Ing. Šimon Skurka

E-mail:   Simon.Skurka@vut.cz 
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor tribologie
Zařazení:   Asistent
Místnost:   A3/611
Pracoviště:   Ústav konstruování
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   3
Obor:   bez specializace
Téma:   Vliv kontaminace na modifikaci tření v kontaktu kola a kolejnice
Školitel:   prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
Místnost:   A3/611

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT