Ústav materiálových věd a inženýrství

 telefon*místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Ředitel ústavu
prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. 3171 A3/410
Zástupce ředitele
prof. RNDr. Karel Maca, Dr. 3344 A4/118a
doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. 3188 A3/408
Tajemník ústavu
doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. 3188 A3/408
Tajemník pro bakalářské studium
Ing. Karel Němec, Ph.D. 3124 A3/305
Tajemník pro oborové studium
Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP 3180 A3/401a
Sekretářka
Milena Jurná 3194 A3/409
Ekonomicko správní pracovník
Ing. Veronika Bajerová 3104 A3/416
Pracovník
Ing. Miroslava Horynová, Ph.D. 3147 A3/207
 

Odbor kovových materiálů – 13281

Vedoucí odboru
prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. 3191 A3/406
Zástupce vedoucího
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. 3192 A3/407
Profesor
prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. 3191 A3/406
Docent
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. 3192 A3/407
Odborný asistent
Ing. Pavel Doležal, Ph.D. 3189 A3/306
Ing. Petr Havlík, Ph.D.   D5/437
Ing. Miloslav Kouřil, CSc. 3172 A3/305
Ing. Martin Zelený, Ph.D. 3193 A3/402
Výzkumný pracovník
Mgr. Martin Friák, Ph.D.    
Technický pracovník
Ing. Ondřej Fikar   A3/304a
Ing. Pavel Sonnek, Ph.D.    
Roman Valenta 3104 A3/416
 

Odbor keramiky a polymerů – 13283

Vedoucí odboru
prof. RNDr. Karel Maca, Dr. 3344 A4/118a
Zástupce vedoucího
prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc. 3383 A4/106
Profesor
prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc. 3383 A4/106
prof. RNDr. Karel Maca, Dr. 3344 A4/118a
prof. Ing. Martin Trunec, Dr. 3339
fax: 3202
A4/104a
Ost. pedag. prac.
Ing. Daniel Drdlík, Ph.D. 3340 A4/120
Výzkumný pracovník
doc. Ing. Klára Částková, Ph.D. 3343 A4/118
Ing. Václav Pouchlý, Ph.D., ING-PAED IGIP 3368 A4/104
doc. Ing. David Salamon, Ph.D. 3101 A3/217
Technický pracovník
M.Sc. Vijay Bijalwan, Ph.D.    
Stanislava Jilčíková 3202 A4/107
Ing. David Říha    
Ing. Zdenka Skálová 2198 B1/108a
Ing. Tomáš Spusta, Ph.D.   A3/217b
doc. RNDr. Jiří Tocháček, CSc.    
 

Odbor strukturní a fázové analýzy – 13284

Vedoucí odboru
doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. 3187 A3/405
Zástupce vedoucího
prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. 3102
fax: 3198
A3/412b
Profesor
prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. 3150 A3/210
prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. 3102 A3/412b
Docent
doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. 3187 A3/405
Odborný asistent
Ing. Simona Hutařová, Ph.D. 3148 A3/404
Ing. Petra Krajňáková, Ph.D. 3107 A3/415
Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP 3180 A3/401a
Ing. Zina Pavloušková, Ph.D. 3146 A3/206
Výzkumný pracovník
Ing. Dina Kičmerová, Ph.D. 3173, 3177 A3/307
Ing. Lenka Klakurková, Ph.D. 3146 A3/206
Ing. Ondřej Man, Ph.D. 3103 A3/306
Technický pracovník
Mgr. Jan Čupera 3173, 3177 A3/307
Ing. Drahomíra Janová 3103, 3105 A3/413
Ing. Soňa Pantůčková 3107 A3/415a
Ing. Zdeněk Spotz, Ph.D.   A3/310
 

Odbor mechaniky a designu materiálů – 13285

Vedoucí odboru
Ing. Libor Válka, CSc. 3172 A3/403
Zástupce vedoucího
doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. 3188 A3/408
Profesor
prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. 3171 A3/410
prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. 3144 A3/204
Docent
doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. 3188 A3/408
Odborný asistent
Ing. Martin Juliš, Ph.D. 3148 A3/208
Ing. Karel Němec, Ph.D. 3124 A3/305
Ing. Lukáš Řehořek, Ph.D. 3193 A3/402
Ing. Libor Válka, CSc. 3172 A3/403
Ing. Josef Zapletal, Ph.D. 3197 A3/214
Výzkumný pracovník
Ing. Klára Hyspecká   A3/411
Ing. Igor Moravčík, Ph.D.   A3/404
Ing. Roman Štěpánek, Ph.D. 3107 A3/415a
Technický pracovník
Ing. Hana Kolevová 3196 A3/412a
Larissa Moravčíkova de Almeida Gouvêa   A3/304a
Zdeněk Spíchal   A3/302
Vlastimil Stara 3469 B3/206
 

– 13751

Výzkumný pracovník
doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. 3188 A3/408