Ing. et Bc. Tomáš Poláček

E-mail:   Tomas.Polacek2@vut.cz 
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor tribologie
Zařazení:   Asistent
Místnost:   A3/512
Pracoviště:   Ústav konstruování
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   3
Obor:   bez specializace
Téma:   Mechanismy superlubricity v kontaktech s kapalinových filmem
Školitel:   prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
Místnost:   A3/512

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT