prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc.

E-mail:   sandera@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://ufo.fme.vutbr.cz
Pracoviště:   Ústav fyzikálního inženýrství
odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A2/505
Telefon:   +420 54114 2824
Pracoviště:   Ústav fyzikálního inženýrství
odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A2/505
Telefon:   +420 54114 2824

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1978, Mgr., Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně, obor Fyzika
 • 1981, RNDr., Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně, obor Fyzika pevných látek
 • 1993, CSc., Fakulta stavební VUT v Brně, obor Fyzika kondenzovaných látek
 • 2000, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná fyzika
 • 2006, prof., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná fyzika

Přehled zaměstnání

 • 1978-1980, asistent, katedra fyziky FS VUT v Brně
 • 1980-1999, odborný asistent, Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně
 • 2000-2005, docent, Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně
 • 2006-dosud, profesor, Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně
 • 2012-dosud, senior researcher, Středoevropský technologický institut CEITEC VUT

Vědeckovýzkumná činnost

Fyzika a mikromechanika materiálu, specializace: modely mikromechanizmů mezních stavů, výpočty mechanických vlastností krystalů na bázi empirických meziatomových potenciálů i elektronové struktury, aplikovaná stochastická geometrie.

Akademické stáže v zahraničí

 • 1994 studijní pobyt na Johannes Kepler Universität Linz, Rakousko
 • 1997 studijní pobyt na Universität Wien, Rakousko
 • 1998 studijní pobyt na Montanuniversität Leoben, Rakousko
 • 1998 studijní pobyt na Universita degli Studi di Genova, Itálie
 • 2005 studijní pobyt na Montanuniversität Leoben, Rakousko

Mimouniverzitní aktivity

 • hostující redaktor v impaktovaných vědeckých časopisech Materials Science Forum (2007), Engineering Failure Analysis (2009), Key Engineering Materials (2010, 2013), Solid State Phenomena (2016), Procedia Structural Integrity (2019)
 • recenzent článků v impaktovaných mezinárodních vědeckých časopisech  (Fat. Fract. Engng. Mater. Strucures, Engng. Fract. Mechanics, Mater. Sci. Forum, Mater. Research, Czech. J. Physics, Metall. Materials, Comp. Mater. Science, Strain, Int. J. Fracture)
 • 1998-dosud člen výkonného výboru České společnosti pro nové materiály a technologie, nyní viceprezident
 • 2005-2016 člen redakční rady časopisu Inženýrská mechanika
 • 2011-2015 člen hodnotícího panelu 204 GAČR
 • 2017-dosud hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školy

Ocenění vědeckou komunitou

 • 1999, cena Evropské společnosti pro integritu konstrukcí (ESIS)
 • 2010 stříbrná medaile VUT
 • 2014 Výroční cena ČSNMT
 • Více než 350 citací na publikované práce.

Projekty

 • Aktuálně řešené projekty:
  • 17-18566S (GAČR, řešitel)
 • Významnější projekty úspěšně řešené v minulosti (stručný výčet):
  • 1x COST (OC 517.30D, spoluřešitel)
  • 7x GAČR (hl. řešitel, spoluřešitel)
  • 2x výzkumný záměr MŠMT (D1)
  • 1x INFRA (LB98269, řešitel)

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

314

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

346

Citace ostatní (bez autocitací)

