Ing. Petr Poliščuk

E-mail:   poliscuk.p@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav konstruování
odbor tribologie
Zařazení:   Výzkumný pracovník

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • -, , 1998, Ing., Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT v Brně, obor Elektronika a sdělovací technika.

Přehled zaměstnání

  • -, , 2013-dosud, technický pracovník, Ústav konstruování VUT v Brně
  • -, , 1999-2000, programátor průmyslových PC, ČR
  • -, , 2001-2011, programátor-analytik-designer, Cegedim s.r.o., TEVA s.r.o., Brno

Spolupráce s průmyslem

Koyo Bearings Česká republika, s.r.o., BigBerthA code maintenance, HS13057028 (2013-dosud)