Laboratoř přenosu tepla a proudění

 telefon*místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Vedoucí laboratoře
prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc. 3274 D3/208
Zástupce vedoucího laboratoře
doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D. 3290 D3/210
doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D. 3283 D3/210
Tajemník, sekretariát
Zuzana Vetešníková 3246 D3/209
Vedoucí sekce
Ing. Tereza Kůdelová, Ph.D. 4907 D5/450
Profesor
prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc. 3274 D3/208
Docent
doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D. 3290 D3/210
doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D. 3283 D3/210
Odborný asistent
Ing. Milan Hnízdil, Ph.D. 3214 D3/212
Ing. Martin Chabičovský, Ph.D. 3286 D3/211
Ing. Jan Komínek, Ph.D. 3286 D3/211
Ing. Tereza Kůdelová, Ph.D. 4907 D5/450
Výzkumný pracovník
Ing. Ilya Astrouski, Ph.D. 4907 D5/449
Ing. Erik Bartuli, Ph.D.    
Ing. Jan Boháček, Ph.D. 4904 D5/436
Ing. et Ing. Pavel Bulejko, Ph.D.   D5/418
Ing. Michal Guzej, Ph.D. 3286 D3/211
Ing. Jozef Hrabovský, Ph.D. 4906 D5/446
Ing. Josef Kalivoda, Ph.D.   D5/436
Ing. Pavel Kejík, Ph.D.   D5/418
doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D. 420604229527 D3/210
Ing. Ondřej Krištof, Ph.D.    
Ing. Tomáš Luks, Ph.D. 3288 D3/212
doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D. 3283 D3/210
Ing. Tomáš Veselý 4901
fax: 2224
D5/425
Technický pracovník
Ing. Hana Bellerová, Ph.D. 3276 D3/207
Vít Božek    
Vladimír Budinský 3214 D3/212
Mgr. Petr Dyntera 4946 D5/427
Ing. Tereza Kroulíková 4907 D5/450
Ing. Ondřej Resl 3286 D3/211
František Sedláček    
prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc.    
Jan Zavřel, DiS. 733797051 D5/446
Pracovník
Jiří Huška 3121 D3/007
Ing. Kateřina Mayerová 4900 D5/446
Sylva Novozámská 3275 D3/207
Ing. Miloš Pelíšek 3299 D5/249a
Marie Vlachová 4905 D5/428
 

– 13712

Výzkumný pracovník
doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D. 3283 D3/210