Ing. Petr Křivohlavý

E-mail:   Petr.Krivohlavy@vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor reverzního inženýrství a aditivních technologií
Zařazení:   Asistent
Místnost:   A3/512
Pracoviště:   Ústav konstruování
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   3
Obor:   bez specializace
Téma:   Aditivní výroba prostorových prutových struktur z termoplastů
Školitel:   doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
Místnost:   A3/512