doc. Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D.

E-mail:   bartosik@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://physics.fme.vutbr.cz/ufi.php?Id=165
Pracoviště:   Ústav fyzikálního inženýrství
Zařazení:   Docent

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2003, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fyzikální inženýrství
 • 2008, Bc., Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, obor Ekonomika a management
 • 2009, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fyzikální inženýrství
 • 2010, Ing., Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, obor Finance a účetnictví
 • 2020, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná fyzika

Přehled zaměstnání

 • 2004-2009, vědecký a výzkumný pracovník, Fyzikální ústav, AV ČR, Praha
 • 2009-dosud, odborný asistent, Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně
 • 2010-dosud, výzkumný pracovník, Příprava a charakterizace nanostruktur, Středoevropský technologický institut

Pedagogická činnost

 • 2004-dosud - teoretické cvičení Fyzika I (Mechanika)
 • 2005-dosud - teoretické cvičení Fyzika II (Elektřina a magnetismus)         
 • 2008-dosud - teoretické cvičení, Fyzika pevných látek                                       
 • 2010-dosud - teoretické cvičení, Kvantová a statistická fyzika
 • 2010-dosud - přednášky, Diagnostika nanostruktur
 • 2010-2012 - přednášky, Základy nanověd
 • 2020-dosud - přednášky, Plánování a vyhodnocování experimentu

Vědeckovýzkumná činnost

 • Grafen a 2D materiály - příprava, charakterizace, výpočty DFT, MD a aplikace (bio/senzory, nanoelektronika).
 • Mikroskopie na bázi atomárních sil (AFM) a příbuzné techniky (KPFM, EFM, cAFM)
 • AFM litografie, lokální anodické oxidace (LAO) a jejich využití při přípravě nanostruktur a nanoelektronických zařízení (QPC, SET).

Akademické stáže v zahraničí

 • 2002, University of Salford, UK, výzkumný pracovník
 • 2006, ETH Zürich, CH, stáž
 • 2010, Technische Universität Wien, Institut für Allgemeine Physik, A, krátkodobý učitelský pobyt

Projekty

 • 2017-2020 - Grantová agentura České republiky (GAČR), In-situ Kelvinova sondová mikroskopie grafenového nanosenzoru při různých relativních vlhkostech (hlavní řešitel Miroslav Bartošík, číslo projektu: 17-21413S)
 • 2013-dosud - UnivSEM ve spolupráci s TESCAN, a.s.
 • 2007-2011 - Funkční hybridní nanosystémy polovodičů a kovů s organickými látkami (hlavní řešitel Bohuslav Rezek)
 • 2006-2010 - Struktury pro nanofotoniku a nanoelektroniku (hlavní řešitel Tomáš Šikola) LC06040
 • 2005-2009 - Centrum nanotechnologií a materiálu pro nanoelektroniku (hlavní řešitel Jan Kočka) LC510
 • 2005-2010 - Výzkumný záměr ministerstva MŠMT (hlavní řešitel Jaroslav Cihlář) MSM0021630508
 • 2006 - Grant fondu vědy FSI - Realizace kvantového bodového kontaktu BD 134 3003
 • 2004 - Grant fondu vědy FSI - SPM nanolitografie BD 338 4203

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

153

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • KOLÍBAL, M.; ČECHAL, J.; BARTOŠÍK, M.; MACH, J.; ŠIKOLA, T.:
  Stability of hydrogen-terminated silicon surface under ambient atmosphere,
  Applied Surface Science, Vol.256, (2010), No.11, pp.3423-2426, ISSN 0169-4332
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • BARTOŠÍK, M.; KOLÍBAL, M.; ČECHAL, J.; MACH, J.; ŠIKOLA, T.:
  Selective growth of metallic nanostructures on surfaces patterned by AFM local anodic oxidation,
  JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, Vol.9, (2009), No.10, pp.5887-5890, ISSN 1533-4880
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠKODA, D.; KALOUSEK, R.; TOMANEC, O.; BARTOŠÍK, M.; BŘÍNEK, L.; ŠUSTR, L.; ŠIKOLA, T.:
  Studium optických vlastností nanostruktur pomocí mikroskopie blízkého pole,
  Jemná mechanika a optika, Vol.54, (2009), No.7-8, pp.219-222, ISSN 0447-6441
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • BARTOŠÍK, M.; ŠKODA, D.; TOMANEC, O.; KALOUSEK, R.; JÁNSKÝ, P.; ZLÁMAL, J.; SPOUSTA, J.; DUB, P.; ŠIKOLA, T.:
  Role of humidity in local anodic oxidation: A study of water condensation and electric field distribution,
  PHYSICAL REVIEW B, Vol.79, (2009), No.19, pp.195406-195412, ISSN 1098-0121
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • BARTOŠÍK, M.; ŠKODA, D.; TOMANEC, O.; KALOUSEK, R.; JÁNSKÝ, P.; ZLÁMAL, J.; SPOUSTA, J.; ŠIKOLA, T.:
  The influence of humidity on the kinetics of local anodic oxidation,
  Journal of Physics: Conference Series, Vol.61, (2007), pp.75-79, ISSN 1742-6588
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ČERVENKA, J.; KALOUSEK, R.; BARTOŠÍK, M.; ŠKODA, D.; TOMANEC, O.; ŠIKOLA, T.:
  Fabrication of nanostructures on Si(100) and GaAs(1 0 0) by local anodic oxidation,
  Applied Surface Science, Vol.253, (2006), No.5, pp.2373-2378, ISSN 0169-4332
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KALOUSEK, R., ČERVENKA, J., BARTOŠÍK, M., ŠKODA, D., ŠIKOLA, T.:
  Fabrication of nanostructures on Si(100) and GaAs(100) by local anodic oxidation,
  New Trend in Physics, pp.226-229, ISBN 80-7355-024-5, (2004), VUT v Brně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NTF 2004, Brno, 11.11.2004-12.11.2004
 • KOLÍBAL, M., PRŮŠA, S., BÁBOR, P., BARTOŠÍK, M., TOMANEC, O., ŠIKOLA, T.:
  Growth of gallium on sillicon: A TOF-LEIS and AFM study,
  New Trend in Physics, pp.230-233, ISBN 80-7355-024-5, (2004), VUT v Brně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: NTF 2004, Brno, 11.11.2004-12.11.2004
 • ŠKODA, D., KALOUSEK, R., BARTOŠÍK, M., MATUROVÁ, K., ŠIKOLA, T.:
  Fabrication of Nanostructures by AFM,
  EVC'03 Abstracts, pp.243-244, (2003), EVC
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: European Vacuum Congress, Berlin, 23.06.2003-26.06.2003

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • BARTOŠÍK, M.; KOLÍBAL, M.; ČECHAL, J.; MACH, J.; ŠIKOLA, T.:
  Selective growth of metallic nanostructures on surfaces patterned by AFM local anodic oxidation,
  JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, Vol.9, (2009), No.10, pp.5887-5890, ISSN 1533-4880
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek popisuje alternativní přístupe přípravy kovových nanostruktur: selektivní růst na substrátech modifikovaných pomocí lokální anodické oxidace.
 • BARTOŠÍK, M.; ŠKODA, D.; TOMANEC, O.; KALOUSEK, R.; JÁNSKÝ, P.; ZLÁMAL, J.; SPOUSTA, J.; DUB, P.; ŠIKOLA, T.:
  Role of humidity in local anodic oxidation: A study of water condensation and electric field distribution,
  PHYSICAL REVIEW B, Vol.79, (2009), No.19, pp.195406-195412, ISSN 1098-0121
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Publikace se zabývá vlivem vlhkosti na lokální anodickou oxidacina GaAs. Byla provedena silová spektroskopi AFM a počítačová simulace distrbuce elektrického pole ve vodním menisku obklopujícím hrot.
 • BARTOŠÍK, M.; ŠKODA, D.; TOMANEC, O.; KALOUSEK, R.; JÁNSKÝ, P.; ZLÁMAL, J.; SPOUSTA, J.; ŠIKOLA, T.:
  The influence of humidity on the kinetics of local anodic oxidation,
  Journal of Physics: Conference Series, Vol.61, (2007), pp.75-79, ISSN 1742-6588
  článek v časopise - ostatní, Jost

  V tomto článku je popsán vliv relativní vlhkosti na výrobu nanostruktur na povrchu GaAs(100) pomocí lokální anodické oxidace (LAO). Pozornost je věnována jak rozměrům oxidových čar připravených při různých relativních vlhkostech pro hrot-povrchové napětí 6 až 9 V and rychlosti 10 - 200 nm/s a profilům odpovídajících prohlubní (leptaných v HCl po nanooxidaci). Navzdory očekávání výška a pološířka oxidových čar nerostla s relativníh vlhkostí v celém intervalu od 35 % do 90 %, ale pro nižší relativní vlhkosti (< 50 %) byly čáry srovnatelné velikostí s těmi připravenými při 90 %. Avšak toto bylo přisouzeno nestabilitám v oxidačním procesu, jejichž nejpravděpodobnější příčinou byla zesílená proměnlivost vodního menisku během mezi hrotem a povrchem při nízkých vlhkostech.
 • ČERVENKA, J.; KALOUSEK, R.; BARTOŠÍK, M.; ŠKODA, D.; TOMANEC, O.; ŠIKOLA, T.:
  Fabrication of nanostructures on Si(100) and GaAs(1 0 0) by local anodic oxidation,
  Applied Surface Science, Vol.253, (2006), No.5, pp.2373-2378, ISSN 0169-4332
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Vytváření nanostruktur na Si(100) a GaAs(1 0 0) pomocí lokální anodické oxidace