doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

E-mail:   Petr.Svoboda@vut.cz 
Osobní stránka:   https://scholar.google.cz/citations?user=jXBWSiAAAAAJ&hl=cs
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor tribologie
Zařazení:   Docent
Místnost:   A3/605

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2016, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství.
 • 2009, Ph.D., Fakulta Strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav konstruování, studijní obor Konstrukční a procesní inženýrství.
 • 2005, Ing., Fakulta Strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav konstruování, studijní obor Aplikovaná mechanika.

Přehled zaměstnání

 • 2016-dosud, docent, odbor Tribologie, Ústav konstruování FSI VUT v Brně
 • 2009-2015, odborný asistent, Ústav konstruování FSI VUT v Brně
 • 2006-2008, technicko hospodářský pracovník, Ústav konstruování FSI VUT v Brně
 • 2005-2009, doktorand doktorské prezenční studium FSI VUT v Brně  
 • 2001 - konstruktér, Česká zbrojovka a.s.

Pedagogická činnost

 • Předměty vyučované v bakalářském studijním programu  B-STI Strojní inženýrství: CAD (FSI-3CD), Konstruování (FSI-2K), Konstruování a CAD (FSI-4KC).
 • Předměty vyučované v doktorském studijním programu D4Z-P Stroje a zařízení: Vědecko-výzkumný projekt a jeho řízení (FSI-9VPR).
 • Vedení bakalářských a diplomových prací z oblasti tribologie.

Vědeckovýzkumná činnost

Akademické stáže v zahraničí

 • 2015 - University of Birmingham, School of Metallurgy and Materials, Birmingham, Velká Británie.
 • 2019 - Technische Universität Wien, Institute of Engineering Design and Product Development.

Univerzitní aktivity

 • 2021-dosud, člen komory akademických pracovníků Akademického senátu FSI.
 • 2021-dosud, člen komise pro vědu a výzkum AS FSI.

Mimouniverzitní aktivity

 • 2019-2021, člen hodnoticího panelu P101 - Strojní inženýrství Grantové agentury České republiky.
 • 2021-2023, předseda hodnoticího panelu P101 - Strojní inženýrství Grantové agentury České republiky.
 • 2021-2023, člen oborové komise Technických věd Grantové agentury České republiky.
 • 2019-dosud, hodnotitel projektů v programech Technologické agentury České republiky.
 • 2019-dosud, člen redakční rady časopisu Applied Engineering Letters (ISSN 2466-4677).
 • 2022-dosud, člen redakční rady časopisu Tribology and Materials (ISSN 2812-9717).

Spolupráce s průmyslem

 • Bosch Rexroth, spol. s r.o.
 • HYTECH CR spol. s r.o.
 • AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
 • Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
 • Ionbond Czechia, s.r.o.
 • WOCO STV s.r.o.
 • Humpolecké strojírny Humpolec a.s.
 • Pokorný, s.r.o.
 • ABB s.r.o.
 • Varroc Lighting Systems s.r.o.
 • NANOTECH-EUROPE s.r.o.
 • Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery

Klíčová slova

 • Experimentální výzkum.
 • Konstruování strojů.
 • Tribologie.

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2021, Pamětní medaile VUT – ocenění za významné přispění k rozvoji výuky v oblasti základů konstruování na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Projekty

 • Experimentální studium mazacích filmů při nestacionárních provozních podmínkách (BD 136 3032), 2006.  
 • Experimentální studium utváření mazacího filmu za podmínek nedostatečného mazání (grant GAČR č. 13-30879P), 2013-2015.
 • Modern Trends in Education and Research on Mechanical Systems - Bridging Reliability, Quality and Tribology (CEEPUS BG-0703), 2016-2022.
 • Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (dílčí projekt TN01000071/02, Výzkum stendu hydrostatického uložení rozměrných konstrukcí v oblasti speciálních zařízení), 2020-2022.
 • Výzkum a vývoj hydrostatického pohonu a uloženı́ točny na bázi adaptivnı́ch regulačnı́ch smyček (grant TA ČR TREND FW03010357), 2021-2023.
 • Výzkum a vývoj nového serovválce pro energetiku (grant  OP PIK Aplikace CZ.O1.1.02/O.O/O.O/20_321/0024483), 2021-2023.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

433

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

276

Citace ostatní (bez autocitací)

230

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • VENCL, A., BOBIC, I., BOBIC, B., JAKIMOVSKA, K., SVOBODA, P., KANDEVA, M.:
  Erosive wear properties of ZA-27 alloy-based nanocomposites: Influence of type, amount and size of nanoparticle reinforcements, Tsinghua University Press
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • MICHALEC, M.; SVOBODA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Tribological behaviour of smart fluids influenced by magnetic and electric field – A review
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • VENCL, A.; BOBIC, B.; VUCETIC, F.; SVOBODA, P.; POPOVIC, V.; BOBIC, I.:
  Effect of Al2O3 nanoparticles and strontium addition on structural, mechanical and tribological properties of Zn25Al3Si alloy, Springer Berlin Heidelberg
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KANDEVA, M.; ZADOROZHNAYA, E.; KALITCHIN, ZH.; SVOBODA, P.:
  Tribological studies of high velocity oxy-fuel (HVOF) superalloy coatings,
  Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.24, (2018), No.3, pp.411-428, ISSN 1310-4772, Scibulcom Ltd.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • M. KANDEVA, V. BALABANOV, E. ZADOROZHNAYA, ZH. KALITCHIN, P. SVOBODA, I. LEVANOV.:
  Environmental Protection by Self-organisation of Tribosystems with Self-lubricating Materials in Dry Friction. Part II: Iinvestigations at Different Dry Sliding Rates , SCIBULCOM LTD
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • M. KANDEVA, V. BALABANOV, E. ZADOROZHNAYA, ZH. KALITCHIN, P. SVOBODA:
  Environmental Protection by Self-organisation of Tribosystems with Self-lubricating Materials in Dry Friction. Part I. Investigations at Different Loads, SCIBULCOM LTD
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KANDEVA, M. KARASTOYANOV, D., NIKOLCHEVA, G. STOJANOVIĆ, B., SVOBODA, P., VENCL, A.:
  Tribological studies on copper-based friction linings, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Serbia
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • KANDEVA, M. KARASTOYANOV, D., NIKOLCHEVA, G. STOJANOVIĆ, B., SVOBODA, P., VENCL, A.:
  Tribological studies on copper-based friction linings,
  15th International Conference on Tribology, SERBIATRIB ‘17, pp.51-60, ISBN 978-86-6335-041-0, (2017)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 15th International Conference on Tribology – SERBIATRIB ‘17, Kragujevac, 17.05.2017-19.05.2017
 • KOŠŤÁL, D.; ŠPERKA, P.; SVOBODA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Influence of lubricant inlet film thickness on EHL contact starvation
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • SVOBODA, P.; KOŠŤÁL, D.; GALAS, R.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Tribological behaviour of ultra dispersed diamond-graphite in liquid lubricants, Scibulcom
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • DONG, J.; SVOBODA, P.; VRBKA, M.; KOŠŤÁL, D.; URBAN, F.; ČÍŽEK, J.; ROUPCOVÁ, P.; DONG, H.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Towards near-permanent CoCrMo prosthesis surface by combining micro-texturing and low temperature plasma carburising, Elsevier B.V.
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • SVOBODA, P.; KOŠŤÁL, D.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Study of Scale Effect in a Starved Elastohydrodynamically Lubricated Contact,
  Applied Mechanics and Materials, Vol.821, (2016), No.1, pp.138-143, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SVOBODA, P.; KOŠŤÁL, D.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Experimental Investigation of Lubrication Film Formation at Start-up of Smooth Surfaces, MM Publishing s r. o.
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • KOŠŤÁL, D.; ŠPERKA, P.; SVOBODA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Experimental observation of elastohydrodynamically lubricated contacts replenishment
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • SVOBODA, P.; KOŠŤÁL, D.; KUŇÁK, J.; KŘUPKA, I.:
  Study of grease behaviour in a starved Elastohydrodynamically lubricated contact,
  MM Science Journal, Vol.2014, (2014), No.June, pp.464-469, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SVOBODA, P.; KOŠŤÁL, D.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Experimental study of starved EHL contacts based on thickness of oil layer in the contact inlet,
  Tribology International, Vol.67, (2013), No.1, pp.140-145, ISSN 0301-679X, ELSEVIER
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SVOBODA, P.; VRBKA, M.; ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Study of Lubrication Film Formation in Ball Bearings Under Starved Conditions,
  ASME/STLE 2011 International Joint Tribology Conference, pp.183-185, ISBN 978-0-7918-5474-7, (2011), American Society of Mechanical Engineers, Tribology Division, TRIB
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: ASME/STLE 2011 International Joint Tribology Conference, Los Angeles, 2011, Los Angeles, CA, 24.10.2011-26.10.2011
 • VRBKA, M.; KŘUPKA, I.; SVOBODA, P.; ŠPERKA, P.; NÁVRAT, T.; HARTL, M.; NOHAVA, J.:
  Effect of shot peening on rolling contact fatigue and lubricant film thickness within mixed lubricated non-conformal rolling/sliding contacts,
  Tribology International, Vol.44, (2011), No.12, pp.1726-1735, ISSN 0301-679X, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KŘUPKA, I.; HARTL, M.; BAIR, S.; SVOBODA, P. ;KUMAR, P.:
  Mechanical Degradation of the Liquid in an Operating EHL Contact,
  Tribology Letters, Vol.40, (2010), No.3, pp.1-7, ISSN 1023-8883, Springer
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • SVOBODA, P.; KOŠŤÁL, D.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Experimental study of starved EHL contacts based on thickness of oil layer in the contact inlet,
  Tribology International, Vol.67, (2013), No.1, pp.140-145, ISSN 0301-679X, ELSEVIER
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek popisuje experimentální přístup založený na tloušťce vrstvy oleje vstupující do hladovějícího kontaktu. Srovnáním s teoretickou predikcí bylo zjištěno, že vhodných vstupních podmínek pro studium hladovějících kontaktů může být dosaženo s konfigurací zkušebního zařízení, které je popsáno ve článku.
 • VRBKA, M.; KŘUPKA, I.; SVOBODA, P.; ŠPERKA, P.; NÁVRAT, T.; HARTL, M.; NOHAVA, J.:
  Effect of shot peening on rolling contact fatigue and lubricant film thickness within mixed lubricated non-conformal rolling/sliding contacts,
  Tribology International, Vol.44, (2011), No.12, pp.1726-1735, ISSN 0301-679X, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek se zabývá vlivem balotinování na kontakní únavové porušování a tloušťku mazacího filmu nekonformních třecích povrchů za podmínek smíšeného mazání a skluzu. Bylo prokázáno, že pokud je povrch pouze balotinován tak kontaktní únavové porušení nastává dříve než u broušeného povrchu. Je-li balotinovaný povrch přeleštěn, tak dojde k zahlazení výstupků nerovností a navýšení kontaktní únavové životnosti.
 • KŘUPKA, I.; HARTL, M.; BAIR, S.; SVOBODA, P. ;KUMAR, P.:
  Mechanical Degradation of the Liquid in an Operating EHL Contact,
  Tribology Letters, Vol.40, (2010), No.3, pp.1-7, ISSN 1023-8883, Springer
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek shrnuje výsledky experimentálního ověření vlivu mechanické degradace maziva na tloušťku elastohydrodynamického mazacího filmu při použití newtonských i nenewtonských maziv. V důsledku opakovaného průchodu maziva kontaktem dochází k redukci tloušťky mazacího filmu. Jako jedna z možných příčin je diskutována molekulární degradace maziva.
 • KŘUPKA, I.; SVOBODA, P.; HARTL, M.:
  Effect of surface topography on mixed lubrication film formation during start up under rolling/sliding conditions,
  Tribology International, Vol.43, (2009), No.4, pp.1-9, ISSN 0301-679X, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek shrnuje výsledky studia chování povrchových nerovností při rozběhu nekonformních kontaktů provozovaných za podmínek smíšeného mazání. Je ukázán vliv modelových i reálných povrchových nerovností.
 • KŘUPKA, I.; HARTL, M.; SVOBODA, P.:
  Effects of surface topography on lubrication film formation within elastohydrodynamic and mixed lubricated non-conformal contacts,
  PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY, Vol.223, (2009), No.6, pp.1-9, ISSN 1350-6501, Professional Engineering Publishing
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek je věnován vlivu topografie třecích povrchů na utváření mazacího filmu za podmínek elastohydrodynamického a smíšeného mazání.