Ing. David Škaroupka, Ph.D.

E-mail:   skaroupka@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor reverzního inženýrství a aditivních technologií
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   D5/439
Pracoviště:   Děkanát
Centrum studentských aktivit
Zařazení:   Technický pracovník

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2008 Ing.    Průmyslový design, Ústav konstruování, FSI, VUT Brno
 • 2013 Ph.D. Konstrukční a procesní inženýrství, FSI VUT Brno

Přehled zaměstnání

 • od 2015 Odbor Reverzního inženýrství a aditivních technologií, Odborný asistent
 • od 2013 NETME Centre - Technik, Vědeckovýzkumný pracovník
 • od 2010 lektor Rhinoceros 3D
 • 2008–2009 design a konstrukce zdravotnických zařízení
 • 2007–2008 grafika, signmaking

Pedagogická činnost

 • YPA Počítačové modelování - Alias Design
 • YRP Rapid prototyping a 3D digitalizace
 • ZM2 3D modelování ploch - Catia, Alias
 • ZM1 Parametrické modelování - Inventor, Catia, Rhinoceros
 • ZKR Inženýrský projekt

 • Základy Reverzního inženýrství (ZRI)
 • Počítačové modelování - Rhinoceros 3D (YPM)
 • Základy kresby (YKA)
 • Ateliér Produktový design (YA5)
 • Invenční kresba (YKI)

 

Vědeckovýzkumná činnost

 • 2010 - 2011             Project in Portugal University of Minho: Hybrid learning materials
 • 2010             Standard university project: Support of Stereoscopic Visualisations
 • 2009             Research about  car styling, cooperation with Ing. Čeněk Šandera
 • 2010                      Ljubljana, Slovenia: Exhibition of “BIO” – Industrial design bienale
 • 2009                      Brno: Exhibition ‘Sada69‘ five authors with painting and photos
 • 2008                      Uherské Hradiště: Exhibition of students from Industrial design department
 • 2008                      Praha: Exhibition ‘New Goods 2008‘
 • 2007                      Rotterdam: Workshop with students from Rotterdam University.     (Developing new design of Open Source Green Vehicle) modeling the car bodies from industrial clay
 • 2007                      Drienovec:  International creative symposium–exhibitions of paintings and sculptures
 • 2006                         Brno: Workshop with students from Rotterdam University for 1UP Toys         (developing new design of toys) design and visualisations
 • 2005                         Brno: Digital Fusion (exhibition) posters of audiosystem designs

 

Akademické stáže v zahraničí

09/2010 - 02/2011 University of Minho, Portugalsko, Odbor informačních systémů, EngageLab - projekt Hybrid Learning Materials

link: http://www.engagelab.org/

Projekty

 • TJ01000354 Vývoj procesních parametrů aditivní výroby vysoce plněných odpadních termoplastů, Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky,
 • Využití 3D stereoskopie pro zobrazování virtuálních modelů v rozšířené realitě, FSI-S-10-44, 2010 -specifický výzkum
 • Podpora tvorby modelů na čtyřosé frézce, 2657 G2, 2010 FRVŠ

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • ONDRA, M.; ŠKAROUPKA, D.; RAJLICH, J.:
  Innovating product appearance within brand identity, Emerald Publishing Limited
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PALOUŠEK, D.; BRANDEJS, J.; ŠKAROUPKA, D.:
  Vývoj rotačního systému pro polohování satelitní antény
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • TESAŘOVÁ, M.; ZIKMUND, T.; KAUCKÁ, M.; ADAMEYKO, I.; JAROŠ, J.; PALOUŠEK, D.; ŠKAROUPKA, D.; KAISER, J.:
  Use of micro computed-tomography and 3D printing for reverse engineering of mouse embryo nasal capsule, IOP Publishing
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KALASOVÁ, D.; ZIKMUND, T.; JAROŠ, J.; TESAŘOVÁ, M.; KAUCKÁ, M.; ADAMEYKO, I.; PALOUŠEK, D.; ŠKAROUPKA, D.; KAISER, J.:
  Industrial Tomography System for Answering Biological Issues: Development of the Mouse Embryo Face.,
  The e-Journal of Nondestructive Testing, pp.1-9, ISSN 1435-4934, NDT.net
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: 6th Conference on Industrial Computed Tomography (ICT) 2016, Wels, Austria, 09.02.2016-12.02.2016
 • ONDRA, M.; MACHÁLEK, R.; ŠKAROUPKA, D.; SEMRÁD, D.; UHLÍŘ, F.:
  Assessment of industrial design projects with use of online evaluation system,
  The Latest Methods of Construction Design, pp.69-74, ISBN 978-3-319-22761-0, (2016), Springer International Publishing
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 55th International Conference of Machine Design Departments, Beroun, 09.09.2014-12.09.2014
 • ONDRA, M.; MACHÁLEK, R.; ŠKAROUPKA, D.; SEMRÁD, D.; UHLÍŘ, F.:
  Assessment of industrial design projects with use of online evaluation system,
  Book of Proceedings of the 55th International Conference of Machine Design Departments, pp.63-68, ISBN 978-80-01-05542-7, (2014)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 55th International Conference of Machine Design Departments, Beroun, 09.09.2014-12.09.2014
 • ČOUPEK, P.; ŠKAROUPKA, D.; PÁLKOVÁ, J.; KONVIČNÝ, J., KREJČIŘÍK , M., RADOŠ, J.:
  Experimental Mobile Robot with Hybrid Undercarriage,
  Mechatronics, pp.405-411, ISBN 978-3-642-23243-5, (2012)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 9th International Conference Mechatronics 2011, Varšava, 21.09.2011-24.09.2011
 • ŠKAROUPKA, D.; ŠANDERA, Č.; SEDLÁČKOVÁ, V.; KRÁL, J.:
  Developing of the manipulative sketch generator for the product design,
  53. Mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů, pp.297-302, ISBN 978-80-214-4533-8, (2012)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 53rd International Conference of Machine Design Departments, Mikulov, 12.09.2012-14.09.2012
 • ŠANDERA, Č.; ŠKAROUPKA, D.:
  Heuristic statistical generation of graphical curves,
  Mendel 2012, pp.494-499, ISBN 978-80-214-4540-6, (2012)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 18th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2012, Brno University of Technology, 27.06.2012-29.06.2012
 • ŠKAROUPKA, D.; ŠANDERA, Č.:
  Automated design of vehicle silhouette using genetic algorithms and statistical analysis,
  MECCA - Journal of Middle European Costruction and Design of Cars, Vol.2011, (2011), No.3, pp.1-5, ISSN 1214-0821, MECCA
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SYLLA, C., BRANCO, P., COUTINHO, C., COQUET, M. E., ŠKAROUPKA D.:
  TOK - a Tangible Interface for Storytelling,
  HUMAN-COMPUTER INTERACTION, pp.1363-1368, ISBN 978-1-4503-0268-5, (2011), ACM New York, NY, USA 2011
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Conference of human-computer interaction, VANCOUVER, 07.05.2011-11.05.2011

Seznam publikací na portálu VUT