doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D.

E-mail:   prusa@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://physics.fme.vutbr.cz/ufi.php?Action=0&Id=159
Pracoviště:   Ústav fyzikálního inženýrství
odbor fyziky povrchů a nanostruktur
Zařazení:   Docent
Místnost:   A2-old/512

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1996, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Fyzikální inženýrství.
 • 2003, PhD., Vysoké učení technické v Brně, obor Fyzikální a materiálové inženýrství.
 • 2011, doc., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, obor aplikovaná fyzika.

Přehled zaměstnání

 • 1999-dosud, sam. odb. pracovník, FSI VUT v Brně.

Pedagogická činnost

 • 1999-dosud, přednášková činnost v rámci programu Sokrates Erasmus na pertnerských pracovištích (Aston University (VB), University of Bari (Itálie), Johannes Kepler University Linz (Rakousko).
 • Speciální praktikum I
 • Obecná fyzika IV.
 • Obecná fyzika II (elektřina a magnetizmus).

Vědeckovýzkumná činnost

 • LEIS - Low Energy Ion Scattering (Rozptyl nízkoenergiových iontů),
 • prvková a strukturní analýza povrchů pevných látek a ultratenkých vrstev (Ga/Si).
 • identifikace a lokalizace kontaminace grafenových vrstev pomocí rozptylu nízkoenergiových iontů.

Akademické stáže v zahraničí

 • 1994 – sedmiměsíční studijní pobyt v rámci programu Tempus na Aston University (UK) ve výzkumném týmu profesora J. L. Sullivana (TOF-LEIS).
 • 1996 – dvoutýdení návštěva vědecké skupiny profesora H. H. Brongersmy na Eindhoven University of Technology (NL) (LEIS).
 • 1998 – čtyřměsíční pobyt ve výzkumném týmu profesora J. L. Sullivana na Aston University (UK), (LEIS, plasma etching, XPS, AFM).
 • 2001 – 2005 pravidelné několikatýdenní pobyty na Johanes Kepler University Linc (TOF-LEIS).
 • 2009 – mesíční stáž na Technical Unversity Wien. 

Univerzitní aktivity

 • 2006 vedoucí laboratoří pro výuku pokročilých fyzikálních praktik na FSI VUT v Brně.

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2001 – cena za čtvrté místo v soutěži vědecko-výzkumných prací doktorandů FSI VUT v Brně.

Projekty

 • GAČR 202/05/P288: Nízkoenergiový rozptyl iontů LEIS.
 • Anorganické nanomateriály a nanostruktury, (2005-2010)
 • Funkční hybridní nanosystémy polovodičů a kovů s organickými látkami, (2007-2011)
 • MŠMT 2008: Modernizace výukových fyzikálních experimentů.
 • MŠMT 2009: Rozvoj základních a pokročilých laboratoří s přesahem do oblasti nanotechnologií.
 • AKTION Česká republika - Rakousko, 2014, 2015, Studium katalytických systémů pomocí rozptylu nízkoenergiových iontů (LEIS).

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

20

Citace ostatní (bez autocitací)

