Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Laboratoř přenosu tepla a proudění

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Laboratoř přenosu tepla a proudění, řešených v průběhu roku 2024.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
FW03010181
TAČR
 01.03.21–31.12.24  Membránové destilace založené na ultratenkých polypropylenových kapilárách
  Pracoviště: LPTP - ÚCHTOŽP - LPTPŘešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc., prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D., Ing. Tomáš Veselý, doc. Ing. Jan Boháček, Ph.D., Marie Vlachová, Mgr. Petr Dyntera, Ing. Erik Bartuli, Ph.D., Ing. Kryštof Mráz, Bc. Alan Strunga,

FW03010151
TAČR
 01.03.21–31.12.24  Inovace výroby automobilových litých kol z lehkých slitin
  Pracoviště: LPTP - LPTPŘešitel: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D., Vladimír Budinský, prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc., doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D., doc. Ing. Jan Boháček, Ph.D., Ing. Martin Chabičovský, Ph.D., Marie Vlachová, Ing. Ondřej Resl, Ph.D., Vít Božek, Ing. Róbert Brachna,

RFCS - 2021 - PJG 1010057274
EU--MŠMT
 01.07.22–31.12.25  SmartCool - Smart controlled actuator to homogenize the temperature at the transfer bar
  Pracoviště: LPTP - LPTPŘešitel: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D., doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D., doc. Ing. Milan Hnízdil, Ph.D., Ing. Martin Chabičovský, Ph.D., Ing. Jan Komínek, Ph.D.,

TN02000010/03
TAČR
 01.01.23–31.12.25  NCK MESTEC2 - DP 03 - Pokročilé materiály pro náročné aplikace
  Pracoviště: ÚMVI - ÚST - LPTP - NCK MESTEC - SPM - ÚMVIŘešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc., prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc., doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D., doc. Ing. Vít Jan, Ph.D., Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D., Ing. Václav Kaňa, Ph.D., Ing. Lukáš Řehořek, Ph.D., doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D., doc. Ing. Jan Boháček, Ph.D., Ing. Petr Havlík, Ph.D., Ing. Roman Štěpánek, Ph.D., Mgr. Jan Čupera, Ph.D., Ing. Marek Doubrava, Ing. Pavel Mikuláček, Ing. Hana Kolevová,

FW06010715
TAČR
 01.03.23–31.12.26  Eliminace volatilních látek z odpadních vod se současnou konverzí v druhotně využitelnou surovinu při využití mikropórezních dutých vláken
  Pracoviště: CMV - LPTP - CMV - ZENA - agrikomp.cz - MVB OPAVA CZŘešitel: prof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc., prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc., Ing. Josef Kalivoda, Ph.D., Ing. Kateřina Mayerová, Ing. Ondřej Krištof, Ph.D.,

FW10010544
TAČR
 01.01.24–30.06.26  Vysokoteplotní filtrace spalin pomocí kovových filtračních elementů
  Pracoviště: LPTP - LPTPŘešitel: Ing. et Ing. Pavel Bulejko, Ph.D.,

FW10010041
TAČR
 01.01.24–30.06.26  Čištění membránových filtrů pomocí hydrodynamické kavitace
  Pracoviště: EÚ - LPTP - LPTP - EÚ OFE - LPTPŘešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc., doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.,

CZ.01.01.01/01/23_027/0003236
MPO
 01.02.24–31.12.25  VÝZKUM A VÝVOJ KOMPLEXNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY STABILNÍCH NÁBOJOVÝCH POLOTOVARŮ - Fáze II
  Pracoviště: LPTP - LPTP - FS ZČU - ITA, spol. s r.o. - Měď Povrly a. s.Řešitel: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.,

LUAUS24006
MŠMT
 01.03.24–31.12.27  Vícefázový přenos tepla z porézní struktury oxidů vytvořených na kovu za vysokých teplot
  Pracoviště: LPTP - LPTPŘešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc., doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D., doc. Ing. Jan Boháček, Ph.D.,

10  QL24010104
MZe
 01.03.24–31.12.28  Snížení tvorby sulfanu ve fermentoru bioplynových stanic
  Pracoviště: LPTP - ÚPI - CMV - LPTPŘešitel: Ing. Josef Kalivoda, Ph.D., Ing. Štěpánka Trachtová, Ph.D.,

11  8I24
MŠMT
 01.04.24–31.03.27  HFHX - Hollow Fiber Heat Exchangers with Reduced Permeability for Smart Cities
  Pracoviště: LPTP - LPTPŘešitel: Ing. Erik Bartuli, Ph.D.,

12  HORIZON-KDT-JU-2023-2-RIA-Topic-1- Global
EU--MŠMT
 01.06.24–31.05.27  DOMES - Digital Open Meta Edge Sovereignty
  Pracoviště: LPTP - LPTPŘešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc., Ing. Jan Komínek, Ph.D., Ing. Erik Bartuli, Ph.D., Ing. Jiří Hvožďa,

13  FW11020111
TAČR
 01.08.24–31.12.27  Udržitelný a efektivní tepelný management baterií pomocí planárních koextrudovaných polymerních výměníků tepla
  Pracoviště: LPTP - LPTPŘešitel: doc. Ing. Jan Boháček, Ph.D., Ing. Jiří Hvožďa,