28

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • LEJČEK, P.; ŠANDERA, P.; HORNÍKOVÁ, J.; ŘEHÁK, P.; POKLUDA, J.:
  Grain Boundary Segregation of Elements of Groups 14 and 15 and its Consequences for Intergranular Cohesion of Ferritic Iron
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PÍŠKA, M.; TRUBAČOVÁ, P.; HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; BOIVIE, K.:
  A Study of Selective Laser Melting Technology on the Ultra-High Strength Tool Steel Use—Quality, Mechanical Properties and Fatigue,
  Applied Mechanics, Behavior of Materials, and Engineering Systems, pp.67-86, ISBN 978-3-319-41467-6, (2016), Springer International Publishing
  kapitola v knize
 • LEJČEK, P.; ŠANDERA, P.; HORNÍKOVÁ, J.; POKLUDA, J.; GODEC, M.:
  On the Segregation Behavior of Tin and Antimony at Grain Boundaries of Polycrystalline bcc Iron, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • VOJTEK, T.; POKLUDA, J.; ŠANDERA, P.; HORNÍKOVÁ, J.; HOHENWARTER, A.; PIPPAN, R.:
  Analysis of fatigue crack propagation under mixed mode II + III in ARMCO iron, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • VOJTEK, T.; POKLUDA, J.; HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; SLÁMEČKA, K.:
  Description of Fatigue Crack Growth under Modes II, III and II+III in Terms of J-integral, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • HORNÍKOVÁ, J.; ŽÁK, S.; ŠANDERA, P.:
  K-calibration of Special Specimens for Mode II, III and II+III Crack Growth, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • LEJČEK, P.; POKLUDA, J.; ŠANDERA, P.; HORNÍKOVÁ, J.; JENKO, M.:
  Solute Segregation at 46.8deg(111) Twist Grain Boundary of a Phosphorus Doped Fe-2.3%V Alloy
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • POKLUDA, J.; SLÁMEČKA, K.; ŠANDERA, P.:
  Mechanism of Factory-Roof Formation,
  Engineering Fracture Mechanics, Vol.77, (2010), No.1, pp.1763-1771, ISSN 0013-7944
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • POKLUDA, J.; ŠANDERA, P.:
  Micromechanisms of Fracture and Fatigue: In a Multiscale Context,
  ISBN 978-1-84996-265-0, (2010), Springer
  kniha odborná
 • KOTOUL, M.; POKLUDA, J.; ŠANDERA, P.; DLOUHÝ, I.; CHLUP, Z.; BOCCACCINI, A.:
  Toughening effects quantification in glass matrix composite reinforced by alumina platelets
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; ČERNÝ, M.; POKLUDA, J.:
  Multiscale modelling of nanoindentation test in Cu crystal,
  Engineering Fracture Mechanics, Vol.76, (2007), No.1, ISSN 0013-7944
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • POKLUDA, J. ŠANDERA, P. HORNÍKOVÁ, J.:
  Statistical Approach to Roughness-Induced Shielding Effects,
  Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, Vol.27, (2004), No.2, pp.141-157, ISSN 8756-758X, 'Neuveden'
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ČERNÝ, M.; ŠOB, M.; POKLUDA, J.; ŠANDERA, P.:
  Ab initio calculations of ideal tensile strength and mechanical stability in copper,
  Journal of Physics: Condensed Matter, Vol.16, (2004), No.2, pp.1045-1052, ISSN 0953-8984
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ČERNÝ, M.; POKLUDA, J.; ŠOB, M.; FRIÁK, M.; ŠANDERA, P.:
  Ab initio calculations of elastic and magnetic properties of Fe, Co, Ni, and Cr crystals under isotropic deformation, AMERICAN PHYSICAL SOC
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŠANDERA, P., POKLUDA, J.:
  Ideal Strength of Cubic Crystals under Triaxial Tension,
  Metallic Materials, Vol.32, (1994), No.4, pp.282-291
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • LEJČEK, P.; ŠANDERA, P.; HORNÍKOVÁ, J.; POKLUDA, J.; GODEC, M.:
  On the Segregation Behavior of Tin and Antimony at Grain Boundaries of Polycrystalline bcc Iron, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  The study of the temperature dependence of tin and antimony segregation at grain boundaries of binary Fe–Sb and Fe–Sn polycrystalline alloys using Auger Electron Spectroscopy suggests that during the brittle intergranular fracture mainly the general grain boundaries are opened in the samples annealed at low temperatures which are more segregated than the special ones. On the contrary, the special grain boundaries are opened in the samples annealed at higher temperatures because – as a consequence of the enthalpy-entropy compensation effect – they are more enriched by the solute. The limiting temperature between these two states is the so-called compensation temperature. Therefore, the temperature dependence of the grain boundary segregation measured in polycrystals should be described by two sets of the thermodynamic parameters (i.e. segregation enthalpy and entropy): one of them correlating the segregation under the compensation temperature, the other one for the segregation at higher temperatures.
 • HORNÍKOVÁ, J.; ŽÁK, S.; ŠANDERA, P.:
  K-calibration of Special Specimens for Mode II, III and II+III Crack Growth, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Původní testovací zařízení bylo navrženo tak, aby se u válcového vzorku s obvodovou trhlinou tato trhlina šířila pouze v módech II, III a ve smíšeném módu II + III. Tento vzorek je v současné době užíván pro vyšetřování šíření únavových trhlin ve smykovém módu. Cílem této práce bylo provést K-kalibraci výše uvedených vzorků, které budou použity k popisu stability a růstu smykových únavových trhlin v prahové oblasti. Bylo použito dvoustupňové modelování v programovém prostředí ANSYS, aby byly s dostatečnou přesností určeny součinitelé intenzity napětí KII, KIII a KII,III podél čela trhliny na malých a velkých vzorcích. Tvarové funkce FII, FIII a F II,III byly stanoveny pomocí koncepce J-integrálu. Vypočtené hodnoty součinitelů KIII mohly být, na rozdíl od součinitelů KII, porovnány s řešením založeným na asymptotické aproximaci, které je dostupné v literatuře. Výpočty bylo zjištěno, že pro malé vzdálenosti uchycení závisí tvarové funkce FII a FIII na přesnosti uchycení při experimentu.
 • POKLUDA, J.; ŠANDERA, P.:
  Micromechanisms of Fracture and Fatigue: In a Multiscale Context,
  ISBN 978-1-84996-265-0, (2010), Springer
  kniha odborná

