Ústav konstruování

 telefon*místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Ředitel ústavu
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.   A3/514
Tajemník pro projektovou podporu a tvůrčí činnost
Ing. Zuzana Krejčířová   A3/517
Tajemník pro provoz a personalistiku, sekretariát ústavu
Ing. Ivana Mužíková   A3/515
Tajemník pro vzdělávací činnost a vnější vztahy
Mgr. Klára Javorčeková   A3/516
Tajemník pro ekonomickou činnost
Bc. Viera Vavrušová   A3/518
Ekonomická pracovnice
Veronika Otáhalová   A2-old/419
Technický pracovník
Kamil Balák   A3/509
Ing. Pavel Čípek, Ph.D.   A3/510
Mgr. Klára Javorčeková   A3/516
Ing. Zuzana Krejčířová   A3/517
Martin Kubík   B3/407
Ing. Ivana Mužíková   A3/515
Veronika Otáhalová   A2-old/419
Zdeněk Růžička    
Bc. Viera Vavrušová   A3/518
 

Odbor průmyslového designu – 13295

Vedoucí odboru
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.   A4/513
Docent
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.   A4/513
doc. Ing. arch. Jan Rajlich   A3/709
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.    
Odborný asistent
Ing. Dana Rubínová, Ph.D.   D5/306
Asistent
Ing. Pavol Lupták   A3/711
Ing. Jan Vítek    
Ing. Darina Zelenitca   A3/711
Lektor
akad. soch. Josef Sládek, ArtD.   D5/306
 

Odbor tribologie – 13296

Vedoucí odboru
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.   A2-old/405
Profesor
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.   A3/514
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.   A2-old/405
prof. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.   A3/607
Docent
doc. Ing. David Nečas, Ph.D.   A3/608
doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.   A3/605
Odborný asistent
Ing. Radovan Galas, Ph.D.   A3/608
Ing. David Košťál, Ph.D.   A3/609
Ing. Milan Omasta, Ph.D.   A3/508
Ing. Petr Šperka, Ph.D.   A3/508
Asistent
Ing. Jan Foltýn   A3/601
Ing. Tomáš Jordán   A3/611
Ing. Daniel Kvarda, Ph.D.   A3/603
Ing. Michal Michalec, Ph.D.   A3/601
Ing. Lukáš Odehnal   A3/611
Ing. Michal Okál   A3/601
Ing. et Bc. Tomáš Poláček   A3/512
Ing. Josef Pouzar   A3/512
Ing. Adam Prokop   A3/611
Ing. David Rebenda, Ph.D.   B3/407
Ing. Šimon Skurka   A3/611
Ing. Lukáš Snopek   A3/611
Ing. Alexandra Streďanská   A3/601
Ing. Šimon Szabari   A3/601
Ing. Čeněk Šváb    
Ing. Martin Valena   A3/601
Ing. Michal Žůrek   A3/611
Lektor
Ing. Pavel Čípek, Ph.D.   A3/510
Ing. Dana Foltýnová   A3/604
Výzkumný pracovník
Ing. Jan Čermák, Ph.D., MBA    
Ing. Lukáš Daněk    
Ing. Eva Fridrichová, Ph.D.   A3/511
Ing. Josef Frýza, Ph.D.   A3/610
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.   A3/514
Ing. Libor Nohál, Ph.D.    
Ing. Petr Poliščuk    
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.   A1/0628
Ing. Vojtěch Polnický   A3/610
Ing. Matúš Ranuša, Ph.D.   A3/609
 

Odbor technické diagnostiky – 13297

Vedoucí odboru
doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.   A3/706
Docent
doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.   A3/706
doc. Ing. Michal Kubík, Ph.D.   A3/701
doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.   A3/705
doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.   B1/112
Ost. pedag. prac.
Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D.   A3/701
Ing. František Vlašic, Ph.D.   A3/704
Asistent
Ing. Filip Jeniš   A3/701
Ing. Václav Navrátil   A3/601
Ing. Jiří Žáček   A3/701
Výzkumný pracovník
Ing. Ondřej Macháček, Ph.D.   A3/701
Ing. Housam Mohammad   A3/704
 

Odbor reverzního inženýrství a aditivních technologií – 13298

Vedoucí odboru
doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.   D5/439
Docent
doc. Ing. Jan Brandejs, CSc.    
doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.   D5/439
doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D.    
Odborný asistent
Ing. Ondřej Červinek, Ph.D.   D5/463
Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.   D5/439
Ing. David Škaroupka, Ph.D.   D5/439
Ing. Aneta Zatočilová, Ph.D.   D5/439
Asistent
Ing. Filip Grygar   D5/470
Ing. Jakub Hurník, Ph.D.   D5/463
Ing. Jan Jaroš   D5/470
Ing. Petr Křivohlavý   A3/512
Ing. Martin Malý, Ph.D.   D5/463
Ing. Jakub Slavíček   D5/463
Ing. Ondřej Vaverka   D5/470
Ing. Arnošt Vespalec, Ph.D.   D5/463
Ing. Daniel Vícha    
Výzkumný pracovník
Ing. Michal Jambor, PhD.    
Ing. Petr Krejčiřík   A3/512
Ing. Miroslav Šmíd, Ph.D.    
Ing. Vít Šreibr    
Technický pracovník
Ing. Filip Uhlíř    
 

– 13741

Vedoucí sekce
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.