Ing. Lukáš Řehořek, Ph.D.

E-mail:   rehorek@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
odbor kovových materiálů
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A3/403
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
odbor kovových materiálů
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A3/403

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2005, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Materiálové inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 01.01.2005-31.05.2010, Brno, Technický pracovník, Ústav fyziky materiálů, Akademie věd České republiky, Brno, Žižkova 22
 • 01.06.2010-17.03.2017, Brno, Výzkumný a vývojový pracovník, Vojenský výzkumný ústav, s.p., Brno, Veslařská 230

Vybrané publikace:

 • DLOUHÝ, I.; ŘEHOŘEK, L.; SEINER, H.; ČÍŽEK, J.; ŠIŠKA, F.:
  Architectured Multi-Metallic Structures Prepared by Cold Dynamic Spray Deposition, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • ŠEVEČEK, O.; BERTOLLA, L.; CHLUP, Z.; ŘEHOŘEK, L.; MAJER, Z.; MARCIÁN, P.; KOTOUL, M.:
  Modelling of cracking of the ceramic foam specimen with a central notch under the tensile load, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŘEHOŘEK, L.; DLOUHÝ, I.; JAN, V.:
  Cold gas dynamic spray deposition as additive manufacturing of architectured materials,
  Materiálové inžinierstvo, Vol.24, (2018), No.4, pp.115-123, ISSN 1335-0803, Materials Engineering - Materiálové inžinierstvo
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • BERTOLLA, L.; DLOUHÝ, I.; ŘEHOŘEK, L.; CHLUP, Z.:
  Tensile properties of open cell ceramic foams,
  Acta metalurgica slovaca, Vol.2013(3), (2013), No.1, pp.106-113, ISSN 1338-1660, Hutnícka fakullta Technickej univerzity v Košiciach a SAV Košice
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MAJER, Z.; MARCIÁN, P.; DLOUHÝ, I.; FLORIAN, Z.; ŘEHOŘEK, L.; MALINA, R.:
  Computational modeling of highly porous materials with application in biomechanics,
  Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering 2012, pp.916-921, ISBN 978-0-9562121-5-3, (2012), British Library Cataloguing in Publication Data
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering 2012, Berlín, 11.04.2012-14.04.2012
 • MARCIÁN, P.; MAJER, Z.; ŘEHOŘEK, L.; FLORIAN, Z.; DLOUHÝ, I.:
  Chapter 47: Estimation of the properties porous structures by experiment and modelling,
  DAAAM International Scientific Book 2011, pp.573-584, ISBN 978-3-901509-84-1, (2011), DAAAM International Vienna
  kapitola v knize
 • ŘEHOŘEK, L.; DLOUHÝ, I.; CHLUP, Z.:
  Vliv povlaku na lomové chování keramických pěn pří tahovém zatěžování,
  KŘEHKÝ LOM 2010 sborník semináře Design a porušování materiálů, pp.157-170, ISBN 978-80-87434-01-7, (2010), Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Křehký lom 2010, Brno, 04.11.2010-04.11.2010
 • ŘEHOŘEK, L.; DLOUHÝ, I.; CHLUP, Z.:
  Lomové chování keramických pěn při tahovém zatěžování,
  Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2008 sborník doktorské konference. 5, pp.103-114, ISBN 978-80-254-3492-5, (2009), ÚFM AVČR Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2009, Ústav fyziky materiálů AVČR, Žižkova 22, Brno, 03.12.2009-04.12.2009
 • ŘEHOŘEK, L.; DLOUHÝ, I.; CHLUP, Z.:
  Tensile behaviour of open cell ceramic foams,
  Ceramics-Silikáty, Vol.53, (2009), No.4, pp.237-241, ISSN 0862-5468
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • DLOUHÝ, I.; ŘEHOŘEK, L.; CHLUP, Z.:
  Tensile Properties of Open Cell Ceramic Foams,
  Key Engineering Materials (print), Vol.413, (2009), No.4, pp.168-175, ISSN 1013-9826
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŘEHOŘEK, L.:
  Pevnost v tahu keramických pěnových materiálů,
  Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2008 sborník doktorské konference. 4, pp.51-58, ISBN 978-80-254-3492-5, (2008), ÚFM AVČR Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2008, Velké bílovice, 04.12.2008-05.12.2008
 • ŘEHOŘEK, L.:
  TENSILE STRENGTH OF CERAMIC CELLULAR MATERIALS,
  NEW METHODS OF DAMAGE AND FAILURE ANALYSIS OF STRUCTURAL PARTS, pp.245-251, ISBN 978-80-248-1813-9, (2008)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: New Methods of Damage and Failure Analysis of Structural Parts, Ostrava, 08.09.2008-12.10.2008
 • ŘEHOŘEK, L.; CHLUP, Z.; DLOUHÝ, I.; BOCCACCINI, A.:
  Changes in Fracture Micromechanism with Increasing Reinforcement Volume Fraction in Glass Matrix Composite,
  Materials Science Forum, Vol.567-568, (2007), No.2008, pp.369-372, ISSN 0255-5476
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŘEHOŘEK, L.; CHLUP, Z.; DLOUHÝ, I.:
  TAHOVÉ ZKOUŠKY VYSOCE PORÉZNÍCH KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ,
  Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2007, pp.127-136, ISBN 978-80-254-0793-6, (2007)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2007, Ostrava, 29.11.2007-30.11.2007
 • ŘEHOŘEK, L.; CHLUP, Z.:
  Pevnost v tahu keramických pěnových materiálů na bázi Al2O3,
  Porušování a design materiálu. Sborník semináře Křehký lom 2007., pp.285-296, ISBN 978-80-254-0725-7, (2007)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Porušování a design materiálu, Brno, 31.10.2007-01.11.2007

Seznam publikací na portálu VUT