Ústav fyzikálního inženýrství

 telefon*místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Ředitel ústavu
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.   A1/1722
Zástupce ředitele
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc.    
Tajemník pro ekonomicko-provozní činnost
Ing. Oto Lipovský   A2/514
Tajemník pro výuku
Ing. Jakub Zlámal, Ph.D.   A2/514
Sekretářka
Dana Chatrná   A2/502
Ekonomicko správní pracovník
Věra Melkesová   A2-old/503
Emeritní profesor
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc.    
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc.    
Profesor
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.   A1/1722
Docent
doc. Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D.    
prof. Ing. Jan Čechal, Ph.D.   A3/421
doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D.   A2/508
doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.   A1/1726
doc. Ing. Andrea Konečná, Ph.D.   A2/501
doc. Mgr. Vlastimil Křápek, Ph.D.   A5/209
doc. Ing. Jindřich Mach, Ph.D.    
doc. Ing. Pavel Pořízka, Ph.D.   IO/Io/E317
doc. Ing. Tomáš Zikmund, Ph.D.   IO/Io/E313
Odborný asistent
Ing. Petr Bouchal, Ph.D.   A2/213
Ing. Zbyněk Dostál, Ph.D.   A4/206
Ing. Petr Dvořák, Ph.D.   A2/302
Ing. Martin Konečný, Ph.D.   A5/107
Ing. Michal Kvapil, Ph.D.   A2/303
Ing. Filip Ligmajer, Ph.D.   A2/303
Ing. Zdeněk Nováček, Ph.D.   A2/514
Ing. Jan Novotný, Ph.D.   A5/109
Ing. Josef Polčák, Ph.D.   A2/507
Ing. Michal Potoček, Ph.D.   A2-old/705
Ing. David Prochazka, Ph.D.    
Ing. Petr Řehák, Ph.D.   A2/206
Ing. Karel Slámečka, Ph.D.   A2/206
Ing. Mgr. Tomáš Šamořil, Ph.D.   A3-old/605a
Ing. Vojtěch Uhlíř, Ph.D.   A5/209
Ing. Hana Uhlířová, Ph.D.    
Ing. Michal Urbánek, Ph.D.   A2-old/512
Ing. Stanislav Voborný, Ph.D.   A2-old/509
Výzkumný pracovník
doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.    
Ing. Zoltán Édes   A3-old/602
Ing. Martin Hrtoň, Ph.D.   A2/303
doc. Ing. Gabriela Kalčíková, Ph.D.    
Ing. Zdeněk Nekula    
Ing. Michal Pavera, Ph.D.    
Mgr. Jitka Strouhalová    
Ing. Marek Zálešák   A2/308
Technický pracovník
Mgr. Jakub Bělín, Ph.D.    
Dana Chatrná   A2/502
Mgr. Věra Kollárová, Ph.D.    
Ing. Oto Lipovský   A2/514
Ing. Zuzana Lišková, Ph.D.   A2-old/706
Ing. Petra Lobová   A2-old/503
Věra Melkesová   A2-old/503
Ing. Petr Šesták, Ph.D.   A2/206
David Šikula    
Mgr. Alena Vojkůvková   A2/210
Ing. Daniel Zicha, CSc.   A2-old/206
 

Odbor optiky a přesné mechaniky – 13221

Vedoucí odboru
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.   A2/209
Profesor
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.   A2/209
prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.   A2-old/204
prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr.   A2/208
Výzkumný pracovník
Ing. Václav Šulc   A2/207
 

Odbor fyziky povrchů a nanostruktur – 13222

Vedoucí odboru
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.   A1/1722
Profesor
prof. RNDr. Petr Dub, CSc.   A1/1722
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc.   A2-old/504
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.   A1/1334
Docent
doc. Ing. Petr Bábor, Ph.D.   A1/1529
doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D.   A2-old/512
Odborný asistent
RNDr. Libuše Dittrichová, Ph.D.   A2/510
Ing. Jakub Zlámal, Ph.D.   A2/514
Výzkumný pracovník
RNDr. Alois Nebojsa   A2-old/518a
 

Odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky – 13223

Vedoucí odboru
prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc.   A2/505
Profesor
prof. Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.   A2/506
prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.   A1/1435
prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc.   A2/505
Docent
doc. RNDr. Miroslav Doložílek, CSc.   A2/504
Odborný asistent
RNDr. Anna Ryndová, Ph.D.   A2/504