Laboratoř přenosu tepla a proudění

 telefon*místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Vedoucí laboratoře
doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.   D3/210
Zástupce vedoucího laboratoře
doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.   D3/210
Tajemník ústavu
doc. Ing. Milan Hnízdil, Ph.D.   D3/207
Sekretářka
Sylva Novozámská   D3/207
Docent
doc. Ing. Jan Boháček, Ph.D.   D5/436
doc. Ing. Milan Hnízdil, Ph.D.   D3/207
doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.   D3/210
doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.   D3/210
Odborný asistent
Ing. Martin Chabičovský, Ph.D.   D3/211
Ing. Jan Komínek, Ph.D.   D3/211
Ing. Tereza Kůdelová, Ph.D.   D5/450
Ost. pedag. prac.
prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.   D3/208
Výzkumný pracovník
Ilja Astrouski, Ph.D.    
Ing. Erik Bartuli, Ph.D.   D5/450
Vladimír Budinský    
Ing. et Ing. Pavel Bulejko, Ph.D.   D5/446, D5/418
Mgr. Petr Dyntera   D5/427
Ing. Jozef Hrabovský, Ph.D.   D5/446
Tomáš Humlíček    
Ing. Jiří Hvožďa   D5/450
Ing. Pavel Kejík, Ph.D.   D5/418
Ing. Ondřej Krištof, Ph.D.    
Ing. Tomáš Luks, Ph.D.   D3/212
Ing. Kateřina Mayerová   D5/446
Ing. Kryštof Mráz    
Ing. Miloš Pelíšek   D5/249a
Ing. Ondřej Resl, Ph.D.   D3/211
František Sedláček    
Patrik Šíma, DiS.   D3/009
Ing. Tomáš Veselý   D5/425
Technický pracovník
Vít Božek    
Jiří Huška   D3/007
Jan Chlubný    
Sylva Novozámská   D3/207
Zuzana Vetešníková   D3/209
Marie Vlachová   D5/428
 

– 13712

Vedoucí sekce
doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.   D3/210