doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.

E-mail:   krenek@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor průmyslového designu
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A4/513
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor průmyslového designu
Zařazení:   Docent
Místnost:   A4/513

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1990,akademický sochař,Katedra průmyslového designu Zlín, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
 • 2003,artis doctor,Fakulta architektúry STU Bratislava, doktorandské studium v oboru design
 • 2009, docent, Fakulta architektúry STU Bratislava, v oboru design

Přehled zaměstnání

 • 1990–1994,podnikový designér Metra Blansko a.s.,Blansko
 • 1994,odborný asistent, Odbor průmyslového designu, Ústav konstruování FSI VUT v Brně
 • 2009-doposud,docent, Odbor průmyslového designu, Ústav konstruování FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Vyučuje předměty:
 • Kresba a modelování V., 0K5, 1 stupeň, 3 ročník
 • Atelier-průmyslový design II, YA2, 1 stupeň, 3 ročník
 • Ateliér-průmyslový design IV, YA4, 2 stupeň, 1 ročník
 • Ateliér-diplomová práce, YAD, 2 stupeň, 2 ročník
 • Ateliér-experimentální design I, YED, 2 stupeň, 1 ročník
 • Ateliér-průmyslový design I, YA1, 1 stupeň, 3 ročník
 • Ateliér-průmyslový design III, YA3, 2 stupeň, 1 ročník
 • Ateliér-experimentální design II, YEX, 2 stupeň, 2 ročník
 • Ateliér-předdiplomový projekt, YPP, 2 stupeň, 2 ročník

Vědeckovýzkumná činnost

 • Navrhování a řešení designérských projektů, zejména v oblasti strojírenství
 • Řešení designérských projektů garantovaných Design centrem ČR
 • Účast na výstavách:
 • Prof. Zdeněk Kovář a jeho žáci - Praha 1987
 • Dobrý design 1992 - výstava oceněných a vybraných prací, Brno 1993
 • Marketing + komunikace, design - Brno 1994
 • Marketing + design + komunikace - 1995
 • Marketing + design + komunikace -1997
 • Dobrý design - 1997 - výstava oceněných a vybraných prací, Praha 1998
 • Dobrý design - 1999 - výstava oceněných a vybraných prací, Praha, Brno 1999
 • AURA DESIGN STUDIO 2000 – Zvonek, Chorý a Křenek, Val. Klobouky
 • Vynikající výrobek 2001 – výstava oceněných prací, Praha 2001
 • Vize a výrobky NTM Praha 2002
 • Design magický,DC ČR Brno 2002
 • Vynikající výrobek 2003 – výstava oceněných prací, Praha 2001
 • Vynikající výrobek 2004 – výstava oceněných a vybraných prací
 • Český design 1990 – 2005, Národní galerie v Praze, 2005

Univerzitní aktivity

 • 1996-doposud,příprava a podíl na realizaci řady výstav odboru PD a Design Centra ČR od roku 1996 (Krásné stroje, Jsem robot...)
 • 1995-doposud,zajištění a organizace různých forem spolupráce Odboru průmyslového designu ÚK FSI VUT s průmyslovými podniky a dalšími subjekty.

Mimouniverzitní aktivity

 • 1992-člen Asociace designérů Moravy
 • od roku 1994, člen odborné hodnotící komise Design Centra ČR při výstavních akcích pořádaných BVV
 • 1994 - doposud, člen volného sdružení výtvarníků AURA

Ocenění vědeckou komunitou

 • Dobrý design 1992 - klešťový měřicí přístroj, Metra Blansko a.s.
 • Dobrý design 1994 - kotel Istroenergo ELB 6 PP s hořákem APH 45, PBS Třebíč
 • Dobrý design 1999 - zářivkové svítidlo, Helios Group s.r.o. Brno
 • Dobrý design 2001 - řada klešťových měřicích přístrojů, Metra Blansko a.s
 • (spolupráce M.Zvonek )
 • Dobrý design 2003 - kolenní kloub, ING corporation, s.r.o. Frýdek-Místek
 • Cena za ekologický design 2005 – drtič odpadů Marathon (společně s M. Zvonkem)
 • Dobrý design 2005 - bioanalyzátor fy BVT Technologies, a.s.Kuřim
 • Vynikající design 2007 - balónový hořák, Balóny Kubíček, s.r.o. Brno

Projekty

 

 • Návrh designu a příprava realizace karoserie závodního tahače pro FRANKIE GROUP s.r.o. 2012
 • Návrh designu řady krbových kamen fy. BeF Home, s.r.o. Kotvrdovice - Inovační voucher JIC 2010, HS13057002
 • Návrh designu balicího stroje BS2 fy AppecAstro s.r.o. Ořechov u Brna - Program Design DC České republiky, zadavatel - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2005
 • Návrh designu balónového hořáku fy Balóny Kubíček s.r.o. Brno - Program Design DC České republiky, zadavatel - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2005
 • Projekt městského elektrobusu pro ČAS Znojmo,
 • FD – K/111 MPO ČR, 2002

