akad. soch. Josef Sládek, ArtD.

E-mail:   sladek@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor průmyslového designu
Zařazení:   Lektor
Místnost:   D5/306

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1989, akad. soch., detašovaná Katedra tvarování strojů a nástrojů ve Zlíně, VŠUP v Praze
 • 2013, ArtD., Fakulta architektury STU v Bratislavě, studijní obor Design

Přehled zaměstnání

 • 1990 - dosud, svobodné povolání
 • 1991 - 1995, designer, sdružení Vio Art - architektura a design
 • 1997 - 2013, asistent, Ústav konstruování, FSI VUT v Brně
 • 2013 - 2015, odborný asistent, Ústav konstruování, FSI VUT v Brně
 • 2015 - dosud, lektor, Ústav konstruování, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

Vědeckovýzkumná činnost

Projekty

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • SLÁDEK, J.:
  9. Benefiční aukce výtvarných děl nadace Veronica, Nadace Veronica
  různé

  Reprodukce obrazu v katalogu 9. Benefiční aukce výtvarných děl nadace Veronica, Nová radnice, Brno, 2011
 • SLÁDEK, J.:
  7. Benefiční aukce výtvarných děl nadace Veronica, Nadace Veronica
  různé

  Reprodukce akvarelu v katalogu 7. Benefiční aukce výtvarných děl nadace Veronica, Nová radnice, Brno, 2009
 • RAJLICH, J.; KŘENEK, L.; RUBÍNOVÁ, D.; SLÁDEK, J.; ZVONEK, M.:
  Krásné stroje II,
  Krásné stroje II, pp.1-52, ISBN 978-80-86830-03-2, (2007), Sdružení Bienále Brno
  kniha odborná

  Krásné stroje II - almanach prací z Odboru průmyslového designu za roky 2003-2007. Obsahuje úvodní texty, přehled novinek ve studiu oboru, obrazově výběr z ateliérových prací, oceněné práce, seznamy pedagogů, studentů a absolventů, články pedagogů a doktorandů, bibliografie Odboru Průmyslový design 1992-2007.
 • SLÁDEK, J.:
  EHN na ENH, ARS/KONCERT, spol. s r. o.
  různé

  Článek o výstavě Experimentálních hudebních nástrojů (postery), studentů OPD ÚK FSI VUT, na Expozici nové hudby, Brno, Fléda, 11. - 15. 3. 2007. Programoviny pro návštěvníky Expozice nové hudby
 • SLÁDEK, J.:
  Student Martin Nečas získal v Itálii cenu v soutěži designu,
  Události na VUT v Brně, Vol.2006, (2006), No.8, pp.8-8, ISSN 1211-4421, VUTIM
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek o úspěchu studenta v mezinárodní soutěži designu Trieste Contemporanea Glassdressing