Rozvrh skupinové výuky pro DS

letní semestr akademického roku 2023/2024

Výuka v předmetech, neuvedených v tomto seznamu, může případně probíhat v zimním semestru nebo je vedena formou individuálních konzultací. Konkrétní informace poskytne garant předmětu.

Období, v němž probíhá skupinová výuka, je pro každý semestr definováno v časovém plánu.

    Výuka v uvedeném semetru není uvedena v databázi VUT. Pravděpodobně jde o chybu v požadavku nebo rozvrh není zveřejněn....