Ing. Dana Rubínová, Ph.D.

E-mail:   rubinova@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor průmyslového designu
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   D5/306

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1997, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Průmyslový design
 • 2003, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 2001 - dosud, odborný asistent, Odbor průmyslového designu, Ústav konstruování, FSI VUT v Brně
 • 2000, externí pedagog, Odbor průmyslového designu, Ústav konstruování, FSI VUT v Brně
 • Praxe v oboru:
 • 1997 - 1998, Bekros tiskárna, Brno
 • 1995, průmyslový designér, Architektonická a designérská tvorba A+D, Brno

 

Pedagogická činnost

 • Ergonomie (YER)
 • Typologie designu (YDT)
 • Umění a řemesla (YDU)
 • Základy kresby (YKA)
 • Kresba geometrických objektů (YKG)
 • Kresba zátiší (YKS)
 • Kresba výrobku (YKV)
 • Invenční kresba (YKI)
 • Figurální kresba (YKF)
 • Atelier - seminář k diplomové práci I (YSZ)
 • Atelier - seminář k diplomové práci II (YSL)
 • Atelier- seminář k bakalářské práci (6AS)
 • Atelier - předdiplomový projekt (YPP)
 • Atelier - diplomový projekt (YAD)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Vědeckovýzkumná činnost: ergonomie v průmyslovém designu.
 • Metodika zahrnutí ergonomických aspektů do designérského návrhu.
 • Autor kategorizačního ergoalgoritmu a 3D vizualizace možných poloh a postavení člověka pro designérské aplikace.
 • Designérská činnost: Design průmyslového zboží, interiérů, grafický design, design obalů.

Mimouniverzitní aktivity

 • od 1998- člen České ergonomické společnosti- národní pobočky Mezinárodní ergonomické organizace
 • 2007- 2009 člen předsednictva České ergonomické společnosti

Projekty

 • Rajlich, J., Rubínová, D., Komárek O.: Design - tvorba posterů, FRVŠ, 1576/2000, G2, 2000
 • Rubínová, D.: Inovace předmětů oboru Průmyslový design ve strojírenství, FRVŠ 28/2007, 2007
 • OPVK CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Energetika a životní prostředí
 • OPVK CZ.1.07/2.3.00/35.0004 Popularizace výsledků vědy a výzkumu a podpora práce se studenty
 • OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0278 Studio digitálního sochařství a nová média 

   

   

   

   

    

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

0

Citace ostatní (bez autocitací)

1

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • RUBÍNOVÁ, D.:
  Design prostředků hromadné dopravy na Odboru průmyslového designu FSI VUT v Brně,
  Komfort a styl designu české hromadné dopravy, pp.1-6, ISBN 978-80-86863-93-1, (2010), Muzeum umění a designu Benešov
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Komfort a styl designu české hromadné dopravy, Praha, 25.11.2010-25.11.2010

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • RUBÍNOVÁ, D.:
  Analysis of the subsystem of a man and a product in the creative process of an industrial designer.,
  NES 2007- Ergonomics for a future., pp.66-70, (2007), Chalmers University of Technology
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NES 2007, Lysekil, 01.10.2007-03.10.2007

  Příspěvek se věnuje vztahu člověk - produkt, problematice respektování lidského faktoru v návrzích sériově vyráběných produktů.
 • RUBÍNOVÁ, D.:
  Education of industrial designers in the Czech Republic at the Brno University of Technology.,
  NES 2007- Ergonomics for a future., pp.42-47, (2007), Chalmers University of Technology
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NES 2007, Lysekil, 01.10.2007-03.10.2007

  Příspěvek se zabývá problematikou průmyslového designu v České Republice, konkrétně na Odboru průmyslového designu- náplní ergonomických předmětů a metodologií výuky.
 • RUBÍNOVÁ, D.:
  Ergonomics as a necessary component of the industrial designers education.,
  Ergonomics 2007, pp.61-66, ISBN 978-953-98741-4-6, (2007), Croatian Society of Ergonomics
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Ergonomics 2007- 3rd. International Ergonomics Conference, Zagreb, 13.06.2007-16.06.2007

  Pro průmyslového designéra je nezbytné postupné zahrnování ergonomických požadavků a aspektů do návrhové fáze projektu.
 • RUBÍNOVÁ, D.:
  Obalový design jako specifický nástroj propagace výrobku.,
  Krásné stroje II, pp.36-36, ISBN 978-80-86830-03-2, (2007), Sdružení Bienále Brno
  kapitola v knize

  Obalový design v současnosti stále více nabývá na významu. Má-li obal zaujmout, musí dokonale splňovat dva základní požadavky. Prvním z nich je funkčnost a praktičnost, tím druhým pak účinnost jeho designu - obal je tím, čím výrobek v prodejně zákazníka osloví a čím mu případně nabídne i svou přidanou hodnotu.
 • RUBÍNOVÁ, D.:
  Ergonomická optimalizace pracovního prostředí pro grafické a projekční práce.,
  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 200613.6.2006, pp.280-285, ISBN 80-86634-86-8, (2006), VŠB-TU Ostrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NES 2007, Lysekil, 01.10.2007-03.10.2007

  Příspěvek je zaměřen na optimalizování počítačového pracoviště grafika, projektanta, konstruktéra či designéra tak, aby se minimalizovala pracovní zátěž se všemi pro zdraví nepříznivými důsledky. Toto pracoviště má na rozdíl od klasického počítačového pracoviště to specifikum, že se jedná o složitější systém kladoucí vyšší nároky na uspořádání jednotlivých prvků. Soustava je modelována s ohledem na antropometrické parametry člověka, pracovní polohu vsedě, souslednost pracovních pohybů konaných v manipulačním prostoru a vhodné optické charakteristiky prostředí. To vše se zvláštním zřetelem na užitnost a pohodu soustavy.