Ústav procesního inženýrství

 telefon*místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Ředitel ústavu
prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.   A1/0943
Tajemník ústavu
Marie Chalupová   A1/0919
Asistentka ředitele
Mgr. Dana Tlačbabová   A1/0918
 

Odbor procesního inženýrství – 13362

Vedoucí odboru
prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.   A1/0943
Ekonomicko správní pracovník
Marie Chalupová   A1/0919
Hostující profesor
prof. Dr. Ing. Marcus Reppich   D5/455
Profesor
prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.   A1/0943
Docent
doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D.   A1/0923
doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc.   A1/0922
doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D.   D5/460
doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D.   A1/0924
doc. Ing. Vojtěch Turek, Ph.D.   A1/0926
Odborný asistent
Ing. Dominika Babička Fialová, Ph.D.   D5/459
Ing. Jiří Bojanovský, Ph.D.   D5/454
Ing. Vladimír Brummer, Ph.D.   D5/453
Ing. Jiří Gregor, Ph.D.   A1/0927
Ing. Igor Hudák, Ph.D.   D5/454
Ing. David Jecha, Ph.D.    
Ing. Tomáš Juřena, Ph.D.   D5/443
Ing. Bohuslav Kilkovský, Ph.D.   A1/0926
Ing. Jiří Kropáč, Ph.D.   A1/0927
Ing. Tomáš Létal, Ph.D.   A1/0925
Ing. Pavel Lošák, Ph.D.   A1/0921
Ing. Martin Naď, Ph.D.   A1/0921
Ing. Marek Pernica, Ph.D.   A1/0925
Ing. Ondřej Putna, Ph.D.   A1/1036
Ing. Pavel Skryja, Ph.D.    
Ing. Veronika Smejkalová, Ph.D.   A1/0929
Ing. Lenka Szásziová, Ph.D.    
Ing. Radovan Šomplák, Ph.D.   A1/0929
Ing. Michal Touš, Ph.D.   D5/457
Ing. Dušan Vincour, Ph.D.   A1/0939
Ing. Jiří Vondál, Ph.D.    
Mgr. Ing. Marek Vondra, Ph.D.   D5/457
Výzkumný pracovník
Ing. Anežka Michálková   A1/0935
Ing. Václav Miklas   D5/456
Ing. Vlastimír Nevrlý, Ph.D.   A1/0929
Ing. Jaroslav Pluskal   A1/0929
Technický pracovník
Aleš Humlíček   D5/218
Marie Chalupová   A1/0919
Ing. Vladimír Kopecký   D5/441
Ing. David Poul   A1/1036
Pavlína Šimková   A1/0920
Ing. Libor Šrom, Ph.D.   A1/0928
Mgr. Dana Tlačbabová   A1/0918
 

– 13711

Vedoucí sekce
prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.   A1/0943