Ing. Eva Fridrichová, Ph.D.

E-mail:   Eva.Fridrichova@vut.cz 
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor tribologie
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   A3/511

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • -, ,
 • -, ,
 • 2017, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2011, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Průmyslový design ve strojírenství
 • 2009, Bc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Průmyslový design ve strojírenství

Pedagogická činnost

 • YKA Základy kresby
 • YDF Základy designu
 • YDP Písmo
 • YDT Typologie Designu
 • YER Ergonomie
 • YTG Typografie
 • YG1-A Ateliér Grafický design
 • YA3 Ateliér Průmyslový design III
 • YPP Ateliér - Předdiplomový projekt

Vědeckovýzkumná činnost

Kurz Základů vědecké práce v AV ČR (absolvováno 09/2011)

Kurz projektového řízení ACSA (absolvováno 03/2013)

Téma disertační práce:

Vizuální řeč ovladačů a sdělovačů obráběcích strojů v Česloslovensku z let 1947—1990

 

Vybrané publikace:

 • MACHÁLEK, R.; FRIDRICHOVÁ, E.:
  Applying pre-design research to new product development: case study of hand tool design,
  53rd International Conference of Machine Design Departments - Conference Proceedings, pp.91-97, ISBN 978-80-214-4533-8, (2012), FSI VUT v Brně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 53rd International Conference of Machine Design Departments, Mikulov, 12.09.2012-14.09.2012

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • MACHÁLEK, R.; FRIDRICHOVÁ, E.:
  Applying pre-design research to new product development: case study of hand tool design,
  53rd International Conference of Machine Design Departments - Conference Proceedings, pp.91-97, ISBN 978-80-214-4533-8, (2012), FSI VUT v Brně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 53rd International Conference of Machine Design Departments, Mikulov, 12.09.2012-14.09.2012

  Studie se zabývá integrací přednávrhového výzkumu na design ručního nářadí. Tento postup ukazuje zlepšení návrhu nářadí po ergonomické, technologické a marketingové stránce ve srovnání s produktem vytvořeným bez přednávrhového výzkumu. Článek obsahuje popis vývoje ručního nářadí, definice požadavků na tvorbu fyzického modelu. Shrnutí dosažených výhod potvrzuje efektivitu přednávrhového výzkumu ke zvýšení přidané hodnoty designu ručního nářadí a zlepšení konkurenceschopnosti.