doc. Ing. arch. Jan Rajlich

E-mail:   rajlich@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor průmyslového designu
Zařazení:   Docent
Místnost:   A3/709

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1968, maturita, Střední všeobecně vzdělávací škola v Brně - Lerchova, přírodovědná větev
 • 1974, Ing. arch., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,  obor architektura, diplomový projekt u akad. arch. O. Döberta
 • 1995, doc., Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha, obor grafický design

Přehled zaměstnání

 • 1974–1975, vojenská služba - projektant, Projekční správa Vojenských staveb, Praha-Horní Počernice
 • 1974–1981, architekt - interiérista, Státní projektový ústav obchodu v Brně
 • 1981–1994, malíř a grafik, registrovaný u Českého fondu výtvarných umění (1981–1983 a 1989–1994 na tzv. volné noze)
 • 1983–1989, středoškolský profesor (grafika, písmo, design), Střední uměleckoprůmyslová škola (dnes SŠUD) v Brně
 • 1994–dodnes, akademický pracovník, Odbor průmyslového designu, Ústav konstruování FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

Vědeckovýzkumná činnost

 • Ve vlastní designérské a umělecké tvorbě se zabývá grafickým designem (značky, plakáty, jednotný vizuální styl, orientační grafika, typografická úprava tiskovin), volnou grafikou (serigrafie, počítačová grafika) a malbou (v současnosti koláž).
 • Zúčastnil se více než 170 kolektivních výstav v ČR a 220 v zahraničí.
 • Uspořádal 37 samostatných výstav, např.:
 • 1987, Jan Rajlich ml., grafický design; Kabinet designu, Brno
 • 1988, Serigrafie a počítačová grafika; Divadlo hudby, Olomouc
 • 1991, Jan Rajlich jun., grafičeskij dizajn; Dizajn centr VNIITE, Moskva (Rusko)
 • 1992, Rajlich (1920) + Rajlich (1950) (s J. Rajlichem st.); Galerie Chagall, Ostrava
 • 1994, Jan Rajlich Jr. – Serigraphien; České centrum, Vídeň (Rakousko)
 • 1995, Jan Rajlich jr – plakaty/serigrafie; Galerie Českého centra, Varšava (Polsko)
 • 1995, Jan Rajlich Jr. – grafika; Galéria mesta Bratislavy, Galéria aktualít, Bratislava (Slovensko)
 • 1998, Rajlichs (s J. Rajlichem st.); Plakatmuseum am Niederrhein, Emmerich (Německo)
 • 1999, Jan Rajlich Junior Exhibition, Millhouse of the Times; ddd (DNP Duo Dojima) Gallery Osaka (Japonsko)
 • 2001, Generations of Posters – The Rajlichs in Colorado (s J. Rajlichem st.); Museum of Contemporary Art, Fort Collins (USA)
 • 2008, Schody s kódy; Den otevřených dveří brněnských ateliérů, Brno
 • 2009, Jan Rajlich ml. - Slova; Galerie ČAK, Praha
 • 2010, Jan Rajlich - 150 let (s J. Rajlichem st.); Galerie HaDivadlo, Brno
 • 2011, Jan Rajlich jr. Posters; Aquarium Gallery, National Institute of design, Ahmedabad (Indie)
 • 2018, Jan Rajlich ml. - Neviditelné hranice; Mestská veža, Galerie Jána Koniarka Trnava (Slovensko)
 • 2020, Jan Rajlich 70 - Intervence do expozice Art is Here, Moravská galerie Brno
 • 2020, Jan Rajlich ml. - 70 plakátů; Muzeum Vyškovska, Vyškov
 • 2020, Jan Rajlich Jr. - 70 posters; Galerie Terry Posters, Foyer Světozor, Praha
 • 2020, Jan Rajlich ml. - Plagáty; Rosenfeldov palác, Žilina (Slovensko)
 • 2021, Jan Rajlich ml. - Maikrosvět; Galerie Václava Chada, Zlín

Akademické stáže v zahraničí

 • Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, 2014
 • Glasgow Caledonian University, 2009, 2013
 • University of Applied sciences Salzburg, 2009
 • Rotterdam University, 2008
 • TU Košice, 2008

Univerzitní aktivity

 • 1996–2014, vedoucí Odboru průmyslového designu Ústavu konstruování FSI VUT v Brně
 • Člen rady studijního programu Průmyslový design ve strojírenství

