prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.

E-mail:   spousta@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav fyzikálního inženýrství
odbor fyziky povrchů a nanostruktur
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A1/1334

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1986: RNDr. - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykova Univerzita), Přírodovědecká fakulta, obor Fyzika pevné fáze,
 • 1994: PhD. studium na Université Paris 7, práce Etudes de la croissance des couches de carbone amorphe hydrogéné,
 • 2002: docent - Přírodovědecká fakulta MU Brno,
 • 2008: profesor aplikované fyziky, VUT v Brně.

Přehled zaměstnání

 • 1986 - 1988: samostatný vývojový pracovník v čistých laboratořích třídy 100 (Zbrojovka Brno, malé diskové paměti),
 • 1988 - 2002: odborný asistent Katedry fyziky (nyní Ústav fyzikálního inženýrství) FSI VUT v Brně,
 • 1991 - 1994: doktorské studium na Université Paris 7, Francie
 • 2002 - 2008: docent na ÚFI FSI VUT,
 • 2008 - dosud: profesor na ÚFI FSI VUT

Pedagogická činnost

 • 1988 - dosud: výuka na ÚFI FSI jak předmětů základního kurzu, tak i kurzů pokročilých
 • 1992 - 1993: v rámci doktorského studia na Université Paris 7 výuka TD Mécanique I,
 • 2002 - 2010: alternace výuky kurzu Mechanika a molekulová fyzika na PřF MU (předměty F1030 a F1040),
 • 2010 - dosud výuka kurzu Mechanika a molekulová fyzika (F1040) na PřF MU.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Analýza chemického složení tenkých vrstev pomocí RBS a ERDA analýz,
 • Depozice a analýzy tenkých vrstev pomocí IBAD (Ion Beam Assisted Deposition)
 • In situ optická reflektometrie a elipsometrie

Akademické stáže v zahraničí

 • 1991 - krátkodobé pobyty na Salford a Aston University, UK (iontově svazkové technologie),
 • 1991 - tříleté doktorské studium na Université Paris 7, stipendium francouzské vlády,
 • 1994 - krátký pobyt na Aston University, UK (interakce iontů s povrchy pevných látek),
 • 1998 - krátkodobý pobyt v lab. Louis Néela, Grenoble, Francie (mg. vlastnosti tenkých vrstev),
 • 1999 - krátkodobý pobyt v lab. Louis Néela, Grenoble, Francie (mg. vlastnosti tenkých vrstev),
 • 2000 - krátkodobý pobyt na univerzitě v Bari, Itálie,
 • 2001 - krátkodobý pobyt na Université Joseph Fourier, Grenoble, Francie, program Erasmus,
 • 2003 - krátkodobý pobyt na Université Joseph Fourier, Grenoble, Francie, program Erasmus,
 • 2005 - krátkodobý pobyt na Université Joseph Fourier, Grenoble, Francie, program Erasmus,
 • 2012 - krátkodobý pobyt na synchrotronu ALS v Berkley, USA.

Mimouniverzitní aktivity

 • Dobrovolný trenér mládeže plavání Kometa Brno, trenér družstva mužů Židenice Brno v odbíjené (krajský přebor 1. třídy).

Projekty

 • 1995 - 1996 řešitel projektu FSI číslo FP 369551: Měření in situ optické tloušťky tenkých vrstev laserovou diodou,
 • 1997 - 2000 francouzsko-český projekt Barrande I, II: Depozice tenkých magnetických vrstev metodou IBAD a jejich charakterizace
 • 1998 - 2000 řešitel projektu GAČR 101/98/0772: Návrh a konstrukce zařízení pro in situ měření plošné homogenity tenkých vrstev,
 • 2002 - 2004 řešitel projektu GAČR 102/02/0506: Návrh a konstrukce UV optického měřicího zařízení k in situ monitorování plošné homogenity růstu tenkých vrstev deponovaných metodou IBAD,
 • 2005 - 2010 člen řešitelského týmu projektu Anorganické nanomateriály a nanostruktury,
 • 2004 - 2008 člen řešitelského týmu projektu Užití sondové mikroskopie v nanovědách,
 • 2007 - 2011 člen řešitelského týmu projektu Funkční hybridní nanosystémy polovodičů a kovů s organickými látkami,
 • 2012 – 2015 člen řešitelského týmu projektu 7. rámcového projektu EU číslo NMP-2011-SMP-5: UNIVSEM - Universal SEM as multi-nano-analytical tool,
 • 2010 – 2014 člen řešitelského týmu projektu MPO číslo FR-TI2-736: Moremit - Modulární rastrovací elektronový mikroskop,                  
 • 2010 – 2014 člen řešitelského týmu projektu OPVK IMPI     CZ.1.07/2.2.00/28.0250: Inovace mezioborového studia přírodních věd a inženýrství, 
 • 2012 – 2019 člen řešitelského týmu projektu TA ČR číslo TE 01020233: AMISPEC - Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie,
 • člen řešitelského týmu podaného projektu GAČR - Centrum Excelence: BEACON - Basic research of Energy Accumulation and Conversion in Nanostructures.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

156

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

219

Citace ostatní (bez autocitací)

