Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Laboratoř přenosu tepla a proudění

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Laboratoř přenosu tepla a proudění, řešených v průběhu roku 2021.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000753
EU--MŠMT
 01.01.18–31.12.22  Centrum výzkumu nízkouhlíkových technologií
  Pracoviště: EÚ - EÚ OEI - LPTP - EÚ OEIŘešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D., doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D., Ing. Hana Lisá, Ph.D., Ing. Petr Kracík, Ph.D., Ing. Patrik Elbl, Ing. Tomáš Sitek, Ing. Jakub Lachman, Ing. Pavel Milčák,

TH04010031
TAČR
 01.01.19–31.12.22  Tepelné výměníky s dutými polymerními vlákny pro automobilový průmysl
  Pracoviště: LPTP - Visteon - TU v Liberci - ZENA - LPTPŘešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.,

TH04030198
TAČR
 01.01.19–31.12.22  Odstraňování amoniaku z fugátu bioplynových stanic pomocí membránového kontaktoru.
  Pracoviště: LPTP - LPTP - ZENA - agrikomp.cz - MVB OPAVA CZŘešitel: prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc., Ing. Josef Kalivoda, Ph.D., Ing. Kateřina Mayerová,

TJ02000253
TAČR
 01.05.19–30.04.21  Plně polymerní mikro membránová destilace založená na extrémně tenkých kapilárách
  Pracoviště: LPTP - LPTPŘešitel: Ing. Tereza Kroulíková,

TJ02000170
TAČR
 01.05.19–30.04.21  Filtrace nanočástic z 3D tisku pomocí membrán z dutých vláken
  Pracoviště: LPTP - LPTPŘešitel: Ing. et Ing. Pavel Bulejko, Ph.D.,

LTAUSA19053
MŠMT
 01.01.20–31.12.22  Principy tvorby a využití vodovzdušné směsi v průmyslových aplikacích
  Pracoviště: LPTP - LPTPŘešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc., doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D., Ing. Jan Boháček, Ph.D., Ing. Ondřej Resl,

RFCS - The Research Fund for Coal and Steel
EU--MŠMT
 01.07.20–31.12.23  ReduHeatLoss - Reduction of heat losses in hot rolling
  Pracoviště: LPTP - LPTPŘešitel: doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D., doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D., Ing. Milan Hnízdil, Ph.D., Ing. Martin Chabičovský, Ph.D., Ing. Jan Komínek, Ph.D.,

FW03010151
TAČR
 01.03.21–31.12.24  Inovace výroby automobilových litých kol z lehkých slitin
  Pracoviště: LPTP - LPTPŘešitel: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.,

RFCS - The Research Fund for Coal and Steel
EU--MŠMT
 01.07.21–31.12.24  CoolControl - Innovative Cooling Methods to Control Oxide Scale and Microstructure to decrease Surface Defects in CC
  Pracoviště: LPTP - LPTPŘešitel: Ing. Martin Chabičovský, Ph.D., doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D., doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D., Ing. Tomáš Luks, Ph.D., Ing. Jan Komínek, Ph.D.,

10  RFCS - The Research Fund for Coal and Steel
EU--MŠMT
 01.07.21–31.12.24  SmartCool - Smart controlled actuator to homogenize the temperature at the transfer bar
  Pracoviště: LPTP - LPTPŘešitel: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D., doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D., Ing. Milan Hnízdil, Ph.D., Ing. Martin Chabičovský, Ph.D., Ing. Jan Komínek, Ph.D.,

11  RFCS - The Research Fund for Coal and Steel
EU--MŠMT
 01.07.21–31.12.24  Vývoj nových válcovacích a dokončovacích procesů pro minimalizaci opotřebení, zlepšení kvality povrchu a optimalizaci přebroušení pro válcování dlouhých výrobků za tepla
  Pracoviště: LPTP - LPTPŘešitel: doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D., doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D., Ing. Milan Hnízdil, Ph.D., Ing. Martin Chabičovský, Ph.D., Ing. Jan Komínek, Ph.D.,