Ing. Filip Jeniš

E-mail:   Filip.Jenis@vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor technické diagnostiky
Zařazení:   Asistent
Místnost:   A3/701
Pracoviště:   Ústav konstruování
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   kombinované studium
Ročník:   6
Obor:   Konstrukční a procesní inženýrství
Téma:   Semiaktivně řízený systém vypružení železničního vozidla
Školitel:   doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT