Ing. Michal Okál

E-mail:   Michal.Okal@vut.cz 
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor tribologie
Zařazení:   Asistent
Místnost:   A3/601
Pracoviště:   Ústav konstruování
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   4
Obor:   Konstrukční a procesní inženýrství
Téma:   Vliv parametrů ložiska na mazání EHD kontaktů pomocí plastických maziv
Školitel:   prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT