Rozvojové programy MŠMT pro rok 2014
Mezinárodní mobilita studentů VUT v Brně

Výjezd studenta v rámci rozvojového projektu může mít charakter:

 • účasti v krátkodobých i dlouhodobých odborných kurzech,
 • práce na projektu (semestrálním, ročníkovém),
 • práce na bakalářské, diplomové nebo disertační práci,
 • odborné stáže v rámci schváleného studijního programu,
 • studijního pobytu v rámci schváleného studijního programu.

Podmínky realizace studijního pobytu:

 • ukončený min. 1. ročník bakalářského studijního programu,
 • prokázání potřebné znalosti příslušného cizího jazyka (v kompetenci fakulty),
 • potvrzený studijní plán (Learning Agreement),
 • existence rámcové nebo jiné smlouvy o přímé spolupráci mezi vysílající a přijímající univerzitou (odpovídá fakulta),
 • potvrzení vysílající a přijímající organizace (free movers).

Před výjezdem je třeba předložit tyto dokumenty:

 • Akceptační dopis z přijímající instituce (se jménem studenta, termínem a náplní pobytu),
 • Žádost studenta o finanční podporu (doc, pdf)
 • Finanční dohodu (doc, pdf)
 • Dodatek k finanční dohodě – navýšení stipendia (doc, pdf)
 • Dodatek k finanční dohodě – vratka stipendia (doc, pdf)
 • Přihlášku – Free Mover – na kalendářní rok 2019 (doc, pdf)
 • Dohodu o studiu (doc, pdf)
 • Student Application Form (doc, pdf)
 • Learning Agreement (doc, pdf)
 • Traineeship Agreement (doc, pdf)

Po příjezdu na zahraniční univerzitu

  Student po příjezdu na zahraniční univerzitu obratem odešle e-mailem na FSI potvrzení o zápisu.

Po výjezdu

  Do 30 dnů po skončení pobytu dodá student potvrzení ze zahraniční instituce o délce pobytu v zahraničí, vlastní stručnou závěrečnou zprávu o pobytu.

Ohlasy studentů