Ing. Milan Omasta, Ph.D.

E-mail:   omasta@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor tribologie
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A3/508

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2013 - Ph.D. - Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor: Konstrukční a procesní inženýrství, téma práce: Studium utváření elastohydrodynamických mazacích filmů u hypoidních převodů.
 • 2009 - Ing. - Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor: Konstrukční inženýrství, téma práce: Pevnostně-napjatostní analýza protézy dolní končetiny.
 • 2007 - Bc. - Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor: Strojní inženýrství, téma práce: Mechanizmus Stirlingova motoru.

Přehled zaměstnání

 • 2014 - dosud - Vědecký pracovník, Odbor Tribologie, Ústav Konstruování, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně. 
 • 2011 - 2014 - Asistent, Ústav Konstruování, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně.
 • 2010 - 2011 - Technicko hospodářský pracovník, Ústav Konstruování, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně.

Pedagogická činnost

Předměty vyučované v bakalářském studijním programu B3S-P Strojírenství – vedení cvičení:

 • Konstruování strojů – strojní součásti [5KS],
 • Konstruování strojů – převody [6KT],
 • Konstruování strojů – mechanismy [6KM],

Předměty vyučované v navazujícím magisterském studijním programu M2I-P Strojní inženýrství: – vedení cvičení:

 • Tribologie [ZTR],
 • Týmový projekt [ZKP],
 • Inženýrský projekt [ZKR].

Vědeckovýzkumná činnost

Hlavní oblasti vědeckovýzkumné činnosti:

 • Experimentální studium tenkých elastohydrodynamických mazacích filmů.
 • Tribologie kontaktu kola a kolejnice.
 • Studium tření a opotřebení suchých i mazaných kontaktů.
 • Pevnostně-napjatostní analýza protetických komponent.

Základní scientometrické ukazatele podle Scopus:

 • celkový počet článků 13, celkový počet citací 11, celkový počet citací bez autocitací 11, h-index 2.

Profil Google Scholar: http://scholar.google.cz/citations?user=F96naTcAAAAJ&hl=cs

Klíčová slova

 • Experimentální výzkum.
 • Konstruování strojů.
 • Tribologie.

Projekty

Účast na řešení projektů základního a aplikovaného výzkumu:

 • Rail Infrastructure Systems Engineering Network (projekt H2020-MSCA-RISE-2015 č. 691135), 2016-2020, spoluřešitel.
 • Výzkum a vývoj proaktivně řízených systémů mazání (projekt TAČR č. FV10474), 2016-2020.
 • Výzkum a vývoj automatického prediktivního mazacího systému (projekt TAČR č. TH01011136), 2015-2018.
 • Výzkum a vývoj systému pro aktivní řízení adheze v kolejové dopravě (projekt TAČR č. TA04030528), 2014-2017.
 • Výzkum a vývoj progresivního pískovacího systému kolejových vozidel (projekt TAČR č. TA02030850), 2012-2014.
 • Výzkum a vývoj adaptivního systému mazání okolků kolejových vozidel (projekt MPO č. FR-TI3/442), 2011-2013.
 • Rozvoj mezinárodního tribologického výzkumného týmu (projekt MŠMT č. EE2.3.20.0126), 2011-2014.
 • Studium utváření mazacích filmů za podmínek nedostatečného zásobování kontaktu mazivem (projekt FSI č. FSI-J-12-1783), 2012.
 • Vliv reologie na mazání reálných kontaktů (projekt FRVŠ č. FRVŠ 3189/2011 G1), 2011.
 • Studium mechanizmů utváření mazacího filmu za podmínek různé orientace vektorů rychlostí třecích povrchů (projekt FSI č. FSI-J-11-36/1349), 2011.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

