doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D.

E-mail:   kalousek@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav fyzikálního inženýrství
Zařazení:   Docent
Místnost:   A2/508

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1996, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fyzikální inženýrství
 • 2003, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fyzikální a materiálové inženýrství
 • 2013, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná fyzika

Přehled zaměstnání

 • 2001-2002, asistent, Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně
 • 2003-2013, odborný asistent, Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně
 • 2014-dosud, docent, Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

Garance a výuka následujících předmětů:

Teoretická mechanika a mechanika kontinua, pro 2. ročník bakalářského studijního programu oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, FSI VUT v Brně.

Obecná fyzika I, pro 1. ročník bakalářského studijního programu oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, FSI VUT v Brně.

Fyzikální proseminář I-V, pro 1.-3. ročník bakalářského studijního programu oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, FSI VUT v Brně.

Diagnostika nanostruktur, pro 2. ročník navazujícího magisterského studijního programu oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, FSI VUT v Brně.

Přednášky:

Obecná fyzika I (Mechanika a molekulová fyzika), pro 1. ročník bakalářského studijního programu oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, FSI VUT v Brně.

Obecná fyzika II (Elektřina a magnetismus), pro 1. ročník bakalářského studijního programu oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, FSI VUT v Brně.

Fyzika I (Mechanika, Optika, Termodynamika), pro 1. ročník obecného bakalářského studijního programu, FSI VUT v Brně.

Fyzika II (Elektřina a magnetismus, moderní fyzika), pro 2. ročník obecného bakalářského studijního programu, FSI VUT v Brně.

Vybrané statě z fyziky a matematiky, pro studenty oboru Analýza silničních nehod, ÚSI VUT v Brně.

Vybrané kapitoly z fyziky I, pro 1. ročník obecného bakalářského studijního programu, FSI VUT v Brně.

Vybrané kapitoly z fyziky II, pro 2. ročník obecného bakalářského studijního programu, FSI VUT v Brně.

Cvičení:

Teoretická mechanika a mechanika kontinua, pro 2. ročník bakalářského studijního programu oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, FSI VUT v Brně.

Fyzika I, pro 1. ročník obecného bakalářského studijního programu, FSI VUT v Brně.

Fyzika II, pro 2. ročník obecného bakalářského studijního programu, FSI VUT v Brně.

Vědeckovýzkumná činnost

Teoretický popis dějů z oblasti Fyziky povrchů a tenkých vrstev, například:

 • interakce elektromagnetického pole s nanočásticemi, tenkými vrstvami a rozhraními;
 • kinetika počátečního růstu ostrůvků a tenkých vrstev;
 • mechanické vlastnosti objektů s mikrometrovými rozměry.

Akademické stáže v zahraničí

 • 1994, University of Salford, 7 měsíců
 • 1998, University of Salford, 6 měsíců
 • 2000, TU Wien, 3 měsíce
 • 2002, TU Wien, 3 měsíce
 • 2021-22, Stanford University, 6 měsíců

Projekty

 • GAČR 202/04/P125: Měření profilu pomocí bezkontaktní mikroskopie atomárních sil,
 • 2015 – 2017 člen řešitelského týmu projektu GAČR 15-21581S: Ovládání a aplikace plazmonických interferenčních obrazců,
 • 2012 – 2014 člen řešitelského týmu projektu GAČR P102/12/1881: Mapování lokalizovaných plazmonových rezonancí na nanoanténách,
 • 2012 – 2015 člen řešitelského týmu projektu 7. rámcového projektu EU číslo NMP-2011-SMP-5: UNIVSEM: Universal SEM as multi-nano-analytical tool,
 • 2010 – 2014 člen řešitelského týmu projektu MPO číslo FR-TI2-736: Moremit: Modulární rastrovací elektronový mikroskop, 
 • 2010 – 2014 člen řešitelského týmu projektu OPVK IMPI CZ.1.07/2.2.00/28.0250: Inovace mezioborového studia přírodních věd a inženýrství, 
 • 2012 – 2019 člen řešitelského týmu projektu TAČR číslo TE 01020233: AMISPEC - Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie, 
 • člen řešitelského týmu podaného projektu GAČR - Centrum Excelence (BEACON): Basic research of Energy Accumulation and Conversion in Nanostructures
 • 2019 – 2022, řešitel dílčího projektu TAČR, TN01000008/11, Plazmonické metapovrchy pro planární optiku

