Právní a etické aspekty práce

(vhodné při zpracování bakalářské, diplomové či disertační práce)

Právní a etické aspekty práce s informacemi - (Citování)

Pokyny pro citace dokumentů

Obecné právní předpisy