11

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

1

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • WANG, J.; LUBRECHT, AA.; ŠPERKA, P.; OMASTA, M.; KANETA, M.:
  Effect of high slide-roll ratio on thermal elastohydrodynamic lubrication in line contacts with surface waviness, Sage
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • OMASTA, M.; MACHATKA, M; SMEJKAL, D.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Influence of sanding parameters on adhesion recovery in contaminated wheel–rail contact, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PALOUŠEK, D.; OMASTA, M.; KOUTNÝ, D.; BEDNÁŘ, J.; DOKOUPIL, F.; KOUTECKÝ, T.:
  Effect of matte coating on 3D optical measurement accuracy, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • JANALIK, P.; FICHTER, T.; ŠPERKA, P.; OMASTA, M.; RAUSER, P.:
  Three-dimensional optical assessment of experimental iatrogenic mechanical damage to canine dental enamel caused by a sonic scaler, CZECH ACADEMY AGRICULTURAL SCIENCES
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • Galas Radovan, Smejkal David, Omasta Milan, Hartl Martin:
  Twin-disc Experimental Device for Study of Adhesion in Wheel-rail Contact
 • GALAS, R.; OMASTA, M.:
  The Effect of Friction Modifier on the Wheel-Rail Contact,
  55th International Conference of Machine Design Departments, pp.123-128, ISBN 978-80-01-05542-7, (2014)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 55th International Conference of Machine Design Departments, Beroun, 09.09.2014-12.09.2014
 • FRÝZA, J.; OMASTA, M.:
  The Experimental Determination of the Grease Amount to Effective Wear Reduction in the Wheel-Rail Contact,
  Book of Proceedings of the 55th International Conference of Machine Design Departments, pp.117-122, ISBN 978-80-01-05542-7, (2014)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 55th International Conference of Machine Design Departments, Beroun, 09.09.2014-12.09.2014
 • GALAS, R.; SMEJKAL, D.; OMASTA, M.; HARTL, M.:
  Twin-Disc Experimental Device for Study of Adhesion in Wheel-Rail Contact,
  Engineering Mechanics, Vol.21, (2014), No.5, pp.329-334, ISSN 1805-4633, Association for Engineering Mechanics
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HARTL, M.; KŘUPKA, I.; OMASTA, M.; ŠPERKA, P.:
  Recent Advances and Problems in Lubricated Hertzian Contacts,
  Engineering Mechanics 2014, pp.34-38, ISBN 978-80-214-4871-1, (2014), Brno University of Technology
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 2014, Svratka, 12.05.2014-15.05.2014
 • OMASTA, M.; FRÝZA, J.; HARTL, M.; KŘUPKA, I.:
  Study of Effects of Wheel Flange/Rail Gauge Contact Lubrication,
  Proceedings of World Tribology Congres 2013, pp.3007-3009, ISBN 9781634393522, (2013), Politecnico di Torino (DIMEAS)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 5th World Tribology Congress, Turín, 08.09.2013-13.09.2013
 • STAHL, K.; MICHAELIS, K.; MAYER, J.; WEIGL, A.; LOHNER, T.; OMASTA, M.; HARTL, M.; KŘUPKA, I.:
  Theoretical and Experimental Investigations on EHL Point Contacts with Different Entrainment Velocity Directions,
  TRIBOLOGY TRANSACTIONS, Vol.56, (2013), No.5, pp.728-738, ISSN 1040-2004, Taylor & Francis
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • OMASTA, M.; FRÝZA, J.; HARTL, M.; KŘUPKA, I.:
  An experimental approach to the study of rail wheel/flange lubrication,
  Society of Tribologists & Lubrication Engineers Annual Meeting & Exhibition 2013 / Proceedings of a meeting held 5-9 May 2013, Detroit, Michigan, USA., pp.1-3, ISBN 978-1-62993-289-7, (2013), Society of Tribologists and Lubrication Engineers
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: STLE 2012 Annual Meeting & Exhibition, Renaissance Grand & America's Center St. Louis, Missouri (USA) , 06.05.2012-10.05.2012
 • OMASTA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Effect of Surface Velocity Directions on Elastohydrodynamic Film Shape, Taylor & Francis
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • OMASTA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  THE CONTRIBUTION OF A SLIDING VELOCITY TO EHL FILM THICKNESS DISTRIBUTION,
  ASME/STLE 2012 International Joint Tribology Conference, pp.1-3, ISBN 978-0-7918-4508-0, (2012), ASME/STLE
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: ASME/STLE 2012 International Joint Tribology Conference, Denver, 2012, Denver, Colorado, USA, 08.10.2012-10.10.2012
 • OMASTA, M.:
  Tribology of Wheel-Rail Contact: a Review of Laboratory Experimental Research,
  Conference Proceedings - 53 rd International Conference of Machine Design Departments, September 12-14, 2012 Mikulov, Czech Republic, pp.219-222, ISBN 978-80-214-4533-8, (2012)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 53rd International Conference of Machine Design Departments, Mikulov, 12.09.2012-14.09.2012
 • OMASTA, M.; HARTL, M.; KŘUPKA, I.:
  EFFECT OF SURFACE VELOCITY DIRECTIONS ON EHD FILM SHAPE,
  STLE 2012 Annual Meeting & Exhibition, pp.1-3, ISBN 978-0-7918-4508-0, (2012), Society of Tribologists and Lubrication Engineers
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: STLE 2012 Annual Meeting & Exhibition, Renaissance Grand & America's Center St. Louis, Missouri (USA) , 06.05.2012-10.05.2012
 • OMASTA, M.; PALOUŠEK, D.; NÁVRAT, T.; ROSICKÝ, J.:
  Finite element analysis for the evaluation of the structural behaviour, of a prosthesis for trans-tibial amputees, ELSEVIER SCI LTD
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • OMASTA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Study of elastohydrodynamic film shape under different directions of velocity vectors,
  ASME/STLE 2011 International Joint Tribology Conference, pp.1-3, ISBN 978-0-7918-5474-7, (2011), ASME/STLE
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: ASME/STLE 2011 International Joint Tribology Conference, Los Angeles, 2011, Los Angeles, CA, 24.10.2011-26.10.2011
 • OMASTA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Effect of surface velocity directions on elastohydrodynamic film shape,
  ECOTRIB 2011, pp.531-532, ISBN 978-3-901657-38-2, (2011), The Austrian Tribology Society
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 3rd European Conference on Tribology, Vídeň, 07.06.2011-09.06.2011
 • OMASTA, M.:
  Simulace mazaného kontaktu mezi boky zubů hypoidních převodů,
  Zborník referátov, 51. Medzinárodná vedecká konferencia katedier časti a mechanizmov strojov, pp.225-228, ISBN 978-80-970-294-1-8, (2010), C-PRESS - Vydavatelstvo a tlačiareň, Košice
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 51. Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov, Čingov, 08.09.2010-10.09.2010
 • PALOUŠEK, D.; NÁVRAT, T.; OMASTA, M.; ŠESTÁK, J.:
  Loading character of transtibial prosthesis,
  Modeling and optimization of physical systems, pp.79-84, ISBN 978-83-60102-50-3, (2008), Wydawnictvo Katedry Mechaniki Stosowanej
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 12th International Seminar of Applied Mechanics, Wisla, 13.06.2008-15.06.2008

