Ing. Jan Čermák, Ph.D., MBA

E-mail:   cermak.ja@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor tribologie
Zařazení:   Výzkumný pracovník

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 01.01.1989-01.01.1994, Brno, fakulta strojní VUT v Brně, inženýrské studium
  • 01.01.1995-01.01.1998, Brno, fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, doktorské studium ukončené obhajobou disertační práce
  • 01.01.2004-01.01.2007, Sheffield/Praha, studium MBA organizované Sheffield Hallam university a masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT

Přehled zaměstnání

  • 01.01.1994-01.01.1999, Brno, ABB Energetické systémy s.r.o., výpočtář, divize parních turbín
  • 01.01.1999-01.01.2001, Adamov, Adamovské strojírny a.s., asistent generálního ředitele
  • 01.01.2001-, Brno, KOYO Bearings česká republika s.r.o., Engineering Manager
  • 01.01.2011-, Brno, NETME centre, fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, technický pracovník

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT