Ing. Jiří Žáček

E-mail:   Jiri.Zacek@vut.cz 
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor technické diagnostiky
Zařazení:   Asistent
Místnost:   A3/701
Pracoviště:   Ústav konstruování
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   3
Obor:   bez specializace
Téma:   Vývoj tribologických a reologických vlastností magnetoreologické kapaliny v průběhu její životnosti
Školitel:   doc. Ing. Michal Kubík, Ph.D.
Místnost:   A3/701

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT