Ing. Martin Valena

E-mail:   Martin.Valena@vut.cz 
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor tribologie
Zařazení:   Asistent
Místnost:   A3/601
Pracoviště:   Ústav konstruování
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   5
Obor:   Konstrukční a procesní inženýrství
Téma:   Hodnocení výkonosti maziv aplikovaných na temeno kolejnice
Školitel:   prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
Místnost:   A3/601

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT