r.o., vývoj inteligentního mazání okolků kolejových vozidel, HS13457120 (2013-)
 • DAIDO METAL CZECH s.r.o. - řídící software speciálních testovacích strojů pro pískování, nástřik a mazání kluzných ložisek (2015-2016)
 • Czech Machines s.r.o., projekt MPO TRIO FV10592 "Vývoj nového poloautomatického vysekávacího stroje hmatníků" (2016-)
 • MOOD International s.r.o., projekt MPO TRIO2 FV20474 "Výzkum a vývoj automatického programovatelného výsekového zařízení pro polygrafický a plastikářský průmysl" (2017-)

Projekty

Granty MPO:

 • Projekt MPO TRIO 2 FV20474 - Výzkum a vývoj automatického programovatelného výsekového zařízení pro polygrafický a plastikářský průmysl (MOOD International s.r.o.)
 • Projekt MPO TRIO FV10592 - Vývoj nového poloautomatického vysekávacího stroje hmatníků (CZECHMACHINES s.r.o.)

Granty GAČR:

 • Projekt GAČR 101/06/P225: Experimentální studium chování mazacích filmů za podmínek smíšeného mazání.
 • Projekt GAČR 101/05/0520: Experimentální studium chování mazacích filmů při nestacionárních provozních podmínkách.

Mezinárodní projekty:

 • COST (The European Co-operation in Scientific and Technical Research): Vliv povrchových nerovností na chování mazacích filmů.
 • Projekt česko-čínské spolupráce ME 723: Studium vlivů povrchových nerovností na utváření velmi tenkých mazacích filmů.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

259

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

257

Citace ostatní (bez autocitací)

0

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • KŘUPKA, I.; POLIŠČUK, R.; HARTL, M.:
  Projekt BigBertha, Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • ZATOČILOVÁ, A.; POLIŠČUK, R.; PALOUŠEK, D.; BRANDEJS, J.:
  Photogrammetry based system for the measurement of cylindrical forgings axis straightness,
  Optical Measurement Systems for Industrial Inspection VIII, pp.87881L-1-88781L-10, ISBN 9780819496041, (2013), Proc. SPIE
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: SPIE Optical Metrology 2013, Mnichov, 13.05.2013-16.05.2013
 • POLIŠČUK, R.:
  Image Processing Methods Applied in Mapping of Lubrication Parameters,
  Advances in Visual Computing, pp.1011-1020, ISBN 978-3-642-10519-7, (2009), Springer-Verlag
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 5th International Symposium on Visual Computing, Las Vegas, Nevada, 30.11.2009-02.12.2009
 • POLIŠČUK, R.:
  Measurement of Lubrication Parameters Based on Image Processing of Chromatic Interferograms,
  Proceedings of 6th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis, ISPA 2009, pp.277-282, ISBN 978-953-184-135-1, (2009), University of Salzburg
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Image and Signal Processing and Analysis 2009, Salzburg, 16.09.2009-18.09.2009
 • KŘUPKA, I.; HARTL, M.; VRBKA, M.; VAVERKA, M.; POLIŠČUK, R.:
  Effect of surface dents on contact pressure in elastohydrodynamic contacts,
  PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY, Vol.223, (2009), No.4, pp.683-693, ISSN 1350-6501, Professional Engineering Publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KŘUPKA, I.; HARTL, M.; POLIŠČUK, R.:
  Behavior of thin viscous boundary films in lubricated contacts between micro-textured surfaces,
  Tribology International, Vol.42, (2008), No.X, pp.1-7, ISSN 0301-679X, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • VAVERKA, M.; VRBKA, M.; POLIŠČUK, R.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Numerical evaluation of pressure from experimentally measured film thickness in EHL point contact,
  Lubrication Science, Vol.20, (2008), No.1, pp.47-59, ISSN 0954-0075, John Wiley & Sons, Ltd.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • POLIŠČUK, R.; VAVERKA, M.; VRBKA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Optimized Mapping of Pressure in Lubricated Point Contacts Based on Measured Film Thickness,
  Proceedings of the 2007 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, pp.DVD-5, ISBN 0-7918-3812-9, (2007), ASME
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 2007 International Mechanical Engineering Congress & Exposition, Seattle, 11.11.2007-15.11.2007
 • VRBKA, M.; VAVERKA, M.; POLIŠČUK, R.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Pressure Calculation from Experimentally Evaluated Lubricant Thickness within EHL Contacts,
  Proceedings of the ASME/STLE International Joint Tribology Conference 2007, pp.1-3, ISBN 978-0-7918-4810-4, (2007), ASME/STLE
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: ASME/STLE International Joint Tribology Conference 2007, San Diego Marriott Mission Valley 8757 Rio San Diego Drive San Diego, California 92108 USA, 22.10.2007-24.10.2007
 • KŘUPKA, I.; HARTL, M.; POLIŠČUK, R.:
  The Effect of Boundary Films on Dented Surfaces Operated under Thin EHD Lubrication,
  Ecotrib 2007, pp.745-754, ISBN 978-961-90254-8-2, (2007), Slovenian society for tribology
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Ecotrib 2007, Ljubljana, 12.06.2007-15.06.2007
 • POLIŠČUK, R.; VAVERKA, M.; VRBKA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Pressure Distribution Within EHD Point Contacts Based on Measured Film Thickness,
  Proceedings of 2006 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition IMECE2006, pp.DVD-6, ISBN 0-7918-3790-4, (2006), Pinehurst Technologies, Inc.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 2006 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Chicago, 05.11.2006-10.11.2006
 • VRBKA, M.; VAVERKA, M.; POLIŠČUK, R.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.; URBANEC, L.:
  Evaluation of pressure from film thickness within EHL contact with dented surfaces,
  AITC-AIT 2006 5th International Conference of Tribology, pp.1-11, ISBN 88-902333-0-3, (2006)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 5th International Conference of Tribology 2006, Parma, Itálie, 20.09.2006-22.09.2006
 • VRBKA, M.; VAVERKA, M.; POLIŠČUK, R.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Vliv mazivostních přísad na tloušťku mazacího filmu v EHD kontaktu,
  Mazání v moderním průmyslovém podniku, pp.90-95, ISBN 80-02-01808-7, (2006), Česká strojnická společnost
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mazání v moderním průmyslovém podniku, Nové Město na Moravě, 19.04.2006-20.04.2006
 • POLIŠČUK, R.:
  Barevné vidění při měření tloušťky mazacího filmu,
  Jemná mechanika a optika, Vol.49, (2004), No.9, pp.238-241, ISSN 0447-6441, Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HARTL, M., LIŠKA, M., POLIŠČUK, R., KŘUPKA, I.:
  Dimple phenomena study by dichromatic colorimetric interferometry,
  International Tribology Conference ITC Nagasaki 2000, pp.982.543945, (2000), Japanese Society of Tribologists
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
 • KŘUPKA, I., LIŠKA, M., HARTL, M., POLIŠČUK, R.:
  Experimental Evaluation of EHD Film Shape and Its Comparison With Numerical Solution,
  ASME Transaction, Journal of Tribology, Vol.122, (2000), No.4, pp.689-696, ISSN 0742-4787
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KŘUPKA, I., LIŠKA, M., HARTL, M., POLIŠČUK, R.:
  Experimental Study of Central and Minimum Elastohydrodynamic Film Thickness by Colorimetric Interferometry,
  Tribology Transactions, Vol.43, (2000), No.4, pp.611-618, ISSN 0569-8197
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HARTL, M., LIŠKA, M., POLIŠČUK, R., KŘUPKA, I.:
  Thin Film Lubrication Study by Colorimetric Interferometry,
  26th Leeds-Lyon Symposium on Tribology, pp.695-704, ISBN 0-444-50531-8, (2000), Elsevier
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
 • KŘUPKA, I., LIŠKA, M., POLIŠČUK, R., HARTL, M.:
  An Experimental Study of Elastohydrodynamic Central and Minimum Film Thickness for Various Material Parameters,
  Lubrication Science, Vol.12, (2000), No.5, pp.239-251, ISSN 0954-0075
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HARTL, M., LIŠKA, M., POLIŠČUK, R., KŘUPKA, I.:
  Experimental study of elastohydrodynamic central and minimum film thickness for various material parameters,
  NORDTRIB98: Proceedings of the 8th International Conference, pp.329-335, ISBN 87-7756-49, (1998), SPIE
  kapitola v knize