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

275

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

246

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • DVOŘÁK, P.; ÉDES, Z.; KVAPIL, M.; ŠAMOŘIL, T.; LIGMAJER, F.; HRTOŇ, M.; KALOUSEK, R.; KŘÁPEK, V.; DUB, P.; SPOUSTA, J.; VARGA, P.; ŠIKOLA, T.:
  Imaging of near-field interference patterns by a-SNOM – influence of illumination wavelength and polarization state, Optical Society of America
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KALOUSEK, R.; SPOUSTA, J.; ZLÁMAL, J.; DUB, P.; ŠIKOLA, T.; SHEN, Z.; SALAMON, D.; MACA, K.:
  Rapid heating of zirconia nanoparticle-powder compacts by infrared radiation heat transfer
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • NEUMAN, J.; NOVÁČEK, Z.; PAVERA, M.; ZLÁMAL, J.; KALOUSEK, R.; SPOUSTA, J.; DITTRICHOVÁ, L.; ŠIKOLA, T.:
  Experimental optimization of power-function-shaped drive pulse for stick-slip piezo actuators
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • BŘÍNEK, L.; ÉDES, Z.; DVOŘÁK, P.; NEUMAN, T.; ŠAMOŘIL, T.; KALOUSEK, R.; DUB, P.; ŠIKOLA, T.:
  Interference povrchových plazmonů v blízkém poli,
  Československý časopis pro fyziku, Vol.63, (2013), No.4, pp.234-236, ISSN 0009-0700
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • BŘÍNEK, L.; DVOŘÁK, P.; NEUMAN, T.; DUB, P.; KALOUSEK, R.; ŠIKOLA, T.:
  Aplikace rastrovací optické mikroskopie v blízkém poli pro plasmoniku,
  Jemná mechanika a optika, Vol.58, (2013), No.6, pp.169-171, ISSN 0447-6441
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • DVOŘÁK, P.; NEUMAN, T.; BŘÍNEK, L.; ŠAMOŘIL, T.; KALOUSEK, R.; DUB, P.; VARGA, P.; ŠIKOLA, T.:
  Control and Near-Field Detection of Surface Plasmon Interference Patterns,
  NANO LETTERS, Vol.13, (2013), No.6, pp.2558-2563, ISSN 1530-6984
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KALOUSEK, R.; DUB, P.; BŘÍNEK, L.; ŠIKOLA, T.:
  Response of plasmonic resonant nanorods: an analytical approach to optical antennas
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KOLÍBAL, M.; KALOUSEK, R.; NOVÁK, L.; VYSTAVĚL, T.; ŠIKOLA, T.:
  Controlled faceting in (110) germanium nanowire growth by switching between vapor-liquid-solid and vapor-solid-solid growth
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • BARTOŠÍK, M.; ŠKODA, D.; TOMANEC, O.; KALOUSEK, R.; JÁNSKÝ, P.; ZLÁMAL, J.; SPOUSTA, J.; DUB, P.; ŠIKOLA, T.:
  Role of humidity in local anodic oxidation: A study of water condensation and electric field distribution,
  PHYSICAL REVIEW B, Vol.79, (2009), No.19, pp.195406-195412, ISSN 1098-0121
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ČECHAL, J.; MATLOCHA, T.; POLČÁK, J.; KOLÍBAL, M.; TOMANEC, O.; KALOUSEK, R.; DUB, P.; ŠIKOLA, T.:
  Characterization of oxidized gallium droplets on silicon surface: an ellipsoidal droplet shape model for angle resolved X-ray photoelectron spectroscopy analysis,
  Thin Solid Films, Vol.517, (2009), No.6, pp.1928-1934, ISSN 0040-6090
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • DVOŘÁK, P.; NEUMAN, T.; BŘÍNEK, L.; ŠAMOŘIL, T.; KALOUSEK, R.; DUB, P.; VARGA, P.; ŠIKOLA, T.:
  Control and Near-Field Detection of Surface Plasmon Interference Patterns,
  NANO LETTERS, Vol.13, (2013), No.6, pp.2558-2563, ISSN 1530-6984
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Publikace se zabývá detekcí interferenčních obrazců povrchových plasmonových polaritonů v blízkém poli a možnostmi jejich kontroly pomocí polarizace budícího záření a tvaru štěrbin.
 • KALOUSEK, R.; DUB, P.; BŘÍNEK, L.; ŠIKOLA, T.:
  Response of plasmonic resonant nanorods: an analytical approach to optical antennas
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Článek představuje analytický přístup k řešení odezvy plynu volných elektronů v kovové plasmonické anténě.
 • KOLÍBAL, M.; KALOUSEK, R.; NOVÁK, L.; VYSTAVĚL, T.; ŠIKOLA, T.:
  Controlled faceting in (110) germanium nanowire growth by switching between vapor-liquid-solid and vapor-solid-solid growth
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  článek se zabývá in-situ pozorování růstu nanovláken pomocí elektronového mikroskopu. Pomocí přepínáním VLS a VSS módů je dosaženo kontroly růstu fazet ve směru 110 při růstu germániových navovláken.
 • ČERVENKA, J.; KALOUSEK, R.; BARTOŠÍK, M.; ŠKODA, D.; TOMANEC, O.; ŠIKOLA, T.:
  Fabrication of nanostructures on Si(100) and GaAs(1 0 0) by local anodic oxidation,
  Applied Surface Science, Vol.253, (2006), No.5, pp.2373-2378, ISSN 0169-4332
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Vytváření nanostruktur na Si(100) a GaAs(1 0 0) pomocí lokální anodické oxidace
 • KALOUSEK, R.; SCHMID, M.; HAMMERSCHMID, A.; LUNDGREN, E.; VARGA, P.:
  Slowing down adatom diffusion by an adsorbate: Co on Pt(111) with and without preadsorbed CO,
  PHYSICAL REVIEW B, Vol.68, (2003), No.23, pp.233401-233407, ISSN 1098-0121
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Podmonovrstevní pokrytí PT(111) kobaltem bylo studováno pomocí STM za pokojové teploty.