Mimouniverzitní aktivity

 • 1987–1991, přispívající editor časopisu Design Journal, Seoul, kde připravuje speciální čísla Bienále Brno (1988) a Design v Československu (1990)
 • 1987–2004, členem (1993–1998 předsedou) organizačního výboru Mezinárodního bienále grafického designu v Brně
 • od 1988-dosud, organizuje výstavy, např.: Ilustrátoři Rovnosti (1988), Vizuální interpretace, St. Pölten (1991), Lublaň (1992) a Budapešť (1993), Průřezy – Sdružení Q (1993), Vizuální interpretace II, Brno (1994), Svět na dosah (1996), Abeceda designu, Brno (1996), Design na strojní fakultě (1996–1997), Czech Visual Art Exhibition, Sharjah - UAE (1999), Grafický design 2000, Brno (2000), Dan Reisinger – Svitky ohně (2000), Ekoplakát, Brno (2001 a 2006), 20 – Dvacítky Bienále Brno (2002), Krásné stroje, Brno (2003), Novoročenky 2004, Brno (2003), Horizonty ilustrace, Brno (2004), Novoročenky, Brno (2006), Identita/Identity, Brno (2006), Divadlo svět (2007), Echo grafického designu TW-CZ (2008), SBB AD Art and Design 2012 (2012), SBB Power Poster I a II (2017, 2018), Vision 100 (2018), Hommage: Jan Rajlich 100 (2020) aj.
 • 1992 a 1999, členem (1992 předsedou) mezinárodní poroty Mezinárodního bienále plakátu Golden Bee, Moskva
 • 1994–1998, třikrát členem výběrové poroty Mezinárodního bienále grafického designu v Brně
 • 1994, členem mezinárodní poroty Mezinárodního trienále Zgraf Záhřeb
 • 1996–2001, člen redakční rady Revue vizuálnej komunikácie Košice
 • 1997 a 2004, členem (1997 předsedou) mezinárodní poroty Mezinárodního trienále ekologické grafiky 4yj Blok Charkov
 • 1997, členem mezinárodní poroty Mezinárodního bienále divadelního plakátu Rzeszów
 • od 1999, 8 krát členem mezinárodní poroty Mezinárodního trienále Ekoplagát v Žilině
 • 1998, přednáší na sympoziu o Bienále Brno, JIDPO Tokyo
 • od 2001-dosud, editorem SBB, čtvrtletníku (od 2015 ročenky) ze světa designu
 • 2007, předseda výběrové poroty Mezinárodního bienále plakátu v Teheránu a přednáší v Muzeu současného umění Teherán, Írán
 • 2006–2017, přednáší na různých univerzitách na Tchaj-wanu (10 cest)
 • od 2008-dosud, editorem KVÉ-buletýnu, čtvrtletníku multioborového uměleckého Sdružení Q
 • 2009, členem mezinárodní poroty 10. mezinárodního bienále plakátu v Mexiku
 • 2012, členem mezinárodní poroty Mezinárodního trienále plakátu v Trnavě
 • 2020, členem mezinárodní poroty International Plakat-Ausstellung, Lipsko
 • 2021, členem mezinárodní poroty Peru Design Biennial, Lima

atd.

Spolupráce s průmyslem

 • Ve své grafické praxi spolupracoval od roku 1974 s velkou řadou podniků, firem a institucí.
 • Spolupracoval na jednotném vizuální stylu BVV Brno, zpracoval design-manuál pro MEZ Mohelnice, Olšanské papírny, Orgrez Brno, navrhoval podnikové značky a logotypy např. Envibrno, Chepos Engineering, Orgrez, Florentina, Fakulta architektury, Fakulta strojní atd.
 • Spolupracoval na informační grafice a orientačních systémech pro BVV Brno, Město Brno, Hotel Morava Pohořelice, SUB Uherský Brod (ovladače) atd.

Klíčová slova

grafický design, vizuální komunikace, informační grafika, plakát, design

Ocenění vědeckou komunitou

 • 1991, čestným členem Masarykovy akademie umění Praha
 • 1995, čestným členem ISGD - International Society of Graphic Designers, USA
 • 2002, Cena Města Brna za rok 2001 v oboru užité umění
 • 2018, cena IPA Leipzig, Německo
 • 2019, stříbrná medaile VUT Brno
 • 2019, čestné uznání SIPF Shenzhen, Čína

Projekty

 • Studio digitálního sochařství a nových médií, OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0278, 2012-2014 (spoluřešitel)
 • Vývoj zobrazovacích metod pro prezentace designérských objektů ve virtuálním prostředí, VUT, 2011-2013 (spoluřešitel)
 • Pracoviště pro vytváření modelů a finalizaci designérských projektů studentů, Fond rozvoje vysokých škol, 2010 (spoluřešitel)
 • Využití 3D stereoskopie pro zobrazování virtuálních modelů v rozšířené realitě, VUT, 2010 (spoluřešitel)
 • Energetika a životní prostředí, OPVK CZ.1.07/1.1.00/08.0010, 2010-2012 (spoluřešitel)
 • Studentská dílna pro výrobu plastových prototypů, Fond rozvoje vysokých škol, 2009 (spoluřešitel)
 • Inovace předmětů oboru Průmyslový design ve strojírenství. Fond rozvoje vysokých škol, 2005
 • Design - tvorba posterů. Fond rozvoje vysokých škol, 2000 (spoluřešitel)
 • 20 – mezinárodní výstava Sdružení Bienále Brno – původní plakáty-ilustrace na téma čísla 20 k 20. mezinárodnímu bienále grafického designu Brno. Ministerstvo kultury ČR, zahraniční odbor, Odbor kultury Magistrátu m. Brna, 2001-2002
 • České a slovenské umění plakátu 1993-2003. Ministerstvo kultury ČR, zahraniční odbor, 2002-2003
 • Grafický design Tchaj-wan - ČR. Ministerstvo kultury ČR, zahraniční odbor, 2007-2008
 • Brno – hlavní město grafického designu 1999-2011 (Grafický design / Graphic Design 2000/2001, Scrolls of Fire – Dan Reisinger 2000, Svět přátel / World of Friends 2000, Ekoplakát 2001, Pařížský salón plakátu Unesco 2001, Novoročenky 2003-2004, Horizonty ilustrace 2004, Ekoplakát 2001, 2006 a 2009, Identita/Identity 2006, Divadlo svět/Theatre World 2007, SBB  AD 2011 atd.). Odbor kultury Magistrátu m. Brna, 1999-2011
 • Rajlich st. (náhrobek, pamětní deska, mezinárodní výstavní akce Rajlich 100). Odbor kultury Magistrátu m. Brna, 2019-2020