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • KŘUPKA, I.; HARTL, M.; POLIŠČUK, R.; ŠAMÁNEK, O.; VRBKA, M.; VAVERKA, M.:
  Effect of surface texturing on lubrication film formation within non-conformal contacts,
  5th China International Symposium on Tribology/1st International Tribology Symposium of IFToMM, pp.84-85, ISBN 978-7-302-20422-0, (2009), TSINGHUA UNIVERSITY PRESS, TSINGHUA UNIVERSITY HAIDIANQU, BEIJING 100084, PEOPLES R CHINA
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 5th China International Symposium on Tribology/1st International Tribology Symposium of IFToMM , Beijing, 24.09.2008-27.09.2008

  Vliv cílené modifikace topografie na utváření mazacího filmu byl studován pomocí optického tribometru v nekonformních kontaktech mezi ocelovou kuličkou a skleněným kotoučem. Byl ukázán vliv cílené modifikace na změny v tloušťce mazacího filmu. Mimoto byl studován i vliv na únavové poškozování třecích povrchů.
 • KŘUPKA, I.; HARTL, M.; VRBKA, M.; VAVERKA, M.; POLIŠČUK, R.:
  Effect of surface dents on contact pressure in elastohydrodynamic contacts,
  PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY, Vol.223, (2009), No.4, pp.683-693, ISSN 1350-6501, Professional Engineering Publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek je věnován vlivu defektů na třecím povrchu na tlak v elastohydrodynamickém mazacím filmu
 • KŘUPKA, I.; HARTL, M.; POLIŠČUK, R.:
  Behavior of thin viscous boundary films in lubricated contacts between micro-textured surfaces,
  Tribology International, Vol.42, (2008), No.X, pp.1-7, ISSN 0301-679X, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek shrnuje výsledky studia chování viskózních mezných filmů v mazaných kontaktech mezi třecími povrchy s cílenou modifikací topografie.
 • VAVERKA, M.; VRBKA, M.; POLIŠČUK, R.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Numerical evaluation of pressure from experimentally measured film thickness in EHL point contact,
  Lubrication Science, Vol.20, (2008), No.1, pp.47-59, ISSN 0954-0075, John Wiley & Sons, Ltd.
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek představuje numerický výpočet kontaktního tlaku z experimentálně naměřené tloušťky mazacího filmu pomocí interferometie v elastohydrodynamicky mazaném bodovém kontaktu.
 • KŘUPKA, I., LIŠKA, M., POLIŠČUK, R., HARTL, M.:
  An Experimental Study of Elastohydrodynamic Central and Minimum Film Thickness for Various Material Parameters,
  Lubrication Science, Vol.12, (2000), No.5, pp.239-251, ISSN 0954-0075
  článek v časopise - ostatní, Jost

  A newly developed experimental technique, based on colorimetric interferometry, has allowed accurate measurement of central and minimum elastohydrodynamic (EHD)film thickness for a wide range of operating conditions. This study was aimed at determinimg the influence of various material parameters on central and minimum EHD film thicknesses. Obtained experimental data were compared with Hamrock and Dowson film thickness equations and a numerical solution presented by Venner. The results obtained confirmed that the ratio between central and minimum film thicknesses changes significantly with both load and material parameters.