Vzory zadání z předchozích přijímacích zkoušek – MATEMATIKA

Bakalářské studium

U každé z úloh se nabízí 5 odpovědí označených a, b, ..., e, z nichž je právě jedna správná. Správnou odpověď uveďte zakroužkováním příslušného písmena.

Pracujte rychle, ale ne na úkor správnosti a přesnosti. Test je časově omezen (60 minut), neztrácejte proto čas nad úlohami, které se Vám zdají obtížné, přejděte k dalším a zbude-li Vám čas, můžete se k nezodpovězeným úlohám vrátit.

Každá správná odpověď je hodnocena 1 až 2 body, nesprávné nebo nezakroužkované odpovědi se hodnotí 0 body.

zadánízadánízadánízadánízadánízadánízadánízadánízadánízadánízadánízadánízadánízadánízadánízadánízadánízadánízadánízadání