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • OMASTA, M.; MACHATKA, M; SMEJKAL, D.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Influence of sanding parameters on adhesion recovery in contaminated wheel–rail contact, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  V této práci byl vyvinut nový stroj se dvěma disky v měřítku 1: 3 ke studiu adheze mezi kolem a kolejnicí za různých podmínek. Vliv parametrů pískování, jako je množství písku, prokluzu kol a rychlosti valení byl zkoumán pomocí reálného pískovacího systému v kontaktu kontaminovaného vodou, listy a plastickým mazivem. Bylo prokázáno, že za mokra má množství písku aplikovaného během pevně stanoveného časového období významný vliv na využití adheze pouze pro nízké prokluzy kol a nízké rychlosti valení.
 • STAHL, K.; MICHAELIS, K.; MAYER, J.; WEIGL, A.; LOHNER, T.; OMASTA, M.; HARTL, M.; KŘUPKA, I.:
  Theoretical and Experimental Investigations on EHL Point Contacts with Different Entrainment Velocity Directions,
  TRIBOLOGY TRANSACTIONS, Vol.56, (2013), No.5, pp.728-738, ISSN 1040-2004, Taylor & Francis
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Tento článek je zaměřen na vliv směru unášivé rychlosti na elastohydrodynamický mazací film. Byl použit iozotermální EHD model za ustálených podmínek v širokém rozsahu vstupních parametrů zahrnujících unášivou rychlost, kontaktní tlak a úhle unášivé rychlosti. Výsledky byly porovnány s experimentálními měřeními pomocí optického tribometru typu ball-on-disk a dvoudiskového stroje s kapacitantní metodou.
 • OMASTA, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Effect of Surface Velocity Directions on Elastohydrodynamic Film Shape, Taylor & Francis
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Tento článek je zaměřen na vliv úhlu mezi směrem unášivé rychlosti maziva a skluzové rychlosti na elastohydrodynamický mazací film. Byla použita kolorimetrická interferometrie ke stanovení rozložení tloušťky mazacího filmu v hladkém kontaktu skleněného disku a ocelové kuličky za účelem poskytnutí základních informací o vlivu velikosti skluzu a jeho orientaci.
 • OMASTA, M.; PALOUŠEK, D.; NÁVRAT, T.; ROSICKÝ, J.:
  Finite element analysis for the evaluation of the structural behaviour, of a prosthesis for trans-tibial amputees, ELSEVIER SCI LTD
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Článek se zaměřuje na analýzu mechanických vlastností transtibiální protézy s chodidlem Sure-flex a dalších zatěžovaných komponentů.