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

 • 1988–1990, členem Svazu českých výtvarných umělců
 • od 1990 – dosud, členem multioborového uměleckého Sdružení Q (UVU, Unie výtvarných umělců ČR)
 • od 1992 – dosud, členem (od 1999 předsedou) Sdružení Bienále Brno, profesního spolku designu vizuálních komunikací (UVU, Unie výtvarných umělců ČR – Icograda, ico-D)
 • od 1999 - Icograda / ico-D (International Council of Design), liaison pro Českou republiku

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • RAJLICH, J.:
  2 colors posters: The Rajlichs in Colorado, Solidarita,
  2 colors - Low Budget, High Impact, pp.22-23, ISBN 978-981-245-657-1, (2009), mao mao publications
  kapitola v knize
 • RAJLICH, J.:
  Humor Plakate: Pan Pimpipán, Rajlichs,
  Humor - Plakate aus aller Welt, pp.62-68, ISBN 978-3-928696-94-4, (2009), Kunstmuseum Dieselkraftwerk
  kapitola v knize
 • RAJLICH, J.:
  Almanach Q10/40,
  Almanach Q10/40, pp.1-144, ISBN 978-80-87167-03-8, (2008), Sdružení Q
  kapitola v knize
 • RAJLICH, J.:
  Skutečný svět,
  Mechatronika, vybrané problémy, pp.39-40, ISBN 978-80-214-3804-0, (2008), VUT Brno, Tribun
  kapitola v knize
 • RAJLICH, J.:
  Jan Rajlich Jr. - Why I design posters?,
  10a BICM, pp.38-39, (2008), Trama Visual
  kapitola v knize

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • RAJLICH, J.:
  Skutečný svět,
  Mechatronika, vybrané problémy, pp.39-40, ISBN 978-80-214-3804-0, (2008), VUT Brno, Tribun
  kapitola v knize

  Úvaha o budoucnosti člověka v závislosti na robotizaci, umělém světě a úloze designu v ní.
 • RAJLICH, J.:
  Jan Rajlich Jr. - Why I design posters?,
  10a BICM, pp.38-39, (2008), Trama Visual
  kapitola v knize

  Text o současnosti a budoucnosti propagačního média plakátu s autorskou ukázkou plakátu Jana Rajlicha (ml.) "Serigrafie".
 • RAJLICH, J.:
  Contemporary Echo of Czech Graphic design,
  Echo of Graphic Design Taiwan / Czech Republic, pp.6-40, ISBN 978-80-86830-08-7, (2008), Sdružení Bienále Brno
  kapitola v knize

  Článek o vývoji grafiky a českém grafickém designu v posledních 20 letech. Doplněno ukázkami prací - plakátů - současných českých designérů, z velké části členů Sdružení Bienále Brno, včetně ukázek vlastních prací.
 • RAJLICH, J.:
  Bienále Brno jako centrum grafického designu,
  Bullettin Moravské galerie v Brně, pp.215-227, ISBN 978-80-7027-174-2, (2007), Moravská galerie
  kapitola v knize

  Článek je věnován 15 letům Sdružení Bienále Brno, které se ve svých aktivitách zaměřilo zpočátku na přímou podporu Mezinárodního bienále grafického designu Brno, organizovaného Moravskou galerií v Brně. Jedním z cílů SBB se stala propagace oboru "grafický design" a také prezentace města Brno ve světě jako mezinárodního centra grafického designu. Popisována je historie SBB a nejdůležitější organizační, publikační a výstavní aktivity SBB (např. cyklus výstav Brno - hlavní město grafického designu, či iniciátorská a koordinační role SBB v IBCC - International Biennales Coordination Committee). Na pozadí těchto aktivit je také komentován celkový vývoj oboru grafický design. Článek je doplněn kompletním seznamem vydaných publikací a uspořádaných výstav SBB 1993-2007.
 • RAJLICH, J.:
  All men are Brothers, Designers Edition,
  All men are Brothers, Designers Edition, pp.460-465, ISBN 3-9810544-0-7, (2006), Hesing
  kapitola v knize

  Rozhovor, biografie a devět reprodukcí z tvorby autora na téma grafický design a plakát.