45

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • DVOŘÁK, P.; LIGMAJER, F.; ŠAMOŘIL, T.; HRTOŇ, M.; KLEMENT, R.; BABOCKÝ, J.; TUČEK, M.; SPOUSTA, J.; ŠIKOLA, T.:
  Využití reflexní optické spektroskopie v plazmonice,
  Jemná mechanika a optika, Vol.59, (2014), No.6-7, pp.162-164, ISSN 0447-6441
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • UHLÍŘ, V.; URBÁNEK, M.; HLADÍK, L.; SPOUSTA, J.; IM, M.; FISCHER, P.; EIBAGI, N.; KAN, J.; FULLERTON, E.; ŠIKOLA, T.:
  Dynamic switching of the spin circulation in tapered magnetic nanodisks,
  Nature Nanotechnology (print), Vol.8, (2013), No.5, pp.341-346, ISSN 1748-3387
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SPOUSTA, J.; PRŮŠA, S.; TROJÁNEK, A.; DUB, P.:
  Kvalitní učebnice fyziky - důležitá opora výuky,
  Československý časopis pro fyziku, Vol.62, (2012), No.5-6, pp.421-425, ISSN 0009-0700
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MACH, J.; ŠAMOŘIL, T.; VOBORNÝ, S.; KOLÍBAL, M.; ZLÁMAL, J.; SPOUSTA, J.; DITTRICHOVÁ, L.; ŠIKOLA, T.:
  An ultra-low energy (30–200 eV) ion-atomic beam source for ion-beam-assisted deposition in ultrahigh vacuum,
  Review of Scientific Instruments, Vol.82, (2011), No.8, pp.083302-1-083302-7, ISSN 0034-6748
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • LYSÁČEK, D.; VÁLEK, L.; SPOUSTA, J.; ŠIKOLA, T.; ŠPETÍK, R.:
  Thermal stability of undoped polycrystalline silicon layers on antimony and boron-doped substrates,
  Thin Solid Films, Vol.518, (2010), No.14, pp.4052-4057, ISSN 0040-6090
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • URBÁNEK, M.; UHLÍŘ, V.; BÁBOR, P.; KOLÍBALOVÁ, E.; HRNČÍŘ, T.; SPOUSTA, J.; ŠIKOLA, T.:
  Focused ion beam fabrication of spintronic nanostructures: an optimization of the milling process,
  NANOTECHNOLOGY, Vol.21, (2010), No.14, pp.145304-1-145304-7, ISSN 0957-4484
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • DVOŘÁK, P.; LIGMAJER, F.; ŠAMOŘIL, T.; HRTOŇ, M.; KLEMENT, R.; BABOCKÝ, J.; TUČEK, M.; SPOUSTA, J.; ŠIKOLA, T.:
  Využití reflexní optické spektroskopie v plazmonice,
  Jemná mechanika a optika, Vol.59, (2014), No.6-7, pp.162-164, ISSN 0447-6441
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Tento článek se zabývá využitím reflexní optické spektroskopie pro experimentální studium plazmonických nanostruktur. V článku jsou stručně popsány optické vlastnosti lokalizovaných povrchových plazmonů (LPP) a poté je představena experimentální aparatura pro jejich detekci a spektrální analýzu. Na závěr jsou prezentovány experimentální výsledky optických spekter na připravených vzorcích se zlatými nanočásticemi na Si substrátu a jejich porovnání s numerickými simulacemi v programu Lumerical
 • UHLÍŘ, V.; URBÁNEK, M.; HLADÍK, L.; SPOUSTA, J.; IM, M.; FISCHER, P.; EIBAGI, N.; KAN, J.; FULLERTON, E.; ŠIKOLA, T.:
  Dynamic switching of the spin circulation in tapered magnetic nanodisks,
  Nature Nanotechnology (print), Vol.8, (2013), No.5, pp.341-346, ISSN 1748-3387
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek se zabývá dynamický přepínámín cirkulace spinivého stavu v klínových magnetických nanodiscích.
 • URBÁNEK, M.; UHLÍŘ, V.; BÁBOR, P.; KOLÍBALOVÁ, E.; HRNČÍŘ, T.; SPOUSTA, J.; ŠIKOLA, T.:
  Focused ion beam fabrication of spintronic nanostructures: an optimization of the milling process,
  NANOTECHNOLOGY, Vol.21, (2010), No.14, pp.145304-1-145304-7, ISSN 0957-4484
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek se zabývá popisem a optimalizací procesu leptání spintronických nanostruktur pomocí fokusovaného iontového svazku. Výsledkem jsou optimalizované parametry.
 • URBÁNEK, M.; SPOUSTA, J.; BĚHOUNEK, T.; ŠIKOLA, T.:
  Imaging reflectometery in situ,
  Applied Optics, Vol.46, (2007), No.25, pp.6309-6313, ISSN 0003-6935
  článek v časopise - ostatní, Jost

  In situ zobrazovací reflektometrie
 • SPOUSTA, J., GERRI, M., ICABARROCAS, P., MARINE, V.:
  Excimer-laser-assisted rf glow discharge deposition of amorphous and microcrystalline silicon thin films,
  Applied Physics A - Solids and Surfaces, Vol.1994, (1994), No.58, pp.545
  článek v časopise - ostatní, Jost