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • KŘENEK, L.:
  Studie designu mobilních buněk, Eurowagon
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • KŘENEK, L.:
  Plastový kryt mediciálních rozvodů, GCE s.r.o.
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • KŘENEK, L.:
  Design závodního tahače, FRANKIE GROUP s.r.o.
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • KŘENEK, L.; MULTÁŇOVÁ, K.:
  Design vstřikovacího lisu.,
  Konference diplomových prací 2010, http://kdp2010.fme.vutbr.cz/pdf_projekt_kdp.php?id=31, pp.36-37, ISBN 978-80-214-3668-8, (2010), FSI VUT Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Konference diplomových prací 2008, Brno, 03.06.2008-04.06.2008
 • KŘENEK, L.:
  Prezentace designu balónového hořáku Ignis.,
  DesignPro - Český průmyslový design 1990-2010, pp.236-237, ISBN 978-80-903531-0-7, (2010), Jindřiš Dušek - Signum
  kapitola v knize
 • KŘENEK, L.; ZVONEK, M.:
  Prezentace designu profesionálního drtiče potravinových odpadů,
  DesignPro - Český průmyslový design 1990-2010, pp.207-207, ISBN 978-80-903531-0-7, (2010), Jindřich Dušek - Signum
  kapitola v knize
 • KŘENEK, L.; ZVONEK, M.:
  21. Biennial of Industrial Design,
  21. Biennial of Industrial Design, pp.115-151, ISBN 978-961-6669-06-1, (2008), The architecture Museum of Lubljana
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 21st Biennial of Industrial Design, Ljubljana, Slovenia, 02.10.2008-02.11.2008

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • KŘENEK, L.:
  Zajištění podkladů k realizaci designu závodního tahače, FRANKIE GROUP s.r.o.
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum

  Vytvoření konstrukčních podkladů k realizaci karoserie závodního tahače. Návrh designu závodního trucku v sobě integruje i některé technické prvky, jako řešení aerodynamiky nebo chlazení motoru a brzd.
 • KŘENEK, L.; MULTÁŇOVÁ, K.:
  Design vstřikovacího lisu.,
  Konference diplomových prací 2010, http://kdp2010.fme.vutbr.cz/pdf_projekt_kdp.php?id=31, pp.36-37, ISBN 978-80-214-3668-8, (2010), FSI VUT Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Konference diplomových prací 2008, Brno, 03.06.2008-04.06.2008

  Řešení designu vstřikovacího lisu. Jedná se o stroj určený pro výrobu plastových dílů technologií tváření. Vstřikovací lis má vertikální uspořádání vstřikovací a uzavírací jednotky a disponuje rotačním stolem.
 • KŘENEK, L.:
  Prezentace designu balónového hořáku Ignis.,
  DesignPro - Český průmyslový design 1990-2010, pp.236-237, ISBN 978-80-903531-0-7, (2010), Jindřiš Dušek - Signum
  kapitola v knize

  Prezentace návrhu designu průmyslového výrobku v reprezentativní publikaci DesignPro - Český průmyslový design 1990-2010. Balónový hořák má převratnou konstrukci se vstupem vzduchu zespodu miskou hořáku. Hlavní designérskou myšlenkou je nahrazení valcového krytu tryskoviště horizontálními lamelami a ergonomie ovládacích prvků.
 • KŘENEK, L.; ZVONEK, M.:
  Prezentace designu profesionálního drtiče potravinových odpadů,
  DesignPro - Český průmyslový design 1990-2010, pp.207-207, ISBN 978-80-903531-0-7, (2010), Jindřich Dušek - Signum
  kapitola v knize

  Prezentace návrhu designu profesionálního drtiče potravinových odpadů v reprezentativní knize DesignPro - Český průmyslový design 1990-2010. Funkční design nového a původního drtiče odpadů potravin byl navržen pro firmu, která dovážela drtiče ze zahraničí. Oproti importovaným výrobkům zlepšila nová konstrukce a design českého drtiče jeho funkci a zvýšila životnost. Integrovaný sifon zabudovaný přímo v odlitku drticí komory je chráněn patentem.
 • KŘENEK, L.; ZVONEK, M.:
  21. Biennial of Industrial Design,
  21. Biennial of Industrial Design, pp.115-151, ISBN 978-961-6669-06-1, (2008), The architecture Museum of Lubljana
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 21st Biennial of Industrial Design, Ljubljana, Slovenia, 02.10.2008-02.11.2008

  Prezentace 4 úspěšných studentských prací, které byly oceněny na 21.Bienále průmyslového designu v Ljubljani s autorským podílem pedagoga. Například oceněná práce - design automatické pračky prezentuje nekonvenční uspořádání bubnu a hravý přístup k výtvarnému zpracování. Design dávkovače inzulínu je zase zpracován s vysokou tvarovou čistotou a vyniká kultivovaným výrazem.