0

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • SPOUSTA, J.; PRŮŠA, S.; TROJÁNEK, A.; DUB, P.:
  Kvalitní učebnice fyziky - důležitá opora výuky,
  Československý časopis pro fyziku, Vol.62, (2012), No.5-6, pp.421-425, ISSN 0009-0700
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • JULIŠ, M.; KUSMIČ, D.; POSPÍŠILOVÁ, S.; PRŮŠA, S.; OBRTLÍK, K.; DLUHOŠ, J.; PODRÁBSKÝ, T.:
  Study of Surface Relief Evolution in Cyclically Strained Superalloy IN738LC Using advanced Experimental Techniques,
  Chemické listy, Vol.105, (2011), No.S, pp.814-815, ISSN 0009-2770, Chemické listy
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • BÁBOR, P.; DUDA, R.; PRŮŠA, S.; MATLOCHA, T.; KOLÍBAL, M.; ČECHAL, J.; URBÁNEK, M.; ŠIKOLA, T.:
  Depth resolution enhancement by combined DSIMS and TOF-LEIS profiling,
  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, Vol.269, (2011), No.3, pp.369-373, ISSN 0168-583X
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MATLOCHA, T.; PRŮŠA, S.; KOLÍBAL, M.; BÁBOR, P.; PRIMETZHOFER, D.; MARKIN, S.; BAUER, P.; ŠIKOLA, T.:
  A study of a LEIS azimuthal scan behavior: Classical dynamics simulation,
  Surface Science, Vol.604, (2010), No.21-22, pp.1906-1911, ISSN 0039-6028
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • POLČÁK, J.; ČECHAL, J.; BÁBOR, P.; URBÁNEK, M.; PRŮŠA, S.; ŠIKOLA, T.:
  Angle-resolved XPS depth profiling of modeled structures: testing and improvement of the method,
  Surface and Interface Analysis, Vol.42, (2010), No.5-6, pp.649-652, ISSN 0142-2421
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • TOPINKA, S.; PRŮŠA, S.:
  Posílení experimentální činnosti žáků při výuce tématického celku - magnetismus,
  Československý časopis pro fyziku, Vol.62, (2012), No.5-6, pp.413-415, ISSN 0009-0700
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek se zamýšlí nad obecnějšími vztahy mezi praktickou experimentální činností žáků a studentů a procesem předávání znalostí mladé generaci. Ve své praktické části uvádí sérii nenáročných experimentů s permanentními magnety pro badatelsky orientovanou výuku základních pojmů permanentního magnetismu.
 • BÁBOR, P.; DUDA, R.; PRŮŠA, S.; MATLOCHA, T.; KOLÍBAL, M.; ČECHAL, J.; URBÁNEK, M.; ŠIKOLA, T.:
  Depth resolution enhancement by combined DSIMS and TOF-LEIS profiling,
  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, Vol.269, (2011), No.3, pp.369-373, ISSN 0168-583X
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek se zabývá současným hloubkovým profilováním pomocí metod DSIMS a ToF-LEIS ke zvýšení rozlišeníhrloubkoného profilu zastoupení prvků ve studovaném vzorku.
 • MARKIN, S.; PRIMETZHOFER, D.; PRŮŠA, S.; BRUNMAYR, M.; KOWARIK, G.; AUMAYR, F.; BAUER, P.:
  Electronic interaction of very slow light ions in Au: Electronic stopping and electron emission,
  PHYSICAL REVIEW B, Vol.78, (2008), No.19, pp.195122-1-195122-6, ISSN 1098-0121
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Byla studována interakce velmi pomalých iontů H+ a D+ s polykrystalyckým zlatým terčem. V případě elektronového brzdění i emise elektronů způsobené dopadem iontů byla nalezena velmi úzká hranice rychlostí (0.19 a.u.) pro excitaci a emisi 5d elektronů. pod touto hranicí elektronyý interagují pouze s 6s elektrony.
 • PRŮŠA, S.; KOLÍBAL, M.; BÁBOR, P.; MACH, J.; ŠIKOLA, T.:
  Analysis of thin films by TOF-LEIS,
  ACTA PHYSICA POLONICA A, Vol.111, (2007), No.3, pp.335-341, ISSN 0587-4246
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Analýza tenkých vrstev pomocí ToF-LEIS
 • DRAXLER, M.; MARKIN, S.; KOLÍBAL, M.; PRŮŠA, S.; ŠIKOLA, T.; BAUER, P.:
  High resolution time-of-flight low energy ion scattering,
  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, Vol.230, (2005), pp.398-401, ISSN 0168-583X, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Spektroskopie nizkoenergiových iontů time-of-flight s vysokým rozlišením. Bylo dosaženo rozlišení lepšího než 0.4% pro He ionty o energii 3 keV He a jsou publikovány výsledky rozptylu iontů na polykrystalickém měděném vzorku.