Studijní oddělení

Proděkani

Ing. Josef Bednář, Ph.D.
bakalářské studium, přijímací řízení, akreditace, rozvrhy, ediční činnost
tel.:541 142 550
fax:541 142 222
e-mail:prodekan-1stupen@fme.vutbr.cz

doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D.
magisterské studium, mezinárodní studium, stipendia a poplatky, CŽV, závěrečné práce a státní zkoušky
tel.:541 142 891
fax:541 142 222
e-mail:prodekan-2stupen@fme.vutbr.cz

prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
tvůrčí činnost, doktorské studium
tel.:541 142 723
fax:541 142 222
e-mail:prodekan-vyzkum@fme.vutbr.cz