Ing. David Košťál, Ph.D.

E-mail:   kostal@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor tribologie
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A3/609

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2015, Ph.D., Ústav konstruování, FSI, VUT Brno
 • 2011, Ing. Konstrukční inženýrství, Ústav konstruování, FSI, VUT Brno
 • 2009, Bc. FSI, VUT Brno
 • 2005, maturita, Střední průmyslová škola Zlín, obor Strojírenství

Přehled zaměstnání

 • 2011 - dosud, Výuka a vědecká činnost na Ústavu konstruování, FSI, VUT v Brně
 • 2008 - 2011, Společnost Adeon – pracovník na pozici MCAD Specialista
 • V roce 2005, Konstruktér v Silosystem (dnes MTEC) Zlín Malenovice

Pedagogická činnost

 • CAD (3CD)
 • Konstruování a CAD (4KC)
 • Tribologie (ZTR)
 • Týmový projekt (ZKP)
 • Základy konstruování (1K)
 • Konstruování (2K)
 • CAD Pokročilý (3CC)

Vědeckovýzkumná činnost

Studium utváření mazacích filmů při nedostatečném zasobování kontaktu mazivem

Mazání EHD kontaktů plastickými mazivy

Tribologie ve vesmírných aplikacích

Akademické stáže v zahraničí

 • 01.10.2018-31.03.2019, Kyushu University, Vědeckovýzkumná stáž na Kyushu University, supervisor: prof. Joichi Sugimura

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • DONG, J.; SVOBODA, P.; VRBKA, M.; KOŠŤÁL, D.; URBAN, F.; ČÍŽEK, J.; ROUPCOVÁ, P.; DONG, H.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Towards near-permanent CoCrMo prosthesis surface by combining micro-texturing and low temperature plasma carburising, Elsevier B.V.
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KOŠŤÁL, D.; ŠPERKA, P.; SVOBODA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Experimental observation of elastohydrodynamically lubricated contacts replenishment
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • KOŠŤÁL, D.; NEČAS, D.; ŠPERKA, P.; SVOBODA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Lubricant Rupture Ratio at Elastohydrodynamically Lubricated Contact Outlet, Springer
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • SVOBODA, P.; KOŠŤÁL, D.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Experimental study of starved EHL contacts based on thickness of oil layer in the contact inlet,
  Tribology International, Vol.67, (2013), No.1, pp.140-145, ISSN 0301-679X, ELSEVIER
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KOŠŤÁL, D.; ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Surface Roughness Effects in Starved EHL Contacts,
  Proceedings of World Tribology Congres 2013, pp.951-954, ISBN 9781634393522, (2013), Italian Tribology Association
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 5th World Tribology Congress, Turín, 08.09.2013-13.09.2013
 • SVOBODA, P.; KOŠŤÁL, D.; POPELKA, M.; KŘUPKA, I.:
  The experimental study of transition between fully flooded and starved regime in EHL contact,
  Engineering Mechanics, Vol.20, (2013), No.1, pp.13-25, ISSN 1802-1484, Association for Engineering Mechanics
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SVOBODA, P.; KOŠŤÁL, D.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  EXPERIMENTAL STUDY OF LUBRICATION FILM FORMATION IN MULTIPLE CONTACTS DEVICE UNDER STARVED CONDITIONS,
  Proceedings of the ASME/STLE 2012 International Joint Tribology Conference, pp.233-235, ISBN 978-0-7918-4508-0, (2012), American Society of Mechanical Engineers, Tribology Division, TRIB
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: ASME/STLE 2012 International Joint Tribology Conference, Denver, 2012, Denver, Colorado, USA, 08.10.2012-10.10.2012

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • SVOBODA, P.; KOŠŤÁL, D.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Experimental study of starved EHL contacts based on thickness of oil layer in the contact inlet,
  Tribology International, Vol.67, (2013), No.1, pp.140-145, ISSN 0301-679X, ELSEVIER
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek popisuje experimentální přístup založený na tloušťce vrstvy oleje vstupující do hladovějícího kontaktu. Srovnáním s teoretickou predikcí bylo zjištěno, že vhodných vstupních podmínek pro studium hladovějících kontaktů může být dosaženo s konfigurací zkušebního zařízení, které je popsáno ve článku.
 • SVOBODA, P.; KOŠŤÁL, D.; POPELKA, M.; KŘUPKA, I.:
  The experimental study of transition between fully flooded and starved regime in EHL contact,
  Engineering Mechanics, Vol.20, (2013), No.1, pp.13-25, ISSN 1802-1484, Association for Engineering Mechanics
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Studium přechodových jevů mezi zcela zaplaveným a hladovějícím elastohydrodynamicky mazaným kontaktem. Práce byla zaměřena na problematikou hladovějícího kontaktu a cílenou modifikací topografie třecích povrchů. Cílená modifikace topografie třecích povrchů patří mezi úpravy, které způsobují v jistém smyslu zlepšení mazacích schopností a také snížení tření a opotřebení. Cílem práce je porovnat numerické modely s reálnými výsledky naměřenými na experimentálním zařízení.
 • SVOBODA, P.; KOŠŤÁL, D.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  EXPERIMENTAL STUDY OF LUBRICATION FILM FORMATION IN MULTIPLE CONTACTS DEVICE UNDER STARVED CONDITIONS,
  Proceedings of the ASME/STLE 2012 International Joint Tribology Conference, pp.233-235, ISBN 978-0-7918-4508-0, (2012), American Society of Mechanical Engineers, Tribology Division, TRIB
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: ASME/STLE 2012 International Joint Tribology Conference, Denver, 2012, Denver, Colorado, USA, 08.10.2012-10.10.2012

  To achieve optimum bearing performance and component life, it is obviously desirable to be able to predict when starvation will occur. Today the film thickness and pressure in EHL can be predicted using numerical models also in the case of starvation. Although it is very essential to solve the starved EHL problems very little work aimed at comparing experiment and theory has been done. Especially in the case where the starved lubrication model requires as input the inlet layer thickness. This is crucial if the validity of numerical models is to be properly established. This understanding gives useful insight into the task for effective operation in regimes where starvation occurs.