Ústav materiálových věd a inženýrství

 telefon*místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Ředitel ústavu
prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.   A3/413
Zástupce ředitele
prof. RNDr. Karel Maca, Dr.   A4/118a
doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.   A3/414
Tajemník ústavu
doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.   A3/414
Tajemník pro bakalářské studium
Ing. Karel Němec, Ph.D.   A3/309
Tajemník pro oborové studium
Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP   A3/306
Sekretariát
Mgr. Zuzana Vašíčková   A3/416
Ekonomicko správní pracovník
Ing. Veronika Bajerová   A3/417
 

Odbor kovových materiálů – 13281

Vedoucí odboru
Ing. Lukáš Řehořek, Ph.D.   A3/403
Zástupce vedoucího
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.   A3/402
Profesor
prof. Ing. Rudolf Foret, CSc.   A3/410
Docent
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.   A3/402
Odborný asistent
Ing. Pavel Doležal, Ph.D.   A3/405
Ing. Petr Havlík, Ph.D.   D5/437
Ing. Miloslav Kouřil, CSc.   A3-old/305
Ing. Lukáš Řehořek, Ph.D.   A3/403
Výzkumný pracovník
Ing. Marek Doubrava    
Ing. Pavel Sonnek, Ph.D.    
Technický pracovník
Roman Valenta   A3/422
 

Odbor keramiky a polymerů – 13283

Vedoucí odboru
prof. RNDr. Karel Maca, Dr.   A4/118a
Zástupce vedoucího
prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc.   A4/106
Profesor
prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc.   A4/106
prof. RNDr. Karel Maca, Dr.   A4/118a
prof. Ing. Martin Trunec, Dr.   A4/104a
Docent
doc. Ing. Klára Částková, Ph.D.   A4/118
doc. Ing. Václav Pouchlý, Ph.D., Ing.Paed.IGIP   A4/104
Ost. pedag. prac.
Ing. Daniel Drdlík, Ph.D.   A4/120
Výzkumný pracovník
Ing. Tomáš Spusta, Ph.D.   A4/104
doc. RNDr. Jiří Tocháček, CSc.    
Technický pracovník
Stanislava Jilčíková   A4/107
Ing. Zdenka Skálová   B1/108a
 

Odbor strukturní a fázové analýzy – 13284

Vedoucí odboru
Ing. Martin Zelený, Ph.D.   A3/404
Zástupce vedoucího
prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc.   Laboratoř materiálových analýz a spolupráce s průmyslem, objekt - Vědeckotechnický park profesora Lista, Kolejní 9
Profesor
prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc.   A3/305
prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc.   Laboratoř materiálových analýz a spolupráce s průmyslem, objekt - Vědeckotechnický park profesora Lista, Kolejní 9
Docent
doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.   A3/408
Odborný asistent
Ing. Simona Hutařová, Ph.D.   A3/308
Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP   A3/306
Ing. Zina Pavloušková, Ph.D.    
Ing. Martin Zelený, Ph.D.   A3/404
Výzkumný pracovník
Ing. Ondřej Adam   A3/401
Mgr. Jan Čupera   A3/307, A3/319
Ing. Ondřej Fikar    
Ing. Martin Heczko    
Ing. Dina Kičmerová, Ph.D.   A3/308
Ing. Lenka Klakurková, Ph.D.   A3/208
Ing. Ondřej Man, Ph.D.   A3/208
Ing. Roman Štěpánek, Ph.D.   A3/216
Technický pracovník
Ing. Miroslava Horynová, Ph.D.   A3-old/207
Ing. Drahomíra Janová   A3/306
Ing. Soňa Pantůčková   A3/216
Ing. Pavel Papež    
Ing. Zdeněk Spotz, Ph.D.   A3/310
 

Odbor mechaniky a designu materiálů – 13285

Vedoucí odboru
Ing. Libor Válka, CSc.   A3/409
Zástupce vedoucího
doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.   A3/414
Profesor
prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.   A3/413
prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc.   A1/1334
Docent
doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.   A3/414
Odborný asistent
Ing. Martin Juliš, Ph.D.   Laboratoř materiálových analýz a spolupráce s průmyslem, Purkyňova 656/123, 612 00 Brno
Ing. Karel Němec, Ph.D.   A3/309
Ing. Libor Válka, CSc.   A3/409
Ing. Josef Zapletal, Ph.D.   A3/309
Výzkumný pracovník
Ing. Jakub Judas   A3/310
Technický pracovník
Ing. Veronika Bajerová   A3/417
Ing. Hana Kolevová   A3/412
Zdeněk Spíchal   A4/206
Vlastimil Stara   B3/206
Mgr. Zuzana Vašíčková   A3/416
 

– 13751

Vedoucí sekce
prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.   A3/413