Ústav fyzikálního inženýrství

 telefon*místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Ředitel ústavu
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.   A1/1722
Tajemník pro ekonomicko-provozní činnost
Ing. Oto Lipovský   A1/1620
Tajemník pro výuku
Ing. Jakub Zlámal, Ph.D.   A1/1620
Sekretářka
Dana Chatrná   A1/1726
Ekonomicko správní pracovník
Věra Melkesová   A1/1629
Profesor
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.   A1/1722
Docent
doc. Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D.    
prof. Ing. Jan Čechal, Ph.D.   A3/421
doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D.   A1/1334
doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.   A1/1726
doc. Mgr. Vlastimil Křápek, Ph.D.   A5/209
doc. Ing. Jindřich Mach, Ph.D.    
doc. Ing. Pavel Pořízka, Ph.D.   IO/Io/E317
doc. Ing. Tomáš Zikmund, Ph.D.   IO/Io/E313
Odborný asistent
Ing. Petr Bouchal, Ph.D.    
Ing. Zbyněk Dostál, Ph.D.   A4/206
Ing. Petr Dvořák, Ph.D.   A5/107
Ing. Andrea Konečná, Ph.D.   A5/209
Ing. Martin Konečný, Ph.D.   A5/107
Ing. Michal Kvapil, Ph.D.   A1/1727
Ing. Filip Ligmajer, Ph.D.   A3/421
Ing. Zdeněk Nováček, Ph.D.   A1/1620
Ing. Jan Novotný, Ph.D.   A5/109
Ing. Josef Polčák, Ph.D.   A3/421
Ing. Michal Potoček, Ph.D.   A2/705
Ing. David Prochazka, Ph.D.    
Ing. Petr Řehák, Ph.D.   A1/1021
Ing. Karel Slámečka, Ph.D.   A1/1021
Ing. Mgr. Tomáš Šamořil, Ph.D.   A3-old/605a
Ing. Vojtěch Uhlíř, Ph.D.   A5/209
Ing. Hana Uhlířová, Ph.D.    
Ing. Michal Urbánek, Ph.D.   A2/512
Ing. Stanislav Voborný, Ph.D.   A2/509
Výzkumný pracovník
Ing. Zoltán Édes   A3-old/602
Ing. Martin Hrtoň   A5/107
Ing. Zdeněk Nekula    
Ing. Michal Pavera, Ph.D.    
Mgr. Jitka Strouhalová    
Technický pracovník
Mgr. Jakub Bělín, Ph.D.    
Dana Chatrná   A1/1726
Mgr. Věra Kollárová, Ph.D.    
Ing. Oto Lipovský   A1/1620
Ing. Zuzana Lišková, Ph.D.   A2/706
Ing. Petra Lobová   A1/1629
Věra Melkesová   A1/1629
Ing. Petr Šesták, Ph.D.   A1/1021
David Šikula    
Mgr. Alena Vojkůvková   A1/1028
Ing. Daniel Zicha, CSc.   A2/206
Pracovník
Bruno Sedláček   A2/216
 

Odbor optiky a přesné mechaniky – 13221

Vedoucí odboru
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.   A1/1020
Profesor
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.   A1/1020
prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.   A2/204
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc.   A1/1020
prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc.   A5/205
prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr.   A5/205
Výzkumný pracovník
Ing. Václav Šulc   A5/122
 

Odbor fyziky povrchů a nanostruktur – 13222

Vedoucí odboru
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.   A1/1722
Profesor
prof. RNDr. Petr Dub, CSc.   A1/1722
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc.   A2/504
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.   A1/1334
Docent
doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D.   A2/512
Odborný asistent
Ing. Petr Bábor, Ph.D.   A1/1529
RNDr. Libuše Dittrichová, Ph.D.   A1/1535
Ing. Jakub Zlámal, Ph.D.   A1/1620
Výzkumný pracovník
RNDr. Alois Nebojsa   A2/518a
 

Odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky – 13223

Vedoucí odboru
prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc.   A1/1435
Profesor
prof. Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.   A1/1021
prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.   A1/1435
prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc.   A1/1435
Docent
doc. RNDr. Miroslav Doložílek, CSc.   A1/1343
Odborný asistent
RNDr. Anna Ryndová, Ph.D.   A1/1343