  Úvodní kapitola se zabývá výpočty teoretické pevnosti krystalů a jejich aplikacím v oblasti nanokompozitů a nanotvrdosti. Druhá kapitola přehledně popisuje mikrodegradační procesy způsobující křehké a tvárné porušení materiálů. Třetí kapitola je věnována dislokačním mechanizmům iniciace a šíření únavových trhlin při zatěžování v módech I, II, III i smíšeném módu. Jsou uvedeny aplikace pro stanovení inherentních prahových hodnot, hodnocení porušení materiálů s povrchovou vrstvou i pro expertizy havárií strojních konstrukcí.
 • POKLUDA, J. ŠANDERA, P. HORNÍKOVÁ, J.:
  Statistical Approach to Roughness-Induced Shielding Effects,
  Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, Vol.27, (2004), No.2, pp.141-157, ISSN 8756-758X, 'Neuveden'
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek představuje nový teoretický koncept popisu drsnostně indukovaných stínicích efektů v kovových materiálech. Tento přístup je založen na statistice lokálního poměru mezi charakteristikami mikrostukturní vzdálenosti k velikosti plastické zóny. Obecná rovnice popisující jak vyhnutí tak zavírání trhliny je odvozena v mezích lineární lomové mechaniky za předpokladu zatížení vzdáleným módem I. To umožňuje určit intrinsitní hodnoty lomové houževnatosti i prahové hodnoty růstu únavových trhlin. Kromě toho tak může být část drsnostně indukovaná oddělena od ostatních částí, jako jsou plasticky nebo oxiddačně indukované zavírání. Pro určení celkového drsnostně indukovaného stínicího efektu jsou nutné jen standardní materiálové údaje, jako mez kluzu, střední velikost zrna, povrchová drsnost a lomový mód. Pro vybrané kovové materiály jsou uvedeny příklady, týkající se statického lomu i únavy.
 • POKLUDA, J., ČERNÝ, M., ŠANDERA, P., ŠOB, M.:
  Calculations of Theoretical Strength: State of the Art and History.,
  Journal of Computer-Aided Materials Design, Vol.11, (2004), No.1, pp.1-28, ISSN 0928-1045
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Současný stav a historický vývoj výpočtů teoretické pevnosti je uveden ve stručném přehledu, doplněném databází vybraných teoretických a experimentálních výsledků. Principy sofistikované analýzy mechanické stability krystalů jsou vysvětleny na příkladech. Jsou uvedeny podmínky stability a Jacobiho matice pro vybrané krystalové symmetrie a deformační dráhy. Je ukázán význam této analýzy pro porozumnění mikromechanice lomu na pozadí vlivu poruch krystalů. Rozdíly mezi teoretickými a experimentálními hodnotami TP jsou diskutovány a jsou tak naznačeny úkoly pro další období.